2002  nr. 11
 
  Redakcja składa podziękowanie Księdzu Infułatowi Januszowi Bielańskiemu za pomoc merytoryczną i udostępnienie archiwów i materiałów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać!

UWAGA!
W numerze 12
kalendarz "Naszej Arki" 2003

 
 
 
 Wawel - wzgórze kościołów 1   
 
 Święte miejsce Polaków 2   
 
 Dziesięć wieków katedry 3   
 
 Kosciół żywy 4   
 
 Między Wawelem a Watykanem 5   
 
 Księga Świętości narodu 6   
 
 Katedra krok po kroku 7   
 
 Ołtarz Ojczyzny 8   
 
 Czarny krzyż Wawelskiej Pani 9   
 
 Kaplice, ołtarze, 
sarkofagi
10   
 
 Ciała śpią 
- duchy czuwają
11   
 
 Bijące serce Polski 12   
 
 Skarby tysiąclecia13   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Wawel - wzgórze kościołów
 
  Cofnijmy się do Krakowa pierwszych Piastów. Choć naokoło wielu ludzi ciągle jeszcze oddaje cześć pogańskim bóstwom, na wyniosłej skale nad rozlewiskiem Wisły stoi już kilka kościołów. Na samym środku wawelskiego wzgórza znajduje się okazała świątynia, pełniąca zapewne rolę pierwszej katedry. Drugi kościół jest nad Smoczą Jamą, trzeci - obok miejsca, gdzie dziś stoi Wieża Sandomierska, czwarty - niedaleko dzisiejszej Wieży Senatorskiej, piąty...
 
 
  
Fot. Michał Grychowski
 
 
 Czasy świetności

Z badań archeologicznych wynika, że w XI w. na Wawelu było siedem lub osiem świątyń chrześcijańskich. Pod tym względem Kraków górował nad innymi piastowskimi miastami - Gnieznem i Poznaniem.

W pierwszej połowie XI w. stolicę Polski przeniesiono do Krakowa. Na Wawelu urzędowały najważniejsze instytucje państwowe i kościelne. Znaczenie wzgórza jako ośrodka władzy duchownej i świeckiej ciągle rosło. W związku z tym powstawały tu odpowiednie budowle. Wawel został otoczony murowanymi fortyfikacjami. W XIV w. zbudowano gotycką katedrę, a w XVI w. siedzibę królów przebudowano w duchu renesansu - powstał wtedy słynny dziedziniec arkadowy.
 
 
 
 Blask utracony, blask odzyskany

Fatalne skutki dla zabudowy wzgórza miał okres zaborów. Austriacy wyburzyli m.in. dwa zabytkowe kościoły, a od strony Wisły wznieśli potężny gmach szpitala wojskowego. Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości Polacy wykupili Wawel i na początku XX w. przystąpili do jego odnawiania.

Praca ta, z przerwami, trwa do dziś. Wawel odzyskał swój dawny blask. Jednym z najnowszych efektów renowacji jest zastąpienie ziemnej nawierzchni dziedzińca zamkowego jasną kostką. Niebawem wokół murów wawelskich będzie można się przejść po ogrodach odtworzonych według historycznych wzorów.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba