2001  nr. 8
 
  Redakcja składa podziękowania
p. dr A. Franaszkowi,
o. gwardianowi R. Żubrowi,
o. J. Domańskiemu, o. prof. Z. Kijasowi,
o. dyr. St. Piętce, o. M. Paczóskiemu, ks. proboszczowi J. Niedźwiedzkiemu oraz Ojcom Franciszkanom pracującym w Santa Severa we Włoszech za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!
 
 
 
 Początek drogi do świętości 1   
 
 Rycerstwo Niepokalanej 2   
 
 Regulamin życia 3   
 
 Pierwsze wydanie Rycerza Niepokalanej 4   
 
 Budowa Niepokalanowa 5   
 
 Z życia Niepokalanowa 6   
 
 Człowiek czynu gigant apostolskiej pracy
- św. Maksymilian o modlitwie
7   
 
 Wydawca i dziennikarz 8   
 
 Maryja Niepokalana 9   
 
 Krzyż 10   
 
 Ostatni etap 11   
 
 W obronie różańca 12   
 
 Relacje współwięźniów 13   
 
 Był dla mnie jak anioł... on kochał wszystkich... 14   
 
 Odniósł duchowe zwycięstwa podobne do zwycięstwa samego Chrystusa 15   
 
 Męczennik miłości 16   
 
 Niepokalanów dzisiaj 17   
 
 Dzieło Niepokalanej
i św. Maksymiliana
18   
 
 Litania do Świętego Maksymiliana19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Pierwsze wydanie Rycerza Niepokalanej
 
 Kronika Życia św. Maksymiliana
 
 

1920 Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia (gruźlicę) Ojciec Maksymilian wyjechał do Zakopanego na kurację. W tym roku usunięto mu jedno płuco.
 
 
 
 
  
Ojciec Maksymilian na kuracji w Zakopanem. Ze względu na stan zdrowia musiał wielokrotnie poddawać się leczeniu: w Zakopanem, Nieszawie, Mszanie Dolnej.
 
 
 
 
 

1922 W styczniu Ojciec Maksymilian (chory, gorączkujący) zaczął w Krakowie wydawać "Rycerza Niepokalanej" - miesięcznik, organ prasowy MI. Następnie, z polecenia przełożonych, przeniósł wydawnictwo (nota bene w jednej walizce) z Krakowa do Grodna, do klasztoru franciszkańskiego.
 
 
 
 
  
Pierwszy numer "Rycerza Niepokalanej" wydany w Krakowie w styczniu 1922 r.
 
 
 
 
 styczeń 1927

Grodzieński klasztor był zbyt mały na potrzeby rozwijającego się wydawnictwa. Książę Jan Drucki-Lubecki, właściciel majątku Teresin k. Sochaczewa, po rozmowie z Ojcem Maksymilianem ofiarował pięciomorgową działkę pod budowę klasztoru-wydawnictwa.
 
 sierpień 1927

W Teresinie pod Warszawą nastąpiło poświęcenie figury Niepokalanej na placu pod przyszły klasztor.
 
 październik 1927

Rozpoczęcie budowy klasztoru-wydawnictwa. Kanoniczne założenie klasztoru Niepokalanów.
 
 listopad 1927

Przeniesienie Wydawnictwa "Rycerza Niepokalanej" z Grodna do Niepokalanowa. Centralą MI został klasztor Niepokalanów. Pierwszym gwardianem klasztoru był jego założyciel - Ojciec Maksymilian. Rodzina zakonna liczyła wówczas 20 osób: 2 kapłani - rodzeni bracia Kolbowie i 18 braci zakonnych.
 
 
 
 

Ojciec Maksymilian rozpoczął wydawanie miesięcznika "Rycerz Niepokalanej" nie posiadając na ten cel funduszy, licząc na pomoc Niepokalanej i pokładając nadzieję w Opatrzności Bożej. Pierwszy numer "Rycerza" wydrukowano w nakładzie 5 tys. egzemplarzy. Ojcu Maksymilianowi brakło wtedy 500 Mp (marek polskich) na opłacenie drukarni. Wkrótce na ołtarzu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w franciszkańskim klasztorze znalazł kopertę z napisem "Dla Ciebie. Niepokalana" a w niej 500 Mp. Ojciec Maksymilian uznał ten "przypadek" za szczególny znak i łaskę Niepokalanej.
 
 
  
Ołtarz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w klasztorze franciszkańskim w Krakowie.
 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba