2001  nr. 8
 
  Redakcja składa podziękowania
p. dr A. Franaszkowi,
o. gwardianowi R. Żubrowi,
o. J. Domańskiemu, o. prof. Z. Kijasowi,
o. dyr. St. Piętce, o. M. Paczóskiemu, ks. proboszczowi J. Niedźwiedzkiemu oraz Ojcom Franciszkanom pracującym w Santa Severa we Włoszech za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!
 
 
 
 Początek drogi do świętości 1   
 
 Rycerstwo Niepokalanej 2   
 
 Regulamin życia 3   
 
 Pierwsze wydanie Rycerza Niepokalanej 4   
 
 Budowa Niepokalanowa 5   
 
 Z życia Niepokalanowa 6   
 
 Człowiek czynu gigant apostolskiej pracy
- św. Maksymilian o modlitwie
7   
 
 Wydawca i dziennikarz 8   
 
 Maryja Niepokalana 9   
 
 Krzyż 10   
 
 Ostatni etap 11   
 
 W obronie różańca 12   
 
 Relacje współwięźniów 13   
 
 Był dla mnie jak anioł... on kochał wszystkich... 14   
 
 Odniósł duchowe zwycięstwa podobne do zwycięstwa samego Chrystusa 15   
 
 Męczennik miłości 16   
 
 Niepokalanów dzisiaj 17   
 
 Dzieło Niepokalanej
i św. Maksymiliana
18   
 
 Litania do Świętego Maksymiliana19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Rycerstwo Niepokalanej
 
  Święty Maksymilian studiował w Rzymie w latach 1912-1919. Był to czas szczególnie trudny dla Kościoła.
W Rosji bolszewicy, kierowani przez Lenina, zdobywali władzę.
We Włoszech wzmagała się aktywność masonów - wrogów Kościoła.
 
  Początki Rycerstwa
W lutym 1917 r. zorganizowano w Rzymie wielką manifestację masońską. Pochód masoński, zdążający do pomnika Giordana Bruno, przeszedł ulicami miasta i zatrzymał się przy Placu św. Piotra, powiewając czarną chorągwią z wizerunkiem Michała Anioła pod nogami Lucyfera. Transparenty wychwalały szatana.
Obserwował to student teologii - Maksymilian Kolbe. Był głęboko poruszony świętokradztwem masonów i czuł potrzebę obrony Kościoła. Planował założenie stowarzyszenia maryjnego służącego nawracaniu grzeszników, szczególnie masonów i dążącego do uświęcenia wszystkich chrześcijan.
16 października 1917 r. z inicjatywy św. Maksymiliana powstał ruch maryjny zwany Rycerstwem Niepokalanej (MI).
Już za życia św. Maksymiliana biskupi i papieże błogosławili ten "pobożny związek". Ojciec Święty Pius XII uznał je za "instytucję opatrznościową".
 
  Rycerstwo Niepokalanej dzisiaj
Rycerze Niepokalanej walczą z "siłami ciemności" zorganizowanymi przeciwko Kościołowi. Tej walce przewodzi Niepokalana. Obraz umieszczony na Cudownym Medaliku Rycerstwa przedstawia Matkę Bożą stojącą na kuli ziemskiej i miażdżącą stopą głowę węża - szatana. Z rąk Niepokalanej spływają na ziemię promienie łask.
Św. Maksymilian zaplanował trzy stopnie Rycerstwa:
MI1 to uczestnictwo indywidualne w ruchu formalnie niezorganizowanym,
MI2 to grupy zorganizowane, koła np. na szczeblu parafialnym,
MI3 to bezgraniczne poświęcenie się ideałom MI; organizowanie np. domów maryjnych, instytutów, zgromadzeń, ośrodków o nazwie "Niepokalanów".


Wszyscy uczestnicy zaczynają "swą misję od nawrócenia i uświęcenia siebie", ustawicznie zabiegając o "szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej". Noszą i propagują Cudowny Medalik.
Założyciel Rycerstwa pragnął, aby członkowie MI dotarli do wszystkich środowisk i podjęli działalność w: wychowaniu młodzieży, dziennikarstwie, a także wśród handlowców oraz przedsiębiorców.

 
 
 
 
  
Pamiątki po św. Maksymilianie: figura Niepokalanej i habit.
 
 
 
 
 Warunki przynależenia do MI:

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
2. Nosić Cudowny Medalik.
3. Wpisać się do Księgi MI w Niepokalanowie lub w miejscu, gdzie MI jest kanonicznie założona.
 
 
 
 
  
Cudowny Medalik
 
 
 
 
 

Jak zostać rycerzem Niepokalanej?
Skierować pisemną prośbę do Centrum Narodowego Rycerstwa Niepokalanej, skąd zostaną przesłane materiały informacyjne i deklaracja. Prezesem narodowym jest franciszkanin o. Stanisław Piętka.
Centrum Narodowe Rycerstwa Niepokalanej,
Niepokalanów, 96-515 Teresin k. Sochaczewa
tel. (0 46) 861 37 01, fax (0 46) 861 34 90
Ośrodek Formacyjny MI - Niepokalanów - Lasek
tel. /fax (0 46) 861 38 59

 
 
 
 

Polska

Od 1919 do 2000 r. zapisało się do Rycerstwa około 2 mln osób. Aktualnie istnieje prawie 300 wspólnot MI.

 
 
 
 

Świat

Rycerstwo Niepokalanej działa obecnie w 46 krajach na pięciu kontynentach. Posiada 27 central narodowych i ponad 500 ośrodków filialnych. Liczba członków to ponad 4 mln. "Rycerz Niepokalanej" drukowany jest w 20 językach.

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba