2002  nr. 7
 
  Redakcja składa serdeczne podziękowania Ojcu Dyrektorowi Fidelisowi Maciołkowi OFM oraz Pani Profesor Annie Mitkowskiej za pomoc merytoryczną, a także za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Bóg zapłać! 
 
 
 400 lat Kalwarii Zebrzydowskiej 1   
 
 Matka Boża Kalwaryjska 2   
 
 Za poręką Matki Bożej Kalwaryjskiej 3   
 
 Polska Jerozolima 4   
 
 Dróżki Pana Jezusa 5   
 
 Dróżki Matki Bożej 6   
 
 Opiekumowie sanktuarium 7   
 
 Wyższe Seminarium Duchowne 8   
 
 Bernardyni w chwale ołtarzy 9   
 
 Misterium Męki Pańskiej 10   
 
 Do Matki Bożej z asystami 11   
 
 Kalwaria Jana Pawła II 12   
 
 Pielgrzymka rodzin 13   
 
 Wydawnictwo Calvarianum 14   
 
 Modlitwa za Ojca Świętego 15   
 
 400-lecie Kalwarii 
odpust Wniebowzięcia 
Najśiętszej Marii Panny
16   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  400 lat Kalwarii Zebrzydowskiej
 
  W tym roku mija 400 lat od powstania najsłynniejszego sanktuarium kalwaryjskiego w Polsce - Kalwarii Zebrzydowskiej. Jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc kultu w naszym kraju. Tradycja budowania dróg krzyżowych na wzór jerozolimskiej sięga średniowiecza, gdy wyprawa chrześcijanina do Ziemi Świętej wiązała się z dużymi trudami i niebezpieczeństwami. Kto na własne oczy ujrzał drogę Męki Pana Jezusa, po powrocie do domu pragnął przenieść coś z jej wyglądu i atmosfery we własne strony. Tak powstały liczne kalwarie. Ich idea jest dziś żywa, szczególnie wobec ostatnich wydarzeń, które znów - jak przed wiekami - utrudniają pielgrzymom dostęp do Ziemi Świętej.
 
 
  
Panorama Kalwarii Zebrzydowskiej z XVII w.

Fot. arch. Calvarianum

 
 
 
Kaplice w miniaturze
 
  Powstanie Kalwarii Zebrzydowskiej zawdzięczamy Mikołajowi Zebrzydowskiemu - zamożnemu szlachcicowi, który żył na przełomie XVI i XVII w. Był on m.in. wojewodą lubelskim, starostą generalnym krakowskim, hetmanem nadwornym i marszałkiem wielkim koronnym, piastował także urząd wojewody krakowskiego.
Mikołaj Zebrzydowski był człowiekiem głęboko wierzącym. Nie ustawał w modlitwie, wspierał materialnie Kościół i szczodrze rozdawał jałmużnę. W 1599 r. jego dawny dworzanin Hieronim Strzała odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej i przywiózł z Jerozolimy gipsowe modele kaplicy Ukrzyżowania i kaplicy Grobu Chrystusa. Mikołaj Zebrzydowski przystąpił do budowy repliki Kaplicy Ukrzyżowania w swoich dobrach lanckorońskich. Ten pierwszy kościółek stał się zalążkiem o wiele większego projektu. Wojewoda zdecydował się na budowę Drogi Krzyżowej i klasztoru. Jednocześnie zatroszczył się, aby nowe sanktuarium było pod właściwą opieką. W tym celu w 1602 r. sprowadził do Kalwarii ojców Bernardynów. To wydarzenie dało początek Kalwarii Zebrzydowskiej.
 
 
10 kroków za jeden
 
  W 1604 r. Zebrzydowski rozpoczął budowę kościoła i klasztoru. Wzorował się na świeżo opublikowanym opisie Jerozolimy w czasach Chrystusa. Podano w nim odległości dzielące poszczególne miejsca Męki Pańskiej oraz zachętę do urządzania podobnych miejsc we własnych posiadłościach.
Myśl ta bardzo się spodobała wojewodzie krakowskiemu, zwłaszcza że rejon pobliskiej góry Żarek był ukształtowany podobnie jak otoczenie jerozolimskiej Golgoty. Tylko odległości w jego dobrach były znacznie większe niż w Jerozolimie. Ale i na to znalazł się sposób. Zebrzydowski uznał, że "za jeden krok Chrystusa my powinniśmy robić dziesięć". Dzieło budowy Kalwarii Mikołaj Zebrzydowski prowadził aż do śmierci w 1620 r. Po nim pracę kontynuował jego syn Jan, a później wnuk - Michał.
 
 
  
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Fot. Jacek Witaliński, arch. Calvarianum

 
 
 
Sanktuarium sławne w świecie
 
  Wielkim wydarzeniem było pojawienie się w sanktuarium w 1641 r. Cudownego Obrazu Matki Bożej. Słynący licznymi łaskami wizerunek Bogarodzicy przyciągnął do Kalwarii wielu pielgrzymów. Następne budowle powstawały dzięki licznym, nieraz bardzo hojnym darowiznom szlachty, duchowieństwa i prostych ludzi. Szczodre datki na utrzymanie i rozbudowę zebrzydowskiego sanktuarium skończyły się wraz z pierwszym rozbiorem Polski. Opiekujący się Kalwarią ojcowie musieli podjąć trud prowadzenia prac budowlanych i remontowych jedynie ze środków, jakie ofiarowywali pielgrzymi.
Dzieło wielu pokoleń fundatorów i darczyńców oraz czuwających nad sanktuarium oo. Bernardynów doczekało się w bliższych nam czasach międzynarodowego uznania, nie tylko wśród wiernych. W 1999 r. Kalwaria Zebrzydowska została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba