2003  nr. 2
 
  Redakcja składa podziękowanie Księdzu Biskupowi Vittorio Lanzaniemu, Delegatowi Zarządu Bazyliki św. Piotra na Watykanie (Fabbrica di San Pietro in Vaticano) za udostępnienie archiwów i materiałów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Świadectwo 2000 lat 1   
 
 Piotr jest tutaj 2   
 
 Piotr, czyli Skała 3   
 
 Kościół namiestnika Chrystusa 4   
 
 Plac św. Piotra 5   
 
 Świadek wiary i historii 6   
 
 U progu bazyliki św. Piotra 7   
 
 W srecu Bazyliki 8   
 
 Bezcenne relikwie 9   
 
 Krzesło na ołtarzu 10   
 
 Pieta 11   
 
 Błogosławieństwo 
pierwszego papieża
12   
 
 Następcy św. Piotra 13   
 
 Podziemny świat Bazyliki 14   
 
 Święto Katedry św. Piotra15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Krzesło na ołtarzu
 
  Dziwią się niektórzy pielgrzymi na ten widok. W części prezbiterialnej na ołtarzu znajduje się... krzesło. Przewodnicy objaśniają zwiedzającym, że jest to tron św. Piotra. A ponieważ po łacinie krzesło to "cathedra", ołtarz nosi nazwę Katedry św. Piotra.
 
 
  
Tronu Piotrowego dotykają figury Ojców Kościoła. Każdy z posągów mierzy od 4,5 do ponad 5 m wysokości. Powyżej tronu znajduje się wyobrażenie Glorii - chwały niebieskiej. W owalnym witrażu widać gołębicę (będącą znakiem Ducha Świętego), która promieniuje światłem na dwanaście pól symbolizujących Dwunastu Apostołów.

Fot. dzięki uprzejmoci Fabbrica di San Pietro in Vaticano

 
 
 
Tron w tronie
 
  Ołtarz Katedry św. Piotra jest wspaniałym dziełem rzeźbiarskim pochodzącym z XVII w. Zaprojektował je Bernini, twórca baldachimu nad ołtarzem głównym Bazyliki i słynnej kolumnady wokół Placu św. Piotra. Wewnątrz wykonanej przez niego kompozycji z brązu i ze złota, znajduje się fragment tronu. Jak głosi tradycja, zasiadał na nim sam św. Piotr, kiedy nauczał wiernych. Dlatego "ołtarz-katedra" symbolizuje nauczycielską rolę Kościoła i nieomylność papieża.
Symboliczną wymowę kompozycji podkreślają skupione wokół tronu cztery figury Ojców Kościoła. Są tu dwaj przedstawiciele Kościoła łacińskiego: św. Ambroży i św. Augustyn oraz dwaj przedstawiciele Kościoła greckiego: św. Atanazy i św. Jan Chryzostom. Obecność owych czterech świętych mężów jest wyrazem łączności Kościoła Wschodniego i Kościoła Zachodniego w wierze przekazanej nam przez Apostołów.
 
 
Ojcowie Kościoła
 
 Św. AMBROŻY

Żył w IV w. Był biskupem Mediolanu. Zarządzał rzymską prowincją Liguria i był doradcą cesarza. Napisał wiele traktatów teologicznych. Z jego rąk św. Augustyn przyjął chrzest.
 
 Św. AUGUSTYN

Biskup Hippony (dzisiejsza Algieria), żył na przełomie IV i V w. Zasłynął jako jeden z najwybitniejszych filozofów chrześcijańskich. Stworzył podwaliny Kościoła w północnej Afryce. Jego dzieła teologiczne do dziś są wnikliwie studiowane.
 
 Św. ATANAZY

Żył w IV w. Całe życie bronił wiary chrześcijańskiej przed herezją. Był biskupem Aleksandrii, skąd był kilkakrotnie usuwany przez swoich wrogów.
 
 Św. JAN CHRYZOSTOM

Żył na przełomie IV i V w. Był biskupem i patriarchą Konstantynopola. Ze względu na wybitne zdolności oratorskie zwano go Złotoustym (Chryzostom). Napisał ponad 700 homilii.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba