2002  nr. 5
 
  Redakcja składa serdeczne podziękowania Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Stanisławowi Dziwiszowi oraz Ojcu Przeorowi Janowi Mazurowi OSPPE za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Bóg zapłać! 
 
 
 Szczepanów 
miejsce narodzin św. Stanisława
1   
 
 Biskup krakowski 2   
 
 Męczeństwo św. Stanisława 3   
 
 Ołtarz ojczyzny na Wawelu 4   
 
 Relikwiarze św. Stanisława 5   
 
 Bp Stanisław Dziwisz: 
Z tym Świętym zrosło się 
moje życie
6   
 
 Skałka miejsce męczeństwa i śmierci 
św. Stanisława
7   
 
 Paulini skałeczni 
opiekunowie sanktuarium 
św. Stanisława
8   
 
 Św. Paweł Pierwszy Pustelnik 9   
 
 Wyższe Seminarium Duchowne 
Zakonu Paulinów
10   
 
 Kościół na Skałce 11   
 
 Krypta zasłużonych 12   
 
 Cudowna sadzawka 13   
 
 Z Wawelu na Skałkę 14   
 
 Pielgrzymka 
Skałka - Jasna Góra
15   
 
 Młodzież kocha papieża 16   
 
 Radio Maryja na Skałce 17   
 
 Na paulińską nutę 18   
 
 Wezwania do św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika
19   
 
 Czy wiesz, że...20   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Wezwania do św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika
 
 
  
 
 
  Święty Stanisławie
Kapłanie Jezusa Chrystusa - módl się za nami!
Pasterzu owczarni Chrystusowej,
Biskupie, mieczem królewskim zabity,
Męczenniku przy ołtarzu Pańskim dla nieba narodzony,

Apostole ludu wiernego,
Światło Kościoła Bożego,
Znaku Bożej Opatrzności na polskiej ziemi,
Patronie całej Ojczyzny,
Ozdobo Narodu Polskiego,
Obrońco jedności narodowej Polaków,
Obrońco świętego depozytu wiary,
Obrońco zasad moralności chrześcijańskiej,
Obrońco nienaruszalnych praw ludzkich,
Obrońco małżeństwa i rodziny,
Obrońco godności kobiety,
Orędowniku we wszystkich potrzebach,
Wzorze ewangelicznej doskonałości,
Dobroczyńco i opiekunie ubogich,
Kaznodziejo prawdy,
Pogromco nieprawości,
Do Eliasza w żarliwości podobny,
Wierny naśladowco Jana Chrzciciela,
Mową i dziełami przed Bogiem wielki,
Cnót nauczycielu,
Dający światło wiary wątpiącym,
Umacniający nadzieję zmartwychwstania,
Cudownie wskrzeszający umarłych,
Słynący łaskami na cały świat chrześcijański.

Módlmy się: Boże, który nikogo nie odrzucasz, ale litościwie przebaczasz nam grzechy, wejrzyj na pokorne prośby, które do Ciebie zanosimy za przyczyną św. Stanisława, Biskupa i Męczennika - oświeć nasze serca i umocnij wolę, abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba