2002  nr. 10
 
  Redakcja składa podziękowanie Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Albinowi Małysiakowi CM, Księdzu Wizytatorowi Bronisławowi Sieńczakowi CM, Księdzu Stanisławowi Rospondowi CM, Księdzu Wacławowi Umińskiemu CM oraz Siostrze Annie Brzęk SM za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Św. Wincenty a Paulo 
- patron dzieł miłosierdzia
1   
 
 "Jestem synem 
biednego rolnika"
2   
 
 U progu przeznaczenia 3   
 
 W służbie ubogim 4   
 
 Wśród najuboższych i najbogatszych 5   
 
 W chwale ołtarzy 6   
 
 Misjonarze wyruszają w świat 7   
 
 Misjonarze Męczennicy 8   
 
 Trudne polskie losy 9   
 
 Sprawiedliwy 
wśród narodów świata
10   
 
 Anioły miłosierdzia 
we Francji i w Polsce
11   
 
 Wielki dar niepokalanej 12   
 
 Święta Milczenia 13   
 
 Życzenie Maryi się spełnia 14   
 
 W ślady św. Wincentego a Paulo 15   
 
 Dziedzictwo księdza Siemaszki 16   
 
 "Siemacha" dzisiaj 17   
 
 Szkoła XXI wieku 18   
 
 Czas na wincentyńskie rekolekcje 19   
 
 Ojciec Święty 
zawierza świat Miłosierdziu Bożemu
20   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  W ślady św. Wincentego a Paulo
 
  Przyjrzyjmy się redakcji pisma "Tribune Catholique" ukazującego się w XIX-wiecznym Paryżu. Jest majowy wieczór 1833 r. Siedmiu ludzi prowadzi ożywioną rozmowę. Są oburzeni licznymi atakami na Kościół we Francji. Chcą odeprzeć fałszywe oskarżenia. Jak to zrobić? Wdając się w nowe dyskusje i w jałowe spory? Szukają innej drogi.
 
  Ludzie zebrani w lokalu "Tribune Catholique" są bardzo młodzi, ale wykazują się nie lada roztropnością. Dochodzą do wniosku, że do obrony wiary nie wystarczą najpiękniejsze słowa i najtrafniejsze argumenty. Potrzebne są konkretne działania. Dochodzą do wniosku - jak przeszło 200 lat wcześniej św. Wincenty a Paulo - że głoszenie Słowa Bożego muszą wspierać czyny miłosierdzia. Już w 10 dni później każdy z uczestników spotkania zacznie się opiekować jedną paryską rodziną cierpiącą niedostatek. To początek sieci organizacji, która otrzymała miano Konferencji św. Wincentego a Paulo.
Inicjatywa wyszła od 20-letniego studenta prawa Fryderyka Ozanama, który skupił wokół siebie grono kolegów. Wkrótce zaczęły powstawać następne Konferencje Wincentyńskie. Pokazały one, jak bardzo świeccy pragnęli zaangażować w działalność Kościoła. Od połowy XIX w. ruch ten zaczął się też rozwijać w Polsce, by przed wybuchem II wojny światowej osiągnąć imponującą liczbę 350 konferencji. Po przymusowym zawieszeniu działalności w okresie komunizmu, Konferencje Wincentyńskie wznowiły pracę w pierwszych latach III Rzeczypospolitej.
 
 
  
Bł. Fryderyk Ozanam (1813-1853)

Fot. arch. księdzy misjonarzy

 
 
 Pozostał w cieniu

Fryderyk Ozanam urodził się w 1813 r. w Mediolanie. Od najmłodszych lat pomagał matce, która zajmowała się ubogimi. Już w szkole interesował się problemami wiary. Niezależnie od studiów prawniczych, samodzielnie się dokształcał w dziedzinach mogących pomóc mu w lepszym rozumieniu religii. Mieszkając w Paryżu szukał towarzystwa ludzi myślących podobnie jak on. Poznał tam sławnego już wówczas Adama Mickiewicza.
Ogromnie pracowity, uzyskał w wieku 27 lat profesurę prawa handlowego w Lyonie. Później został profesorem literatury obcej w Paryżu. Intensywną pracę naukową łączył z działalnością na rzecz Kościoła. Gdy w Paryżu wybuchła epidemia cholery, nie wahał się narażać życia, niosąc pomoc chorym. Zakładał kolejne Konferencje św. Wincentego a Paulo. Unikał jakichkolwiek zaszczytów i rozgłosu konsekwentnie odmawiając przyjęcia kierownictwa konferencji. Do końca życia pozostał w cieniu swego dzieła. Nękany różnymi dolegliwościami, nie próbował się oszczędzać. Zmarł w 1853 r., mając zaledwie 40 lat. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował go w 1997 r.
 
 
 
 

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
Wszystkie Bractwa Miłosierdzia należą do AIC - Międzynarodowego Zrzeszenia Organizacji Charytatywnych. Stowarzyszenia miłosierdzia współpracują z kościelnymi organizacjami Caritas. Grupują około 250 tys. osób na całym świecie.
Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
ul. Radna 14, 00-341 Warszawa,
tel./fax (0*22) 82 67 395
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba