2002  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania Księżom i Koadiutorom Salezjanom z Inspektorii pw. św. Jacka w Krakowie za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Pod matczynym okiem 1   
 
 Być kapłanem 
zawsze i wszędzie
2   
 
 Wielki wychowawca 
i nauczyciel
3   
 
 Początki Rodziny Salezjańskiej 4   
 
 Pióro orężem wiary 5   
 
 Trzy świątynie 6   
 
 Cuda św. Jana Bosko 7   
 
 List z Buenos Aires 8   
 
 U kresu drogi 9   
 
 Świętości w Rodzinie Salezjańskiej 10   
 
 Wśród 108 błogosławionych 
męczenników polskich
11   
 
 Praca z młodzieżą 
naszym charyzmatem
12   
 
 Litania 
do Świętego Jana Bosko
13   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Wśród 108 błogosławionych 
męczenników polskich
 
  Podczas ostatniej z dotychczasowych pielgrzymek do Ojczyzny Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał rzeczy niespotykanej: 13 czerwca 1999 r. w Warszawie beatyfikował jednocześnie 108 osób - męczenników za wiarę, ofiary terroru hitlerowskiego. Znaleźli się w tej grupie także członkowie rodziny salezjańskiej: ks. Józef Kowalski oraz pięciu wychowanków Salezjańskiego Oratorium Młodzieżowego w Poznaniu.
 
 
  
Obraz przedstawiający bł. ks. Józefa Kowalskiego w Auschwitz, autorstwa salezjanów - ks. Leszka i Roberta Kruczków.
 
 
 
Męczennik Różańca świętego
 
  Ks. Józef Kowalski należał w Salezjańskim Gimnazjum w Oświęcimiu do najlepszych uczniów. Jako kleryk w seminarium systematycznie pogłębiał wiedzę oraz z wielką wytrwałością dążył do świętości. W 1941 r. został wraz innymi salezjanami aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu na Montelupich w Krakowie. Mimo iż nie udowodniono mu nielegalnej działalności politycznej, został (po miesiącu tortur) wywieziony do obozu w Auschwitz. W obozie zachował godność. Pomagał innym, choć otrzymywał za to chłostę. Jako gorliwy kapłan, mimo surowego zakazu, rozgrzeszał konających, dodawał otuchy załamanym, oczekującym na śmierć. Zdając sobie sprawę, co może go spotkać za niewykonanie rozkazu gestapowca, odmówił podeptania Różańca świętego. Został za to włączony do karnej kompanii. 3 lipca 1942 r. bestialsko go zamordowano. Ciało bohaterskiego męczennika, podobnie jak ciała innych ofiar, spalono.
 
 
Piątka poznańska
 
  Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze także pięciu wychowanków Salezjańskiego Oratorium Młodzieżowego w Poznaniu: Czesława Jóźwiaka, Edwarda Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika oraz Jarogniewa Wojciechowskiego.
Najmłodsi błogosławieni męczennicy polscy byli w oratorium w Poznaniu organizatorami życia religijnego i kulturalnego. Okupacja hitlerowska nie przerwała ich działalności. W sterroryzowanym Poznaniu zbierali się na próby chóru, który śpiewał na Mszach św. w nie zamkniętych jeszcze kaplicach i kościołach. Gestapo podejrzewało, że tworzą tajną organizację polityczną. Zostali aresztowani i poddani torturom. Następnie przewieziono ich do Zwickau, gdzie po prawie dwuletnim procesie skazano ich na śmierć przez zgilotynowanie. Bohaterscy młodzieńcy nie załamali się podczas pobytu w więzieniu. Odmawiali Różaniec, odprawiali Drogę Krzyżową, śpiewali Gorzkie Żale. Podnosili na duchu współwięźniów.
Egzekucja została wykonana 24 sierpnia 1942 r. w Dreźnie. Kapelan więzienny, o. Franciszek Bänsch, który ich spowiadał i asystował przy ich egzekucji, na odwrocie wyroku napisał: "Odeszli do wieczności ut homines sancti - jako ludzie święci".
 
  ks. Jan Krawiec, postulator
w procesie beatyfikacyjnym bł. Józefa Kowalskiego
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba