2002  nr. 8
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Prowincjałowi Tadeuszowi Suślikowi SchP i wszystkim, którzy okazali nam pomoc merytoryczną w opracowaniu tematu. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Św. Józef Kalasancjusz 1   
 
 Wielkie dzieło: Szkoły Pobożne 2   
 
 Posłannictwo pijarów 3   
 
 Rodzina kalasantyńska 4   
 
 Święci Zakonu Pijarów 5   
 
 Zginęli za Boga i Ojczyznę 6   
 
 Poczet wychowanków 7   
 
 Długa, róg Miodowej 8   
 
 Patronka Warszawy 9   
 
 Ks. Stanisław Konarski, pijar 10   
 
 Pijarzy w Polsce 11   
 
 Pobożność i nauka 12   
 
 Szkoły pijarskie w Krakowie 13   
 
 Od kapliczki do świątyni 14   
 
 Tu objawiła się Maryja 15   
 
 W kościele, klasie i na boisku 16   
 
 Uczniowie na start 17   
 
 Czy wiesz, że... 18   
 
 Litania do św. Józefa Kalasancjusza19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Pijarzy w Polsce
 
 
  
 
 
 JELENIA GÓRA CIEPLICE

 
 
  
 
Parafia św. Jana Chrzciciela i świetlica SOS dla dzieci zagrożonych środowiskowo, która zapewnia dzieciom opiekę pedagoga i psychologa oraz zabawę i posiłek.
 
 
 
 ŁOWICZ

 
 
  
 
Kościół Matki Bożej Łaskawej, Pijarska Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Królowej Pokoju, które kontynuują tradycje szkoły założonej w 1670, zamkniętej przez zaborców po powstaniu listopadowym.
 
 
 
 SIEROSŁAWICE

 
 
  
 
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie aktualnie prowadzone są prace nad wystrojem wnętrza kościoła.
 
 
 
 BOLSZEWO

 
 
  
 
Parafia Wniebowzięcia NMP, która obecnie rozbudowuje kościół i Pijarski Ruch Młodzieżowy, dający pogłębioną formację chrześcijańską.
 
 
 
 WARSZAWA

 
 
  
 
Parafia NMP Królowej Wyznawców, Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży, Pijarska Szkoła Podstawowa, Parafialny Klub Sportowy. Miejsce uświęcone objawieniami Matki Bożej. Przy tym ośrodku działa Stowarzyszenie Parafiada Dzieci i Młodzieży oraz Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka.
 
 
 
 KRAKÓW

 
 
  
 
W Krakowie ma siedzibę Kuria Prowincjalna Zakonu Pijarów. Pijarzy krakowscy objęli dwie parafie: Najświętszego Imienia Maryi i Matki Bożej Ostrobramskiej. Opiekują się również kościołem rektoralnym Przemienienia Pańskiego. Z powodzeniem prowadzą Gimnazjum i Liceum im. ks. Stanisława Konarskiego, jak również Nauczycielskie Studium Filozofii i Historii Kultury Europejskiej oraz Policealne Studium Zawodowe. Dzieci młodsze mają możliwość uczęszczania do Szkoły Podstawowej im. św. Pauli Montal sióstr pijarek. Dzieci ze środowisk zagrożonych znajdują opiekę w trzech Świetlicach SOS. W Krakowie również ma swoją siedzibę Wyższe Seminarium Duchowne, w którym klerycy przygotowują się do wykonywania posługi kapłańskiej i edukacyjnej.
Nowoczesne sposoby ewangelizacji realizują dwa pijarskie wydawnictwa, poligrafia oraz Serwer Informacyjno-Ewangelizacyjny www. pijarzy. pl
 
 
 
 ŁAPSZE NIŻNE

 
 
  
 
Parafia św. Kwiryna i Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy. Ośrodek położony w Pieninach daje możliwość mądrego i ciekawego spędzenia czasu.
 
 
 
 HEBDÓW

 
 
  
 
Parafia Wniebowzięcia NMP. Dwunastowieczny, malowniczo położony na nadwiślańskiej skarpie kościół i klasztor, gdzie znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej, pochodząca z 1350 r.
 
 
 
 RZESZÓW

 
 
  
 
Parafia św. Józefa Kalasancjusza i Nowicjat, w którym młodzi kandydaci przez 12 miesięcy przygotowują się do życia we wspólnocie pijarskiej.
 
 
 
 BIAŁORUŚ

Pijarzy prowadzą duszpasterstwo w białoruskich placówkach w Szczuczynie i w Lidzie.
 
 
  
Parafia św. Teresy i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczuczynie. Przez 30 lat kościół był opuszczony, a klasztor zajęty przez wojsko radzieckie. Teraz obiekty są remontowane i powoli odzyskują swoje piękno.
 
 
 
  
 
Przed Polską Prowincją stoi konieczność wybudowania kościoła i domu zakonno-parafialnego w Lidzie. Prace ruszyły, fundamenty zostały położone. Kult Boży jest sprawowany w tymczasowej kaplicy. Na zdjęciu: projekt świątyni.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba