2002  nr. 10
 
  Redakcja składa podziękowanie Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Albinowi Małysiakowi CM, Księdzu Wizytatorowi Bronisławowi Sieńczakowi CM, Księdzu Stanisławowi Rospondowi CM, Księdzu Wacławowi Umińskiemu CM oraz Siostrze Annie Brzęk SM za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Św. Wincenty a Paulo 
- patron dzieł miłosierdzia
1   
 
 "Jestem synem 
biednego rolnika"
2   
 
 U progu przeznaczenia 3   
 
 W służbie ubogim 4   
 
 Wśród najuboższych i najbogatszych 5   
 
 W chwale ołtarzy 6   
 
 Misjonarze wyruszają w świat 7   
 
 Misjonarze Męczennicy 8   
 
 Trudne polskie losy 9   
 
 Sprawiedliwy 
wśród narodów świata
10   
 
 Anioły miłosierdzia 
we Francji i w Polsce
11   
 
 Wielki dar niepokalanej 12   
 
 Święta Milczenia 13   
 
 Życzenie Maryi się spełnia 14   
 
 W ślady św. Wincentego a Paulo 15   
 
 Dziedzictwo księdza Siemaszki 16   
 
 "Siemacha" dzisiaj 17   
 
 Szkoła XXI wieku 18   
 
 Czas na wincentyńskie rekolekcje 19   
 
 Ojciec Święty 
zawierza świat Miłosierdziu Bożemu
20   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  W chwale ołtarzy
 
  Wincenty a Paulo dożył sędziwego wieku. W ostatnich latach życia bardzo cierpiał z powodu rozlicznych chorób. U kresu drogi pociechą był mu nieustający rozwój jego wspaniałego dzieła.
 
 
Powiedział tylko: "Jezus"
 
  Ks. Wincenty zmarł spokojnie, udzieliwszy błogosławieństwa ludziom, którzy kontynuowali jego pracę. Ostatnie jego słowo brzmiało: "Jezus". O ile nikt nie utrwalił daty jego narodzin, o tyle moment śmierci zanotowano co do minuty: 27 września 1660 r., godzina 4.45. W ostatnią drogę odprowadzali go zarówno żebracy, którymi się opiekował, jak i książęta.
Naturalną koleją rzeczy było otwarcie jego procesu beatyfikacyjnego. W 1737 r. papież Klemens XII ogłosił go świętym, zaś w roku 1885 uznano go patronem wszystkich dzieł miłosierdzia.
 
 
Przesłanie stale aktualne
 
  Rozległa i bardzo owocna działalność św. Wincentego a Paulo była wielokrotnie opisywana i analizowana przez teologów i historyków. Zwracali oni uwagę na rolę, jaką skromny ksiądz z Pouy odegrał w historii Kościoła i szerzej, w dziejach powszechnych.
W wieku XVII - epoce baroku tak bardzo wielbiącej przepych - kierował wzrok możnych tego świata ku najbiedniejszym. I choć od śmierci Świętego minęło blisko trzy i pół wieku, jego przesłanie nadal zachowuje aktualność. Świat ciągle podzielony jest na bogatych i biednych. Wierni Kościoła oczekują prostych słów i jasnych sformułowań. Dowodem na to jest popularność w Kościele katolickim duchowości wincentyńskiej i zapoczątkowanych przez Świętego dzieł.
 
 
 
 

Św. Wincenty a paulo: Nie zadawalajcie się mówieniem: jestem chrześcijaninem! Ale żyjcie tak, żeby można było o was powiedzieć: widziałem człowieka kochającego Boga z całego serca i zachowującego Jego przykazania.
 
 
  
Relikwiarz z ciałem św. Wincentego znajduje się w kościele księży misjonarzy w Paryżu.
Serce Świętego spoczywa w złotym relikwiarzu w kaplicy domu sióstr miłosierdzia w Paryżu.

Fot. arch. księży misjonarzy

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba