2002  nr. 3
 
  Redakcja składa serdeczne podziękowania Ojcu Waldemarowi Linke CP, Księdzu Infułatowi Januszowi Bielańskiemu, Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi OFM, Ojcu Superiorowi Karolowi Lipińskiemu OMI, Księdzu Proboszczowi Mieczysławowi Kozłowskiemu oraz Panu Jerzemu Dołęga-Chodasiewiczowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Bóg zapłać! 
 
 
 Via Dolorosa 
Droga Krzyżowa w Jerozolimie
1   
 
 Spotkani na Drodze Krzyżowej 2   
 
 Jak św. Helena 
odnalazła krzyż Chrystusa
3   
 
 Santa Croce in Gerusalemme 4   
 
 Milczący świadkowie 5   
 
 Grób Pański 6   
 
 Kościół Świętego Krzyża 
w Warszawie
7   
 
 Pielgrzymujemy na Święty Krzyż 8   
 
 Polskie Kalwarie 9   
 
 Wielki Tydzień w Rzymie 10   
 
 Alwernia frańciszkańska Kalwaria 11   
 
 Pasjoniści 12   
 
 Na Wawelu 13   
 
 Męka Pańska w sztuce 14   
 
 Litania do pięciu ran Pana Jezusa15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Jak św. Helena 
odnalazła krzyż Chrystusa
 
  Wspomnijmy raz jeszcze moment śmierci Pana Jezusa na Golgocie. Co działo się później? Ewangeliści piszą, że ciało Chrystusa zdjęto z krzyża i po zawinięciu w płótna złożono do grobu. Nie wspominają jednak o losie samego krzyża.
 
  Święte drzewo, na którym skonał Chrystus, razem z krzyżami obu łotrów, wrzucono do zagłębienia w skale na stokach Golgoty. Rzymianie niebawem przysypali to miejsce ziemią i gruzami. Aby zatrzeć wszelkie ślady po Chrystusie, na Golgocie urządzono ołtarze Jowisza i Wenery. O świętym miejscu nie zapomnieli jednak pierwsi chrześcijanie. Kiedy cesarz Konstantyn Wielki nawrócił się i zezwolił na wyznawanie wiary chrześcijańskiej, właśnie w tym miejscu na Golgocie podjęto poszukiwania krzyża Chrystusowego.
Odnalezienie tej wyjątkowo cennej świętej pamiątki zawdzięczamy matce Konstantyna, cesarzowej Helenie, która udała się do Jerozolimy. W wyniku prac wykopaliskowych odnaleziono trzy krzyże: krzyż Chrystusowy oraz pozostałe dwa należące do wspomnianych w Ewangelii łotrów. Odkrycia dokonano blisko trzy wieki po śmierci Pana Jezusa. W miejscu znalezienia krzyża biskup jerozolimski Makary, z polecenia cesarza Konstantyna, rozpoczął wkrótce wznoszenie bazyliki.
Św. Helena podzieliła krzyż Chrystusa na trzy części, aby ofiarować je głównym ówczesnym ośrodkom chrześcijaństwa: Jerozolimie, Rzymowi i Konstantynopolowi. Z czasem krzyż podzielono na wiele drobnych części, aby każda znaczniejsza świątynia w Europie mogła mieć bodaj małą cząstkę tej relikwii.
Dziś duże fragmenty znajdują się w kościele św. Goduli w Brukseli, w bazylice Santa Croce w Rzymie oraz w katedrze Notre Dame w Paryżu. W Polsce cząstki relikwii posiadają m.in. kościół dominikanów w Lublinie i Sanktuarium Krzyża Świętego na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich.
 
 
 
 

Św. Helena
Była matką cesarza Konstantyna Wielkiego i zarazem cesarzową sprawującą wspólnie z nim rządy. Gdy Konstantyn ogłosił w 313 r. edykt zapewniający chrześcijanom wolność wyznawania wiary, Helena przyjęła chrzest święty. Jej pobożność przejawiała się nie tylko w modlitwie, ale również w trosce o ubogich i pokrzywdzonych. Trud pielgrzymki do Ziemi Świętej i odnalezienia Krzyża Świętego podjęła już w podeszłym wieku. Ufundowała bazyliki: Narodzenia w Betlejem i Grobu Bożego w Jerozolimie.

 
 
 
 
  
Statua św. Heleny w Kaplicy Znalezienia Krzyża.

Fot. archiwum "Ziemi Świętej"

 
 
 
 
 Który krzyż należał do Chrystusa?

Gdy na Golgocie znaleziono trzy krzyże, nikt początkowo nie wiedział, na którym z nich umarł Chrystus. Wówczas biskup Jerozolimy Makary nakazał podać kolejno każdy z trzech krzyży pewnej ciężko chorej kobiecie. Gdy dotknęła pierwszego - nic się nie stało. Podobnie przy drugim. Jednak kiedy jej palce spoczęły na trzecim, nastąpiła niezwykła przemiana: kobieta odzyskała siły i została cudownie uzdrowiona. W ten sposób rozpoznano właściwy krzyż.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba