2002  nr. 10
 
  Redakcja składa podziękowanie Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Albinowi Małysiakowi CM, Księdzu Wizytatorowi Bronisławowi Sieńczakowi CM, Księdzu Stanisławowi Rospondowi CM, Księdzu Wacławowi Umińskiemu CM oraz Siostrze Annie Brzęk SM za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Św. Wincenty a Paulo 
- patron dzieł miłosierdzia
1   
 
 "Jestem synem 
biednego rolnika"
2   
 
 U progu przeznaczenia 3   
 
 W służbie ubogim 4   
 
 Wśród najuboższych i najbogatszych 5   
 
 W chwale ołtarzy 6   
 
 Misjonarze wyruszają w świat 7   
 
 Misjonarze Męczennicy 8   
 
 Trudne polskie losy 9   
 
 Sprawiedliwy 
wśród narodów świata
10   
 
 Anioły miłosierdzia 
we Francji i w Polsce
11   
 
 Wielki dar niepokalanej 12   
 
 Święta Milczenia 13   
 
 Życzenie Maryi się spełnia 14   
 
 W ślady św. Wincentego a Paulo 15   
 
 Dziedzictwo księdza Siemaszki 16   
 
 "Siemacha" dzisiaj 17   
 
 Szkoła XXI wieku 18   
 
 Czas na wincentyńskie rekolekcje 19   
 
 Ojciec Święty 
zawierza świat Miłosierdziu Bożemu
20   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Szkoła XXI wieku
 
  Uradowałby się z pewnością ks. Siemaszko widząc, że jego dzieło ma coraz większy zasięg. W Piekarach pod Krakowem - w pobliżu sławnego opactwa tynieckiego - księża misjonarze założyli niedawno Centrum Edukacyjne "Radosna Nowina 2000".
 
 
 
 To dla nich szansa

- Celem "Nowiny" jest stworzenie młodym ludziom z ubogich rodzin warunków do zdobycia wykształcenia licealnego na miarę wyzwań współczesnego świata - mówi ks. Jacek Tendej CM, dyrektor Centrum. Praca wychowawcza opiera się na wartościach zawartych w Biblii i tradycji Kościoła katolickiego. Dla realizacji tego zadania na obszarze 6 hektarów w podkrakowskich Piekarach stanął kompleks budynków, w skład którego wchodzi kościół, szkoła, internat, hala sportowa o rozmiarach boiska do piłki ręcznej, budynek administracji oraz kryta pływalnia i boiska sportowe. W przyszłości będzie też amfiteatr.
 
 
  
Kościół Narodzenia Pańskiego został wzniesiony jako pierwszy obiekt na terenie Centrum.

Fot. Franciszek Mróz

 
 
 Aby nie zgubić talentów

Ks. dyrektor Jacek Tendej zwraca uwagę, że około połowę uczniów stanowią dzieci pochodzące spoza Małopolski. Wywodzą się głównie z tych stron, gdzie pracują księża misjonarze i siostry szarytki. To oni odkrywają talenty uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy powinni iść do najlepszych liceów, lecz nie pozwalają im na to warunki materialne.
Niedaleko od położonych tuż za rogatkami Krakowa Piekar wyrastają z ziemi budynki nowego kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dla niejednego z wychowanków "Radosnej Nowiny 2000" będzie to zapewne naturalny kierunek rozwoju.
 
 
  
Budynek Liceum przyjął pierwszych uczniów na rok szkolny 2002/2003.

Fot. Franciszek Mróz

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba