2002  nr. 9
 
  Redakcja składa podziękowanie Księdzu Kazimierzowi Brzozowskiemu CRL, Księdzu Janowi Brzozowskemu CRL oraz Księdzu Stefanowi Ryłko CRL za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdęciowych.
Serdeczne Bóg zapłać!
 
 
 
 Gietrzwałd - polskie Lourdes 1   
 
 One ujrzały Maryję 2   
 
 125. rocznica objawień Matki Bożej 3   
 
 Wnikliwe badania 4   
 
 Dumni ze swej polskości 5   
 
 Objawienia uznane przez Kościół 6   
 
 Dalsze losy wizjonerek 7   
 
 Matka Boża Gietrzwałdzka 8   
 
 Króluj nam, Matko! 9   
 
 W polskim Lourdes 10   
 
 Pod opieką Bożej Matki 11   
 
 Sanktuarium na skraju lasu 12   
 
 Cudowne źródło 13   
 
 Droga Krzyżowa 14   
 
 Informacje o sanktuarium 15   
 
 Kanonicy w służbie Maryi 16   
 
 Katarzynki w Gietrzwałdzie 17   
 
 Matka Boża Gietrzwałdzka  "Fundatorką" Służek 18   
 
 Litania 
do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej
19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Objawienia uznane przez Kościół
 
  Kościół uznał, że widzenia, które stały się udziałem dwu dziewcząt z Gietrzwałdu, nie sprzeciwiają się wierze i moralności chrześcijańskiej. 11 września 1977 roku - sto lat po objawieniach - biskup warmiński Józef Drzazga wydał dekret zatwierdzający kult objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.
 
 
  
Ks. biskup Józef Drzazga, ordynariusz warmiński, który w roku 1977 wydał dekret zatwierdzający kult objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Fot. Franciszek Mróz

 
 
  W dokumencie tym przypomniał, że komisja powołana przez bp. Filipa Krementza w trakcie objawień uznała je za autentyczne, i stwierdził: "Gietrzwałd stał się ośrodkiem rosnącego ruchu pielgrzymkowego, powodując rozwój modlitwy różańcowej, poprawę obyczajów. Wielu pątników zostało tu wysłuchanych w swych modlitwach". Biskup zaznaczył przy okazji, iż o. Honorat Koźmiński (beatyfikowany przez Jana Pawła II w 1988 r.) pod wpływem objawień założył Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.
Kult objawień gietrzwałdzkich został zatwierdzony przez ks. bp. Józefa Drzazgę jako "oparty na faktach wiarygodnych, których charakter nadprzyrodzony i Boży nie da się wykluczyć". Zezwolenie na opublikowanie dekretu w tej sprawie wydał Prymas Polski, ks. kard. Stefan Wyszyński.
 
 
  
Uroczystościom jubileuszu 100-lecia objawień przewodniczył ks. kard. Karol Wojtyła.

Fot. arch. Sanktuarium w Gietrzwałdzie

 
 
 
O objawieniach na kongresie
 
  Po stu latach od ukazania się Matki Bożej w Gietrzwałdzie objawienia te stały się przedmiotem zainteresowania IX Kongresu Mariologicznego i Maryjnego w Olsztynie i Gietrzwałdzie, który odbył się w dniach 24-26 czerwca 1977 roku. Była to okazja do opracowania tego zagadnienia w kilku aspektach: historycznym, prawnym, liturgicznym i dogmatycznym. Właśnie owe wnikliwe studia, przeprowadzone przez profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie, stały się dla Kościoła podstawą do uznania autentyczności tych objawień.
List do uczestników kongresu w imieniu papieża Pawła VI nadesłał ks. kard. Jean Villot, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Obrady otworzył metropolita krakowski, ks. kard. Karol Wojtyła.
Ordynariusz warmiński, ks. bp Józef Drzazga, w okolicznościowej homilii zwrócił uwagę, że ukazanie się Najświętszej Maryi Panny na Ziemi Warmińskiej wpisuje się w ciąg głośnych objawień, do których doszło w XIX i na początku XX wieku. W roku 1830 Matkę Bożą widziała francuska zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Szarytek, św. Katarzyna Labouré; następnie ujrzano Ją w roku 1846 w La Salette, w 1858 - w Lourdes i w 1917 - w Fatimie.
Biskup warmiński przypomniał, z jak wielkim entuzjazmem przyjęło objawiania gietrzwałdzkie społeczeństwo polskie we wszystkich trzech zaborach i jak bardzo przyczyniły się one do odrodzenia życia religijnego na Warmii.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba