2003  nr. 3
 
  Redakcja składa podziękowanie Ojcu Profesorowi Józefowi Mareckiemu OFMCap oraz Siostrze Dyrektor Andrzei Białej za pomoc merytoryczną, udostępnienie materiałów, źródeł archiwalnych i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Maryjne Serce 
Chrześcijaństwa
1   
 
 Z Nazaretu do Loreto 2   
 
 Szkatułka z perłą 3   
 
 Wielcy ludzie w małym domku 4   
 
 Szczególne spotkania 5   
 
 Patronka 
powietrznych podróżników
6   
 
 Loretańska Królowa Polski 7   
 
 Najbardziej polskie 
z włoskich miast
8   
 
 Nazaretanki 9   
 
 Loreto i lorety 10   
 
 Loreto po krakowsku 11   
 
 Z ziemi włoskiej do Polski 12   
 
 Litania Loretańska 
do Najświętszej Maryi Panny
13   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Maryjne Serce 
Chrześcijaństwa
 
  Na jednym z łagodnych wzgórz regionu Marche we Włoszech leży mała, niepozorna miejscowość, która kryje prawdziwy skarb. Jest nim niewielki budynek. Nie wyróżnia się szczególnymi walorami artystycznymi czy estetycznymi, a jednak dla chrześcijan posiada niezwykłą wartość. W domku tym mieszkali rodzice Najświętszej Maryi Panny: św. Anna i św. Joachim, tu przyszła na świat Matka Boża, w jego ścianach anioł zwiastował Maryi, że urodzi Syna Bożego. Nic dziwnego, że dom, w którym miały miejsce te doniosłe wydarzenia, stał się dla chrześcijan jedną z najcenniejszych relikwii. Skąd jednak "Święte Kamienie" domu Maryi z Nazaretu w Ziemi Świętej znalazły się we Włoszech? Historia tej niewielkiej budowli jest niezwykła.
 
 
  
Loreto - miasto nad adriatykiem

Fot. Archiwum Kapucynów

 
 
 

Wśród wielu włoskich miast słynących z chrześcijańskich świątyń szczególnie bliskie nam, Polakom, jest Loreto. Znaleźć je można tylko na szczegółowych mapach. Miejscowość położona na południe od Ankony, zaledwie kilka kilometrów od brzegów Adriatyku. Liczy około 10 tys. mieszkańców. Miasto wzniesiono na wzgórzu, z którego można podziwiać piękne widoki, zarówno na Adriatyk, jak i na okoliczne doliny.
Loreto bywa nazywane "najbardziej polskim z włoskich miast". Pełno tu rodzimych pamiątek, a kult Maryi, tak bliski sercom Polaków, sprawia, że nasi rodacy od wieków pielgrzymują właśnie tutaj, by oddać się pod opiekę Loretańskiej Pani. Pielgrzymowali do Niej nasi królowie, nawiedzali Ją polscy święci - Stanisław Kostka i Maksymilian Maria Kolbe.
Wielką czcią otacza Loreto Ojciec Święty Jan Paweł II. Podkreślił on, że jest to "pierwsze sanktuarium o znaczeniu międzynarodowym poświęcone Najświętszej Maryi Pannie" i nazwał owo miejsce "prawdziwym sercem maryjnym chrześcijaństwa".
 
 
 
 To Słowo stało się Ciałem

Napis na ołtarzu w Świętym Domku przypomina pielgrzymom o doniosłym wydarzeniu, które miało miejsce w murach tego małego domku. To tu, z rozkazu Boga, Archanioł Gabriel skierował do Maryi słowa: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co mogłoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca". Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym". Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!" (Łk 1, 28-38).
 
 
  
Wnętrze Świętego Domku w Loreto, w którym anioł zwiastował Boże Macierzyństwo Maryi. W końcu XIII wieku Domek Maryi przeniesiono z Nazaretu do włoskiego miasteczka Loreto. Odtąd do loretańskiego sanktuarium napływają rzesze pielgrzymów. Na modlitwie gromadzą się tu także chorzy, by polecić Matce Bożej swoje cierpienia.

Fot. Archiwum Kapucynów

 
 
 Rodzice Maryi - św. Anna i św. Joachim

Według tradycji, Maryja urodziła się w Nazarecie. Jej ojcem był św. Joachim pochodzący prawdopodobnie z zamożnej rodziny galilejskiej. Poślubił on św. Annę, lecz długo nie mogli się doczekać potomstwa. Będąc już w dość podeszłym wieku św. Joachim udał się na pustynię, by przez 40 dni pościć i modlić się, prosząc Boga o miłosierdzie. Jego modły zostały wysłuchane i niebawem małżonkom urodziła się córka. Dali jej na imię Miriam, czyli Maryja.
Uznając historyczność postaci rodziców Maryi, papież Grzegorz XIII w 1584 r. wprowadził do kalendarza liturgicznego ich święto. Jest to dzień 26 lipca. Szczególną popularność zdobył sobie kult św. Anny. W samej tylko Polsce pod jej wezwaniem wybudowano ponad 180 kościołów, a sanktuarium na Górze św. Anny na opolszczyźnie co roku odwiedzają setki tysięcy pielgrzymów.
 
 
 
 

Jan Paweł II nazwał Święty Domek: "ikoną uświęconą przez wiarę i przywiązanie pokoleń pielgrzymów, którzy swoimi własnymi rękami i kolanami wyżłobili nawet ślady w jego kamieniach. Ikony zaś świadczą o wierze i duchu modlitewnym Ludu Bożego, który pomny jest obecności i opieki Matki Bożej".
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba