2003  nr. 2
 
  Redakcja składa podziękowanie Księdzu Biskupowi Vittorio Lanzaniemu, Delegatowi Zarządu Bazyliki św. Piotra na Watykanie (Fabbrica di San Pietro in Vaticano) za udostępnienie archiwów i materiałów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Świadectwo 2000 lat 1   
 
 Piotr jest tutaj 2   
 
 Piotr, czyli Skała 3   
 
 Kościół namiestnika Chrystusa 4   
 
 Plac św. Piotra 5   
 
 Świadek wiary i historii 6   
 
 U progu bazyliki św. Piotra 7   
 
 W srecu Bazyliki 8   
 
 Bezcenne relikwie 9   
 
 Krzesło na ołtarzu 10   
 
 Pieta 11   
 
 Błogosławieństwo 
pierwszego papieża
12   
 
 Następcy św. Piotra 13   
 
 Podziemny świat Bazyliki 14   
 
 Święto Katedry św. Piotra15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Błogosławieństwo 
pierwszego papieża
 
  Przed Konfesją św. Piotra, z prawej strony nawy głównej Bazyliki (patrząc od wejścia) znajduje się majestatyczna figura odlana z brązu. Przedstawia Pierwszego Apostoła siedzącego na marmurowym tronie i unoszącego prawą dłoń w geście błogosławieństwa, jak gdyby Święty udzielał go wszystkim przebywającym w Bazylice. Rzeźba wyróżnia się powagą i dostojeństwem, jakie biją z oblicza pierwszego papieża. W lewej dłoni Piotr trzyma pęk kluczy. Klucze te stały się dowodem autentyczności pomnika. Niegdyś sądzono bowiem, że figura powstała jako wyobrażenie Jowisza (głównego boga starożytnych Rzymian), a klucze - symbol władzy Piotrowej - dodano później. Szczegółowe badania wykazały jednak, że klucze wykonano razem z całym posągiem w XIII w.
 
 
  
Oddając św. Piotrowi hołd jako pierwszemu z papieży zaczęto w XVIII w. przyodziewać jego figurę w szaty pontyfikalne; na głowę wkładano tiarę, czyli koronę papieską (której przestał używał dopiero Paweł VI). Czyni się tak do dziś - co roku w uroczystość świętych Piotra i Pawła (29 czerwca).

Fot. Grzegorz Gałązka

 
 
 
Ołtarz uzdrowienia paralityka
 
  Jak wiadomo, św. Piotr po zmartwychwstaniu Chrystusa otrzymał łaskę czynienia cudów. Jedno z takich wydarzeń przypomina mozaika umieszczona w bocznym ołtarzu Bazyliki. Ilustruje ona fragment Dziejów Apostolskich, opisujący cudowne uzdrowienie człowieka chromego od urodzenia, który utrzymywał się z żebrania u wrót świątyni (por. Dz 3, 1-7).
 
 
  
Pielgrzymi przechodzący obok figury oddają cześć Apostołowi, całując prawą stopę posągu. Śladem tej wielowiekowej tradycji są otarcia - dziś przysłonięte metalowym butem.

Fot. Tadeusz Sobieraj

 
 
 
Czy tu zmarł św. Piotr?
 
  Bazylikę św. Piotra wzniesiono na obszarze dawnego cmentarza rzymskiego. Lewe skrzydło jej nawy poprzecznej (transeptu) sięgnęło terenu, na którym niegdyś znajdował się cyrk Nerona. Dlatego przypuszcza się, że ta część świątyni może stać w miejscu ukrzyżowania Pierwszego Apostoła.
Dziś w lewym skrzydle transeptu znajduje się ołtarz z mozaiką przedstawiającą ukrzyżowanie św. Piotra. Inny ołtarz, środkowy, jest poświęcony św. Józefowi. Ważną informacją dla pielgrzymów jest to, że znajduje się tu kilkanaście konfesjonałów, w których ojcowie franciszkanie spowiadają wiernych w szesnastu językach.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba