2002  nr. 5
 
  Redakcja składa serdeczne podziękowania Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Stanisławowi Dziwiszowi oraz Ojcu Przeorowi Janowi Mazurowi OSPPE za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Bóg zapłać! 
 
 
 Szczepanów 
miejsce narodzin św. Stanisława
1   
 
 Biskup krakowski 2   
 
 Męczeństwo św. Stanisława 3   
 
 Ołtarz ojczyzny na Wawelu 4   
 
 Relikwiarze św. Stanisława 5   
 
 Bp Stanisław Dziwisz: 
Z tym Świętym zrosło się 
moje życie
6   
 
 Skałka miejsce męczeństwa i śmierci 
św. Stanisława
7   
 
 Paulini skałeczni 
opiekunowie sanktuarium 
św. Stanisława
8   
 
 Św. Paweł Pierwszy Pustelnik 9   
 
 Wyższe Seminarium Duchowne 
Zakonu Paulinów
10   
 
 Kościół na Skałce 11   
 
 Krypta zasłużonych 12   
 
 Cudowna sadzawka 13   
 
 Z Wawelu na Skałkę 14   
 
 Pielgrzymka 
Skałka - Jasna Góra
15   
 
 Młodzież kocha papieża 16   
 
 Radio Maryja na Skałce 17   
 
 Na paulińską nutę 18   
 
 Wezwania do św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika
19   
 
 Czy wiesz, że...20   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Szczepanów 
miejsce narodzin św. Stanisława
 
  Św. Stanisław jest jedną z najważniejszych postaci naszej historii. Był obrońcą ładu moralnego i ostoją prześladowanych. Ofiara jego życia sprawiła, że w przeszłości nazywany był "rodzicielem Polski" i "ojcem Ojczyzny". Przekazem o cudownym zrośnięciu się poćwiartowanego ciała Świętego krzepiono się w okresach rozpadu państwa.
Na początku trzeciego tysiąclecia postać św. Stanisława otoczona jest głębokim kultem, budzi zainteresowanie historyków i jest zarazem przedmiotem refleksji teologicznej.
 
 
  
Dwa szczepanowskie kościoły:
mniejszy - ufundowany przez Jana Długosza w XV wieku i większy - wybudowany na początku XX wieku

Fot. Jarosław Kazubowski

 
 
  Św. Stanisław przyszedł na świat w Szczepanowie koło Bochni (dzisiejszy powiat brzeski, Diecezja Tarnowska) około roku 1030. Jego rodzice prawdopodobnie nosili imiona Wielisław i Bogna (według przekazu Jana Długosza), zaś nazwisko rodowe Świętego brzmiało Turzyna. Imię, które otrzymał na chrzcie, oznacza: Stań się sławny.
O miejscu urodzenia św. Stanisława dowiadujemy się z trzynastowiecznych przekazów. Szczepanów wymieniają: w "Kronice polskiej" bł. Wincenty Kadłubek oraz dominikanin Wincenty z Kielczy, autor dzieł sporządzonych ok. 1240 r. na potrzeby procesu kanonizacyjnego św. Stanisława. O Szczepanowie jako miejscu urodzenia św. Stanisława pisze także nasz wielki historyk Jan Długosz w "Żywocie św. Stanisława", spisanym w 1465 r.
 
 
  
Miejsce urodzin św. Stanisława. Wedle tradycji, matka powiła św. Stanisława wracając z pola. Polanę, na której urodził się Święty, otacza dziś mur. Pośrodku polany wzniesiono niewielką kaplicę. Obok kaplicy, na wysokiej kolumnie, stoi figura św. Stanisława w biskupiej szacie.

Fot. Jarosław Kazubowski

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba