2002  nr. 5
 
  Redakcja składa serdeczne podziękowania Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Stanisławowi Dziwiszowi oraz Ojcu Przeorowi Janowi Mazurowi OSPPE za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Bóg zapłać! 
 
 
 Szczepanów 
miejsce narodzin św. Stanisława
1   
 
 Biskup krakowski 2   
 
 Męczeństwo św. Stanisława 3   
 
 Ołtarz ojczyzny na Wawelu 4   
 
 Relikwiarze św. Stanisława 5   
 
 Bp Stanisław Dziwisz: 
Z tym Świętym zrosło się 
moje życie
6   
 
 Skałka miejsce męczeństwa i śmierci 
św. Stanisława
7   
 
 Paulini skałeczni 
opiekunowie sanktuarium 
św. Stanisława
8   
 
 Św. Paweł Pierwszy Pustelnik 9   
 
 Wyższe Seminarium Duchowne 
Zakonu Paulinów
10   
 
 Kościół na Skałce 11   
 
 Krypta zasłużonych 12   
 
 Cudowna sadzawka 13   
 
 Z Wawelu na Skałkę 14   
 
 Pielgrzymka 
Skałka - Jasna Góra
15   
 
 Młodzież kocha papieża 16   
 
 Radio Maryja na Skałce 17   
 
 Na paulińską nutę 18   
 
 Wezwania do św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika
19   
 
 Czy wiesz, że...20   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Na paulińską nutę
 
  Skałka to jedno z nielicznych miejsc nie tylko w Krakowie, ale całej Polsce, gdzie można usłyszeć autentyczny chorał gregoriański.
 
  Jest to śpiew, zrodzony na skutek głębokich przeżyć ascetycznych, które nie są obce zakonowi paulinów o pustelniczej tradycji. Dziś młodzi paulini chętnie kontynuują to dziedzictwo. Od wielu lat żywy chorał można usłyszeć niemal w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.00, a także w niektóre inne uroczystości. Klerycka schola utrwala swój dorobek na taśmach i płytach. Ukazało się już siedem płyt z chorałem paulinów: Ave Maris Stella (O Niepokalanym Poczęciu NMP), Ora pro nobis (O Matce Bożej Jasnogórskiej), De Angelis (O aniołach), Stabat Mater (O Matce Bożej Bolesnej), Requiem (Oficjum za zmarłych), Hosanna Filio David (Wybrane śpiewy Wielkiego Tygodnia) i Resurrexi (O Zmartwychwstaniu Pańskim). W przygotowaniu jest kolejna, ósma płyta o Duchu Świętym. Nad wysiłkami scholi czuwa prof. Marian Machura, organista z Tyńca, który w dowód uznania za wkład w kulturę kościelną otrzymał papieskie odznaczenie Pro Ecclesia et Pontifice.
 
 
  
Warto wybrać się na Skałkę, by posłuchać chorału gregoriańskiego.

Fot. archiwum oo. paulinów

 
 
  Poza chorałem gregoriańskim kle rycy paulińscy pielęgnują również inne śpiewy. Przy seminarium działa chór wykonujący przeważnie klasyczny repertuar dla potrzeb liturgii. Może się poszczycić wykonaniami trudnych współczesnych utworów. Ponadto grupa kleryków tworzy zespół wokalno-instrumentalny o nazwie Vox Eremi.
 
  brat Paweł Morka, diakon
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba