2003  nr. 2
 
  Redakcja składa podziękowanie Księdzu Biskupowi Vittorio Lanzaniemu, Delegatowi Zarządu Bazyliki św. Piotra na Watykanie (Fabbrica di San Pietro in Vaticano) za udostępnienie archiwów i materiałów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Świadectwo 2000 lat 1   
 
 Piotr jest tutaj 2   
 
 Piotr, czyli Skała 3   
 
 Kościół namiestnika Chrystusa 4   
 
 Plac św. Piotra 5   
 
 Świadek wiary i historii 6   
 
 U progu bazyliki św. Piotra 7   
 
 W srecu Bazyliki 8   
 
 Bezcenne relikwie 9   
 
 Krzesło na ołtarzu 10   
 
 Pieta 11   
 
 Błogosławieństwo 
pierwszego papieża
12   
 
 Następcy św. Piotra 13   
 
 Podziemny świat Bazyliki 14   
 
 Święto Katedry św. Piotra15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Święto Katedry św. Piotra
 
 
  
Fot. Grzegorz Gałązka
 
 
 
Co roku 22 lutego Kościół obchodzi święto Katedry św. Piotra. Przypomina ono, że Stolica Apostolska jest fundamentem jedności Kościoła. W tym dniu modlimy się: "aby wśród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona".

Święto Katedry św. Piotra przypomina też o miłości do ziemskich namiestników Pana Jezusa. Powinniśmy być wierni papieskiemu nauczaniu i wcielać w życie słowa, które Piotr naszych czasów do nas kieruje.

Módlmy się za Ojca Świętego:
 
  Prosimy Cię, Panie, niech wspomaga Twoja łaska i niech zawsze broni i umacnia Twego sługę Jana Pawła II, którego ustanowiłeś pasterzem Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba