2003  nr. 2
 
  Redakcja składa podziękowanie Księdzu Biskupowi Vittorio Lanzaniemu, Delegatowi Zarządu Bazyliki św. Piotra na Watykanie (Fabbrica di San Pietro in Vaticano) za udostępnienie archiwów i materiałów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Świadectwo 2000 lat 1   
 
 Piotr jest tutaj 2   
 
 Piotr, czyli Skała 3   
 
 Kościół namiestnika Chrystusa 4   
 
 Plac św. Piotra 5   
 
 Świadek wiary i historii 6   
 
 U progu bazyliki św. Piotra 7   
 
 W srecu Bazyliki 8   
 
 Bezcenne relikwie 9   
 
 Krzesło na ołtarzu 10   
 
 Pieta 11   
 
 Błogosławieństwo 
pierwszego papieża
12   
 
 Następcy św. Piotra 13   
 
 Podziemny świat Bazyliki 14   
 
 Święto Katedry św. Piotra15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  U progu bazyliki św. Piotra
 
 Zegary i dzwony

Nad pierwszą i nad ostatnią bramą Bazyliki umieszczono dwa zegary. Otaczają je figurki aniołów. Lewy zegar pokazuje czas urzędowy, prawy - godziny realne (czas słoneczny).

Pięć dzwonów pochodzących ze starej bazyliki konstantyńskiej pierwotnie planowano umieścić w dzwonnicach po obu stronach fasady (nad bramami). Kiedy zaczęto je wznosić, fasada pękła i ówczesny papież zakazał dalszych prac budowlanych. Dzwony umieszczono zatem we wnęce lewej części Bazyliki (w tzw. Bramie Dzwonów), dodając dla lepszej harmonii brzmienia dzwon szósty. Dzwony wielokrotnie pękały i były odlewane na nowo. Najstarszy z nich pochodzi z początku XVIII wieku, zaś największy waży 8 ton - 3 tony mniej niż nasz "Zygmunt".
 
 
  
Na wieńczącej fasadę balustradzie stoją figury Chrystusa (najwyższa), jedenastu apostołów oraz św. Jana Chrzciciela.

Fot. o. Piotr Mróz OFM

 
 
 

Pielgrzymki do Rzymu weszły już do tradycji naszej rodziny. Pamiętam, jak moja babcia, dziś już nieżyjąca, opowiadała o swoim pobycie w Rzymie. I choć nieraz bywało bardzo ciężko i trzeba było długo czekać, by zebrać fundusze, każdemu pokoleniu (a mam już wnuki) udało się odwiedzić Wieczne Miasto. Wszyscy wracając stamtąd byli jacyś inni, nabierali chęci do życia.

Przekonałam się o tym sama, będąc niedawno na parafialnej pielgrzymce do Rzymu. Ogrom rzymskich budowli przywołuje na myśl czasy sprzed dwóch tysięcy lat. Stają przed oczyma sceny męczeństwa pierwszych chrześcijan, tak bardzo mocnych w wierze. Widok Placu i Bazyliki św. Piotra niesamowicie umacnia. Potęga tej świątyni, jej wielkość i harmonia świadczą o tym, że mimo tak wielu przeciwności, prześladowań i wojen, Kościół założony przez Chrystusa wciąż trwa i się rozrasta. W pewnym momencie w oknie biblioteki pojawił się Ojciec Święty Jan Paweł II - Piotr naszych czasów. Patrząc na swego Pasterza, jak nigdy dotąd poczułam się w pełni członkiem wielkiej Chrystusowej Owczarni...
  
  Weronika
 
 
 
 Kaplica Sykstyńska 
i konklawe


Patrząc z Placu św. Piotra w stronę Bazyliki, po jej prawej stronie widzimy dwuspadowy dach. Pod nim mieści się Kaplica Sykstyńska zdobiona słynnymi freskami pędzla Michała Anioła. Tu kardynałowie dokonują wyboru nowego papieża. Aby nikt nie zaburzał pracy kardynałów, na czas obrad całkowicie izoluje się ich od świata. Od średniowiecza obrady toczą się "cum clave", czyli "pod kluczem". Jedno z najdłuższych konklawe trwało 2 lata i 10 miesięcy.

Jeśli podczas głosowania kandydat nie zbierze 2/3 głosów plus jeden, w specjalnym piecu spala się garstkę wilgotnej słomy. Z komina nad kaplicą unosi się wówczas czarny dym. Spalenie suchej słomy, dającej biały dym, oznacza, że wybór papieża został dokonany. Po wyborze papież przyjmuje nowe imię. Imię pierwszego papieża - Piotr - nie powtórzyło się przez XX wieków.
 
 
  
Loggia Błogosławieństw - Stąd 16 pażdziernika 1978 r. cały świat usłyszał wiadomość: Habemus papam, a na balkonie pojawił się nowo wybrany papież, Jan Paweł II.

Fot. Ryszard Rzepecki

 
 
 Lata święte

Historia lat świętych zaczyna się w 1300 r. Jubileusze Odkupienia obchodzono niegdyś co 100, 50 a następnie co 33 lata. Obecnie obchodzi się je co 25 lat. Rok święty najczęściej związany jest z obchodami rocznicy narodzin (lub śmierci i Zmartwychwstania) Chrystusa i ma charakter dziękczynienia za łaskę odkupienia oraz zachęca do wyzwolenia się z grzechu. Symbolicznym wyrazem rozpoczęcia Roku Świętego jest otwarcie Świętych Drzwi. Akt ten nawiązuje do słów Chrystusa: "Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony" (J 10,9).
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba