2002  nr. 10
 
  Redakcja składa podziękowanie Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Albinowi Małysiakowi CM, Księdzu Wizytatorowi Bronisławowi Sieńczakowi CM, Księdzu Stanisławowi Rospondowi CM, Księdzu Wacławowi Umińskiemu CM oraz Siostrze Annie Brzęk SM za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Św. Wincenty a Paulo 
- patron dzieł miłosierdzia
1   
 
 "Jestem synem 
biednego rolnika"
2   
 
 U progu przeznaczenia 3   
 
 W służbie ubogim 4   
 
 Wśród najuboższych i najbogatszych 5   
 
 W chwale ołtarzy 6   
 
 Misjonarze wyruszają w świat 7   
 
 Misjonarze Męczennicy 8   
 
 Trudne polskie losy 9   
 
 Sprawiedliwy 
wśród narodów świata
10   
 
 Anioły miłosierdzia 
we Francji i w Polsce
11   
 
 Wielki dar niepokalanej 12   
 
 Święta Milczenia 13   
 
 Życzenie Maryi się spełnia 14   
 
 W ślady św. Wincentego a Paulo 15   
 
 Dziedzictwo księdza Siemaszki 16   
 
 "Siemacha" dzisiaj 17   
 
 Szkoła XXI wieku 18   
 
 Czas na wincentyńskie rekolekcje 19   
 
 Ojciec Święty 
zawierza świat Miłosierdziu Bożemu
20   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Św. Wincenty a Paulo 
- patron dzieł miłosierdzia
 
  Od sierpniowej pielgrzymki Ojca Świętego minęło kilka tygodni. W pamięci pozostały nam spotkania z Janem Pawłem II. Przede wszystkim zaś jeden obraz: dwa i pół miliona modlących się wspólnie ludzi. Czegoś takiego nie było w całych dziejach Polski, a nawet Europy.
 
 
  
Św. Wincenty a Paulo

Fot. arch. księży misjonarzy

 
 
  Wyjątkowość tej pielgrzymki wyraża się nie tylko w liczbie zgromadzonych w Krakowie wiernych i w entuzjazmie tłumów witających Papieża. Najważniejsze były słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego w Łagiewnikach - zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu. Jan Paweł II powiedział: "Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo św. Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją". A na zakończenie homilii zaapelował: "Bądźcie świadkami miłosierdzia!" Następnego dnia na krakowskich Błoniach Papież wezwał Polaków do okazywania miłosierdzia bliźnim i do niesienia pomocy biednym, zagubionym i potrzebującym.
Wezwanie to kieruje nasze myśli ku ludziom, którzy poświęcili życie świadectwu miłosierdzia. Jednym z nich był francuski duchowny żyjący w XVII wieku - św. Wincenty a Paulo, uznawany dziś za patrona wszystkich dzieł miłosierdzia. Przejęty losem najuboższych już jako dojrzały, w pełni ukształtowany człowiek postanowił zrezygnować z pracy dla możnych tego świata i zająć się nędzarzami.
Nie tylko zajął się tysiącami odtrąconych przez społeczeństwo, ale stworzył w ramach Kościoła instytucje, które dziś kontynuują jego dzieło. Dał początek Bractwom Miłosierdzia, stał się współzałożycielem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, a przede wszystkim utworzył Zgromadzenie Misji (znane również jako Zgromadzenie Księży Misjonarzy). Gdy ten niezwykły człowiek doszedł do kresu ziemskiej wędrówki, księża misjonarze i siostry miłosierdzia działali już w całej niemal Europie i na innych kontynentach.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba