2002  nr. 9
 
  Redakcja składa podziękowanie Księdzu Kazimierzowi Brzozowskiemu CRL, Księdzu Janowi Brzozowskemu CRL oraz Księdzu Stefanowi Ryłko CRL za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdęciowych.
Serdeczne Bóg zapłać!
 
 
 
 Gietrzwałd - polskie Lourdes 1   
 
 One ujrzały Maryję 2   
 
 125. rocznica objawień Matki Bożej 3   
 
 Wnikliwe badania 4   
 
 Dumni ze swej polskości 5   
 
 Objawienia uznane przez Kościół 6   
 
 Dalsze losy wizjonerek 7   
 
 Matka Boża Gietrzwałdzka 8   
 
 Króluj nam, Matko! 9   
 
 W polskim Lourdes 10   
 
 Pod opieką Bożej Matki 11   
 
 Sanktuarium na skraju lasu 12   
 
 Cudowne źródło 13   
 
 Droga Krzyżowa 14   
 
 Informacje o sanktuarium 15   
 
 Kanonicy w służbie Maryi 16   
 
 Katarzynki w Gietrzwałdzie 17   
 
 Matka Boża Gietrzwałdzka  "Fundatorką" Służek 18   
 
 Litania 
do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Dumni ze swej polskości
 
  Dziś wydaje się nam naturalne, że Matka Boża przemówiła w Gietrzwałdzie po polsku - tak jak w Lourdes mówiła po francusku, a w Fatimie po portugalsku. Jednak na Warmii w drugiej połowie XIX wieku nie było to takie oczywiste. Na terenie zaboru pruskiego językiem urzędowym był język niemiecki, a władze wszelkimi sposobami starały się rugować polszczyznę.
Ukazanie się Najświętszej Maryi Panny mówiącej po polsku było dla polityki germanizacyjnej zaborcy prawdziwym ciosem. Nagle w języku polskim zaczęły być przekazywane treści, których pilnie słuchały rzesze. Po przeszło stu latach niewoli ludzie poczuli się dumni, że są Polakami. Łatwiej to zrozumiemy, jeśli sobie przypomnimy, co czuliśmy, gdy prawie ćwierć wieku temu - w okresie innego zniewolenia ojczyzny - na Stolicy Piotrowej zasiadł nasz Wielki Rodak.
Objawienia pobudziły nastroje patriotyczne. Sto lat później ks. bp Józef Drzazga w homilii wygłoszonej podczas Kongresu Mariologicznego w Olsztynie powiedział: "Społeczeństwo we wszystkich ówczesnych zaborach przyjęło objawienia gietrzwałdzkie z entuzjazmem. Powszechnie uznano je za wyraz opieki Matki Najświętszej nad naszym narodem".
 
 
  
Działająca do dziś księgarnia Andrzeja Samulowskiego w Gietrzwałdzie - pierwsza polska księgarnia na objętej zaborami Warmii. Do jej założenia doszło rok po objawieniach Maryi. Niedługo potem zrodziła się tam myśl wydawania pierwszej polskiej gazety. W obronie polskiej szkoły i nauczania religii po polsku strajkowali gietrzwałdzcy uczniowie. Dzięki objawieniom Matki Bożej nieznana dotąd szerzej miejscowość stała się centrum polskości na ziemi warmińskiej.
 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba