2002  nr. 5
 
  Redakcja składa serdeczne podziękowania Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Stanisławowi Dziwiszowi oraz Ojcu Przeorowi Janowi Mazurowi OSPPE za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Bóg zapłać! 
 
 
 Szczepanów 
miejsce narodzin św. Stanisława
1   
 
 Biskup krakowski 2   
 
 Męczeństwo św. Stanisława 3   
 
 Ołtarz ojczyzny na Wawelu 4   
 
 Relikwiarze św. Stanisława 5   
 
 Bp Stanisław Dziwisz: 
Z tym Świętym zrosło się 
moje życie
6   
 
 Skałka miejsce męczeństwa i śmierci 
św. Stanisława
7   
 
 Paulini skałeczni 
opiekunowie sanktuarium 
św. Stanisława
8   
 
 Św. Paweł Pierwszy Pustelnik 9   
 
 Wyższe Seminarium Duchowne 
Zakonu Paulinów
10   
 
 Kościół na Skałce 11   
 
 Krypta zasłużonych 12   
 
 Cudowna sadzawka 13   
 
 Z Wawelu na Skałkę 14   
 
 Pielgrzymka 
Skałka - Jasna Góra
15   
 
 Młodzież kocha papieża 16   
 
 Radio Maryja na Skałce 17   
 
 Na paulińską nutę 18   
 
 Wezwania do św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika
19   
 
 Czy wiesz, że...20   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Pielgrzymka 
Skałka - Jasna Góra
 
  "Kochani! Miałem piękny sen. Wędrowałem z naszej Skałki na Jasną Górę. Zamierzam go zrealizować, więc wyruszę w drogę. Jeśli ktoś z was będzie pragnął tego samego - niech dołączy". Takie zaproszenie na pielgrzymkowy szlak przekazał nasz duszpasterz akademicki o. Rufin Abramek.
 
 
  
Pielgrzymka wyrusza z Krakowa - prowadzi ją o. Robert Jasiulewicz.
 
 
 
Przez Orle Gniazda
 
  Ojciec Rufin wraz z o. Zachariaszem Jabłońskim poprowadzili nas przez Orle Gniazda po raz pierwszy w roku 1976 - trudnym roku robotniczych protestów w Radomiu. Szliśmy wtedy bez krzyża, bez tablicy, ojcowie szli w "cywilu". Modliliśmy się za Ojczyznę. Od 1979 r. w nasze pielgrzymowanie wpisaliśmy też intencje Ojca Świętego Jana Pawła II i Kościoła. Kiedy Pan powołał do siebie o. Rufina, naszemu pielgrzymowaniu przewodził o. Zachariasz, którego kilkakrotnie wspierał o. Zygmunt Okliński, pełniący w drodze posługę spowiedzi. Obowiązki wezwały naszego przewodnika na Jasną Górę i wówczas funkcję tę przejął o. Jerzy Kielech, a obecnie, już od trzech lat duszpasterzem naszej grupy jest o. Robert Jasiulewicz. Od kilkunastu lat w to nasze wędrowanie włączają się bracia klerycy paulińskiego Wyższego Seminarium Duchownego, ucząc się takich form duszpasterzowania i służąc swymi talentami.
 
 
Wspólne wędrowanie
 
  Od początku trzon pielgrzymki stanowiła grupa studentów i absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego "Skałka", młodych nauczycieli i pracowników krakowskich uczelni. Nic więc dziwnego, że pielgrzymiej grupie nadaliśmy charakter wspólnoty. I chociaż początkowa, kilkudziesięcioosobowa pielgrzymka znacznie się rozrosła (ponad 300 osób), nadal zachowany został wyjątkowy styl wspólnoty. Włączeni w niego zostali także mieszkańcy miejscowości, przez które wędrujemy. Wzajemne kontakty trwają cały rok. Dzielimy ich radości i smutki.
Każdego roku w czasie rekolekcji w drodze towarzyszy nam hasło, z którego wynika problematyka poszczególnych konferencji i rozważań. Pochylamy się nad tekstami encyklik Ojca Świętego i stale podejmujemy tematy jego nauczania. Staramy się zgłębiać problemy, które sygnalizuje w czasie pielgrzymek i audiencji. Modlitwą ogarniamy jego intencje i wszystkie sprawy Kościoła.
 
 
  
Trasa wędrówki wiedzie częściowo szlakiem Orlich Gniazd.
 
 
 
Błogosławiony czas
 
  Pielgrzymka - rekolekcje w drodze. Czas modlitwy, refleksji, wyciszenia. Czas radosnego bycia razem z braćmi. Jest to także czas obcowania z przyrodą, dziękowania Panu za otaczające nas piękno. A równocześnie czas otwarcia się na Bożą przestrzeń w nas. Wracamy w zgiełk otaczającego nas świata mocniejsi miłością, wiarą, Bożą ciszą. I ciągle idziemy - nasze pielgrzymowanie trwa. W różnych formach, w różnych wymiarach. Jesteśmy Bożymi pielgrzymami.
 
  Zdjęcia: archiwum oo. paulinów
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba