2001  nr. 8
 
  Redakcja składa podziękowania
p. dr A. Franaszkowi,
o. gwardianowi R. Żubrowi,
o. J. Domańskiemu, o. prof. Z. Kijasowi,
o. dyr. St. Piętce, o. M. Paczóskiemu, ks. proboszczowi J. Niedźwiedzkiemu oraz Ojcom Franciszkanom pracującym w Santa Severa we Włoszech za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!
 
 
 
 Początek drogi do świętości 1   
 
 Rycerstwo Niepokalanej 2   
 
 Regulamin życia 3   
 
 Pierwsze wydanie Rycerza Niepokalanej 4   
 
 Budowa Niepokalanowa 5   
 
 Z życia Niepokalanowa 6   
 
 Człowiek czynu gigant apostolskiej pracy
- św. Maksymilian o modlitwie
7   
 
 Wydawca i dziennikarz 8   
 
 Maryja Niepokalana 9   
 
 Krzyż 10   
 
 Ostatni etap 11   
 
 W obronie różańca 12   
 
 Relacje współwięźniów 13   
 
 Był dla mnie jak anioł... on kochał wszystkich... 14   
 
 Odniósł duchowe zwycięstwa podobne do zwycięstwa samego Chrystusa 15   
 
 Męczennik miłości 16   
 
 Niepokalanów dzisiaj 17   
 
 Dzieło Niepokalanej
i św. Maksymiliana
18   
 
 Litania do Świętego Maksymiliana19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Wydawca i dziennikarz
 
 Kronika życia świętego Maksymiliana
 
 1929

Otwarcie Małego Seminarium Misyjnego w Niepokalanowie.
 
 styczeń - luty 1930

Ojciec Maksymilian podjął działania na rzecz założenia misji katolickiej na Dalekim Wschodzie. Pragnąc wyprosić błogosławieństwo Niepokalanej, odwiedził Lourdes. W tej intencji modlił się także u grobu św. Franciszka w Asyżu i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lisieux. W lutym Ojciec Kolbe wyjechał na Daleki Wschód. Podróżował pociągiem na trasie: Warszawa-Wiedeń-Tarvisio-Rzym-Marsylia. Następnie z Marsylii wyruszył statkiem przez Port Said-Dżibuti-Colombo-Singapur-Sajgon-Hongkong do Szanghaju.
 
 
 
 
  
Marsylia. Ojciec Kolbe na statku w podróży na Daleki Wschód.
 
 
 maj 1930

Wydanie pierwszego numeru "Rycerza Niepokalanej" w języku japońskim.
 
 
 
 
  
Ojciec Maksymilian w zecerni japońskiego "Rycerza Niepokalanej". Pismo, w języku japońskim, ukazało się w ciągu miesiąca od przybycia św. Maksymiliana do Japonii!
 
 
 lipiec - sierpień 1930

Krótki pobyt Ojca Maksymiliana na kapitule
we Lwowie, gdzie został przełożonym ośrodka w Japonii. Jego rodzony brat, o. Alfons został przełożonym polskiego Niepokalanowa (o. Alfons zmarł w 1930 r.). Powrót do Japonii, do Nagasaki.
 
 1931

Siedzibą polskich misjonarzy w Nagasaki stał się zbudowany przez nich klasztor, który otrzymał nazwę Ogród Niepokalanej (Mugenzai no Sono).
 
 
 
 
  
Ojciec Kolbe z pierwszyni braćmi japońskimi.
 
 
 maj - październik 1933

Pobyt Ojca Kolbego w Polsce. Na kapitule w Krakowie nastąpił nowy podział funkcji: św. Maksymilian miał pełnić funkcję redaktora japońskiego "Rycerza Niepokalanej" i zająć się sprawami MI, a przełożonym w Japonii został o. Kornel Czupryk.
 
 kwiecień 1936

Otwarcie Małego Seminarium (Duchownego) w Japonii.
 
 czerwiec 1936

Ojciec Maksymilian wrócił do Polski.
 
 lipiec 1936

Ojciec Maksymilian został gwardianem polskiego Niepokalanowa.
 
 grudzień 1936

Zakon oo. franciszkanów, na wniosek św. Maksymiliana, poświęcił się Niepokalanej.
 
 grudzień 1938

Próbna audycja z nowo założonego radia (stacja Polska 3 - Radio Niepokalanów). Św. Maksymilian wygłosił słowo wstępne.
 
 
 
 
  
Stacja Polska 3 - Radio Niepokalanów. Radiostacja została założona przez Ojca Maksymiliana w grudniu 1938 r.
 
 
  Ojciec Kornel Czupryk:
W Nagasaki tamtejszy biskup japoński przyjął go życzliwie jako misjonarza. Na zapytanie, co zamierza robić, Ojciec Kolbe odpowiada, że chce wydawać czasopismo: ŤMasz na to fundusze?ť pyta biskup. ŤNie, Opatrzność Boża się postarať - odpowiada Ojciec Maksymilian. ŤZnasz język japoński?ť, ŤNieť. Zdziwił się biskup wobec tak śmiałego cudzoziemca. Tymczasem dał mu mieszkanie w seminarium diecezjalnym i powierzył wykładanie filozofii w seminarium, gdyż właśnie potrzebował profesora do tego przedmiotu.
Był kwiecień 1930 r. Już po miesiącu, bo w maju, Ojciec Kolbe wydał pierwszego "Rycerza Niepokalanej" po japońsku, nie znając języka, a tym bardziej pisma japońskiego. Klerycy w seminarium tłumaczyli mu artykuły z łaciny na japoński. Już po trzech miesiącach zakupił maszynę drukarską i grunt pod budowę wydawnictwa "Rycerza".
 
  cyt. za: Gość Niedzielny nr 42/1971
 
  Św. Maksymilian na długo przed Soborem Watykańskim II odkrył niezwykłą rolę środków społecznego przekazu w dziele ewangelizacji.
W soborowym "Dekrecie o środkach społecznego przekazywania myśli ŤInter mirificať napisano: "Niechaj wszyscy synowie Kościoła starają się jednomyślnie i jednozgodnie o to, by środki przekazu były skuteczne... przede wszystkim należy popierać dobrą prasę. Aby zaś przepoić czytelników w pełni duchem chrześcijańskim, należy też tworzyć i rozwijać prawdziwie katolicką prasę, która (...) niech wychodzi wyraźnie w tym celu, by urabiać, umacniać i popierać opinię publiczną, zgodną z prawem naturalnym, nauką i nakazami katolickimi oraz by podawać do wiadomości i należycie wyjaśniać fakty dotyczące życia Kościoła. Wiernych zaś należy pouczać o konieczności czytania i rozpowszechniania prasy katolickiej..."
 
 
 
 

W przededniu II wojny światowej Niepokalanów był największym klasztorem na świecie (762 członków). Wydawano w nim czasopisma:
Rycerz Niepokalanej
Mały Rycerzyk Niepokalanej
Mały Dziennik
Informator Rycerstwa Niepokalanej
Miles Immaculatae.

 
 
 
 

"Dobrze jest budować kościoły, mówić kazania, zakładać misje i szkoły, ale ten wszelki trud próżny będzie, jeżeli zaniedbamy najważniejszą broń dzisiejszych czasów, tj. prasę".
  
  św. Maksymilian
 
 
 
 
  
Św Maksymilian przy pracy redakcyjnej.
 
 
  O pracy wydawniczej:
"... ze strony społeczeństwa wielkie jeszcze panuje niezrozumienie tej pracy, a ofiarność okazuje się niedostateczna, by prasę katolicką w Polsce postawić na silne nogi. Wrogowie Kościoła mają miliony i miliardy (dolarów np.) a pracownik na niwie katolickiej prasy nie może wytężyć siły, by prace swe doskonalić, bo musi po prostu walczyć o byt materialny dla swej prasowej działalności... i kolportaż za słaby. Mało jest bowiem takich, którzy by uważali za swój obowiązek rozszerzanie dobrej prasy..."
św. Maksymilian
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba