2002  nr. 13
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Józefowi Mareckiemu OFMCap oraz Ojcu Gabrielowi Bartoszewskiemu OFMCap za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych redakcji "Głosu Ojca Pio" i "Voce di Padre Pio". Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Święty Ojcze Pio 
- módl się za nami!
1   
 
 Śladami Ojca Pio 2   
 
 Kapłan 3   
 
 Pięć ran 4   
 
 Madonno Mtako Moja! 5   
 
 Ostatnia Msza Święta 6   
 
 Ojciec Pio 
wstawia się za nami
7   
 
 Ojciec Pio 
trzymał go za rękę
8   
 
 Święty Ojciec Pio 9   
 
 Fragment Homilii Ojca Świętego10   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Śladami Ojca Pio
 
  San Giovanni Rotondo, w którym Ojciec Pio spędził ponad
50 lat zakonnego życia, to dzisiaj duże, tętniące życiem centrum pielgrzymkowe. Inna jest Pietrelcina - ciche i spokojne miasteczko, gdzie czas jakby zatrzymał się sto lat temu. Pod koniec XIX w. w jednym z niewielkich kamiennych domów w starej części miasta mieszkała rodzina Forgione. Te dwa miasta, San Giovanni Rotondo i Pietrelcina są szczególnie związane z osobą Ojca Pio.
 
 
Pietrelcina
 
  Franciszek Forgione - Ojciec Pio - przyszedł na świat w 1887 r. w Pietrelcinie (południowe Włochy). Miasteczko leży na wzgórzu i liczy 4 tys. mieszkańców. Najwyżej położoną i najstarszą część miasta stanowi zamek otoczony kilkoma starymi budynkami. Tu właśnie znajduje się dom, w którym mieszkał przyszły święty. Z życiem Ojca Pio związany jest też oddalony o kilka kilometrów od Pietrelciny zakątek zwany Piana Romana. To tu znajdowało się pole rodziny Forgione, gdzie mały Franciszek pasł owce. W rodzinne strony Ojciec Pio powrócił po otrzymaniu święceń kapłańskich - przebywał tu kilka lat ze względu na zły stan zdrowia. Tutaj też otrzymał pierwsze - niewidzialne - stygmaty.
 
 
San Giovanni Rotondo
 
  Zatopione wśród zieleni i przesiąknięte aromatem ziół miasto leży pośrodku opadających do Adriatyku wzgórz Gargano. Nazwa miasta pochodzi z czasów wczesnochrześcijańskich, kiedy to mieszkańcy wybrali na opiekuna św. Jana Chrzciciela i poświęcili mu okrągłą świątynię - rotundę pogańskiego bożka Janusa. W miasteczku gościł św. Franciszek (założył tu mały klasztor) oraz Kamil de Lellis, założyciel zakonu kamilianów. W XVI w. nieopodal miasta zbudowano klasztor kapucynów z kościółkiem Matki Bożej Łaskawej. W tym właśnie klasztorze Ojciec Pio spędził ponad 50 lat - od 1916 r. aż do śmierci w 1968 r. Po przybyciu Ojca Pio do San Giovanni Rotondo biedne i nieznane dotąd miasteczko ożyło. Pochodzący z XVI w. kościółek nie był w stanie pomieścić stale rosnącej liczby pielgrzymów pragnących znaleźć się blisko stygmatyka. W latach sześćdziesiątych XX wieku wzniesiono więc większą świątynię - bazylikę Matki Bożej Łaskawej.
 
 
  
Skromna cela Ojca Pio. Znajdują się tu tylko niezbędne sprzęty, m.in. łóżko, umywalka, fotel, dwa stoliki i klęcznik. W celi zgromadzono pamiątki po świętym: książki, medaliki, różaniec, małe pudełko - tabakierka, chusteczka, pokrwawione od stygmatów rękawiczki.

Fot. "Voce di Padre Pio"

 
 
 
"Wielkie ziemskie dzieło"
 
  W latach 30. marzeniem Ojca Pio stało się utworzenie szpitala o jakże wymownej nazwie - Dom Ulgi w Cierpieniu. Zakonnik chciał, by miejsce leczenia pełne było modlitwy, a każdy chory otaczany był troskliwą opieką i miłością. Mimo ogromnych przeciwności i ustawicznego braku funduszy to, co uważano za "szaleństwo" stało się w końcu rzeczywistością. W maju 1956 r. nieopodal klasztoru otwarto nowoczesną placówkę medyczną.
 
 
 
 Szkółki wiary, ogniska miłości

"Modlitwa jest chlebem i życiem duszy" - mówił Ojciec Pio. Doceniając ogromną rolę modlitwy w ludzkim życiu, założył (w 1947 r.) Grupy Modlitwy - jeden z pierwszych ruchów świeckich w Kościele. Ich powstanie stanowiło odpowiedź na apel papieża Piusa XII, który wzywał do tworzenia "frontów" ludzi modlących się o pokój i dobro świata. Dziś działa ponad dwa tysiące grup modlitwy w 35 krajach (w Polsce 54).
 
 
 
  San Giovanni Rotondo dzisiaj
 
 

Bazylika Matki Bożej Łaskawej w San Giovanni Rotondo, gdzie znajduje się grób Ojca Pio. Charakterystyczną ozdobą świątyni jest licząca 120 m kwadratowych mozaika przedstawiająca Matkę Bożą Łaskawą.
 
 
  
Fot. Convento S. Maria delle Grazie
 
 
 

Nowy kościół w San Giovanni Rotondo. Wobec ciągle rosnącej liczby pielgrzymów w latach dziewięćdziesiątych przystąpiono do budowy centrum pielgrzymkowego i nowej świątyni mogącej pomieścić 10 tys. osób.
 
 
  
Fot. "Voce di Padre Pio"
 
 
 

Dom Ulgi w Cierpieniu jest stale rozbudowywany. Dziś szpital funkcjonuje jako nowoczesny ośrodek naukowy, przyjmując ponad 60 tys. pacjentów rocznie i dysponując 1200 łóżkami.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba