2003  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowanie Ojcu Czesławowi Drążkowi SJ oraz Ojcu Stanisławowi Groniowi SJ za pomoc merytoryczną i udostępnienie archiwów i materiałów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Poszedł w ślady Chrystusa 1   
 
 Syn ziemi wołyńskiej 2   
 
 Podążając za głosem powołania 3   
 
 Witaj Madagaskarze 4   
 
 Choroba ubogich 5   
 
 Dzieło Matki Najświętszej 6   
 
 W drodze na ołtarze 7   
 
 Pośród błogosławionych 8   
 
 Kapłan, lekarz, człowiek 9   
 
 Całe jego życie 10   
 
 Uzdrowienie ciała i duszy 11   
 
 Madagaskar - 100 lat później 12   
 
 Choć uleczalny - nadal groźny 13   
 
 Litania 
do błogosławionego Jana Beyzyma
14   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Pośród błogosławionych
 
  Mottem ubiegłorocznej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny były słowa: "Bóg bogaty w miłosierdzie". 18 sierpnia 2002 r. podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach Ojciec Święty dokonał beatyfikacji czterech Sług Bożych. Całym życiem świadczyli oni o niezgłębionym miłosierdziu Bożym i miłości Boga do człowieka. Wśród błogosławionych był także Posługacz Trędowatych. O. Jan Beyzym dołączył do grona polskich jezuitów wyniesionych na ołtarze: świętych Stanisława Kostki, Andrzeja Boboli i Melchiora Grodzieckiego.
 
 
  
Ołtarz na krakowskich Błoniach zbudowany specjalnie na Mszę św. beatyfikacyjną, którą odprawił Ojciec Święty Jan Paweł II.

Fot. Przemysław Fisior

 
 
 Największy dar miłosierdzia

Oto, co o Słudze Bożym Janie Beyzymie powiedział w homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Jan Paweł II:

Pragnienie niesienia miłosierdzia najbardziej potrzebującym zaprowadziło błogosławionego Jana Beyzyma - jezuitę, wielkiego misjonarza - na daleki Madagaskar, gdzie z miłości do Chrystusa poświęcił swoje życie trędowatym. Służył dniem i nocą tym, którzy byli niejako wyrzuceni poza nawias życia społecznego. Przez swoje czyny miłosierdzia wobec ludzi opuszczonych i wzgardzonych dawał niezwykłe świadectwo Ewangelii. Najwcześniej odczytał je Kraków, a potem cały kraj i emigracja. Zbierano fundusze na budowę na Madagaskarze szpitala pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, który istnieje do dziś. Jednym z promotorów tej pomocy był św. Brat Albert. (...) Dobroczynna działalność błogosławionego Jana Beyzyma była wpisana w jego podstawową misję: niesienia Ewangelii tym, którzy Jej nie znają. Oto największy dar miłosierdzia - prowadzić ludzi do Chrystusa, pozwolić im poznać i zakosztować Jego miłości. Proszę was zatem, módlcie się, aby w Kościele w Polsce rodziły się coraz liczniejsze powołania misyjne. W duchu miłosierdzia nieustannie wspierajcie misjonarzy pomocą i modlitwą.
 
 
  
Z okazji beatyfikacji o. Jana Beyzyma papież Jan Paweł II otrzymał od księży jezuitów specjalny ornat. Ornat ten został wykonany z niezwykłą pieczołowitością przez Janinę Ziętek, która na co dzień pracuje w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na bogato zdobionej szacie liturgicznej widnieją wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, godło papieskie wraz z innymi symbolami Watykanu, podobizna błogosławionego o. Beyzyma oraz godło jezuitów z ich dewizą "Ad maiorem Dei gloriam" ("Dla większej chwały Bożej").

W pracy nad haftami pani Janina Ziętek posłużyła się technikami stosowanymi w pracowniach wawelskich. Do wykonania podobizn Pani Jasnogórskiej i bł. o. Beyzyma wykorzystała średniowieczną technikę haftu malarskiego, a postać Ducha Świętego odtworzyła według sposobu hafciarek z pracowni królowej Bony.

Fot. Zygfryd Kot

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba