2002  nr. 5
 
  Redakcja składa serdeczne podziękowania Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Stanisławowi Dziwiszowi oraz Ojcu Przeorowi Janowi Mazurowi OSPPE za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Bóg zapłać! 
 
 
 Szczepanów 
miejsce narodzin św. Stanisława
1   
 
 Biskup krakowski 2   
 
 Męczeństwo św. Stanisława 3   
 
 Ołtarz ojczyzny na Wawelu 4   
 
 Relikwiarze św. Stanisława 5   
 
 Bp Stanisław Dziwisz: 
Z tym Świętym zrosło się 
moje życie
6   
 
 Skałka miejsce męczeństwa i śmierci 
św. Stanisława
7   
 
 Paulini skałeczni 
opiekunowie sanktuarium 
św. Stanisława
8   
 
 Św. Paweł Pierwszy Pustelnik 9   
 
 Wyższe Seminarium Duchowne 
Zakonu Paulinów
10   
 
 Kościół na Skałce 11   
 
 Krypta zasłużonych 12   
 
 Cudowna sadzawka 13   
 
 Z Wawelu na Skałkę 14   
 
 Pielgrzymka 
Skałka - Jasna Góra
15   
 
 Młodzież kocha papieża 16   
 
 Radio Maryja na Skałce 17   
 
 Na paulińską nutę 18   
 
 Wezwania do św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika
19   
 
 Czy wiesz, że...20   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Krypta zasłużonych
 
  Skałka - obok nekropolii wawelskiej, w której przez kilka wieków składano ciała królów polskich - jest drugim panteonem narodowym. Propozycję pochówku w krypcie skałecznej wybitnych twórców wysunął w drugiej połowie XIX w. Józef Łepkowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt prof. Łepkowskiego dotyczył w pierwszej kolejności powtórnego pochówku doczesnych szczątków kanonika Jana Długosza, którego prochy spoczywały dotąd w glinianej urnie. W 1880 r. - w 400 lat po śmierci - odbył się drugi pogrzeb wybitnego dziejopisa.
 
 
  
Krypta Zasłużonych na Skałce jest drugim, obok Wawelu, panteonem narodowym.

Fot. Mariusz Wilk

 
 
 Jan Długosz

Otworzył listę sławnych Polaków pochowanych na Skałce. Był kanonikiem krakowskim ściśle związanym ze Skałką. Napisał "Żywot św. Stanisława", w swojej wsi rodzinnej ufundował kościół, a także sprowadzając ojców paulinów zapewnił Skałce wieczystą opiekę.
 
 
  
 
 
 Wincenty Pol

Spoczął na Skałce w 1881 r. Znany poeta i patriota (uczestnik powstania listopadowego), był też wybitnym geografem; na Uniwersytecie Jagiellońskim utworzył pierwszą w Polsce i drugą w Europie katedrę geografii.
 
 
  
 
 
 Lucjan Siemieński

Spoczął na Skałce w 1881 r. Poeta i uczestnik powstania listopadowego, był wybitnym krytykiem literackim i tłumaczem.
 
 Józef Ignacy Kraszewski

Pisarz i patriota, autor cyklu powieściowego o dziejach Polski, był ceniony już za życia. Został pochowany na Skałce w 1887 r.
 
 
  
 
 
 Teofil Lenartowicz

Poeta i rzeźbiarz, został pochowany na Skałce w 1893 r. Był nie tylko autorem poezji przepojonej patriotyzmem, ale także twórcą płaskorzeźb zdobiących skałeczny kościół.
 
 Adam Asnyk

Pochowany w Krypcie Zasłużonych w 1897 r., poeta i powstaniec (styczniowy), był wysoko ceniony przez współczesnych.
 
 Henryk Siemiradzki

Malarz, ofiarował swe słynne "Pochodnie Nerona" Krakowowi, co dało początek Muzeum Narodowemu w Sukiennicach. Na Skałce spoczął w 1902 r.
 
 Stanisław Wyspiański

Bywa zaliczany do grona naszych wieszczów narodowych. Poeta i dramaturg, autor "Wesela", wybitny malarz. Został pochowany w 1907 r.
 
 
  
 
 
 Jacek Malczewski

Malarz, uznawany za jednego z głównych przedstawicieli polskiego symbolizmu. Chętnie sięgał po tematykę patriotyczno-narodową. Pochowano go w 1929 r.
 
 Karol Szymanowski

Autor baletu "Harnasie" zaliczany jest do najwybitniejszych kompozytorów europejskich XX wieku. Na Skałce pochowany w 1937 r.
 
 
  
 
 
 Ludwik Solski

Wielki aktor, który już za życia stał się legendą scen polskich. Dożył blisko stu lat. Spoczął na Skałce w 1954 r.
 
 Tadeusz Banachiewicz

Astronom, który wynalezioną przez siebie metodę obliczeń nazwał na cześć Krakowa rachunkiem krakowianowym. Zmarł w 1954 r.; w roku następnym jego ciało przeniesiono z Cmentarza Rakowickiego na Skałkę. Jest ostatnią osobą pochowaną w Krypcie Zasłużonych.
 
  Zdjęcia: archiwum oo. paulinów.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba