2003  nr. 3
 
  Redakcja składa podziękowanie Ojcu Profesorowi Józefowi Mareckiemu OFMCap oraz Siostrze Dyrektor Andrzei Białej za pomoc merytoryczną, udostępnienie materiałów, źródeł archiwalnych i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Maryjne Serce 
Chrześcijaństwa
1   
 
 Z Nazaretu do Loreto 2   
 
 Szkatułka z perłą 3   
 
 Wielcy ludzie w małym domku 4   
 
 Szczególne spotkania 5   
 
 Patronka 
powietrznych podróżników
6   
 
 Loretańska Królowa Polski 7   
 
 Najbardziej polskie 
z włoskich miast
8   
 
 Nazaretanki 9   
 
 Loreto i lorety 10   
 
 Loreto po krakowsku 11   
 
 Z ziemi włoskiej do Polski 12   
 
 Litania Loretańska 
do Najświętszej Maryi Panny
13   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Nazaretanki
 
  Oprócz polskiej kaplicy i cmentarza wojskowego jest w Loreto jeszcze jedno miejsce związane z naszą historią. To dom zakonny Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Choć w samym Loreto nazaretanki osiedliły się na stałe po blisko 70 latach od założenia zgromadzenia, z tego miejsca w istocie bierze początek ich wspólnota. Założycielka zakonu, bł. Franciszka Siedliska, często bywała w Świętym Domku, spędzając długie godziny na modlitwie i zgłębianiu tajemnicy życia Świętej Rodziny. Domek stał się inspiracją dla nowego zgromadzenia zakonnego.
 
 
  
Bł. Franciszka Siedliska - założycielka nazaretanek

Fot. arch. sióstr nazaretanek

 
 
 
Historia nazaretanek
 
  Zgromadzenie sióstr nazaretanek powstało w 1875 r. Jego założycielka - Franciszka Siedliska wywodziła się z zamożnej polskiej rodziny szlacheckiej. Jej pragnieniem było utworzenie wspólnoty, która służyłaby rodzinie. Papież Pius IX wydał zezwolenie na założenie zgromadzenia oraz pobłogosławił wspólnocie. Pierwsza wspólnota nazaretanek powstała w Rzymie. Już po kilku latach udało się utworzyć dom zgromadzenia na ziemiach polskich - w Krakowie.
W 1885 r. Franciszka Siedliska z kilkoma siostrami wyjechała do Stanów Zjednoczonych, by tam nieść Słowo Boże polskim emigrantom. Kolejne domy zgromadzenia powstały niebawem w Paryżu i Londynie. Z czasem nazaretanki objęły posługą apostolską - poza Polską - również Litwę, Białoruś, Ukrainę, Rosję, Włochy, Francję, Wielką Brytanię, Hiszpanię, Izrael, Filipiny, USA i Australię. Dzieło nazaretanek wyjątkowo ceni Ojciec Święty Jan Paweł II. W 1989 r. beatyfikował w Rzymie założycielkę zgromadzenia Franciszkę Siedliską. Papież nie zapomniał też o odwiedzeniu domu sióstr podczas pielgrzymki do Loreto w 1979 r.
 
 
Ofiara z własnego życia
 
  W 1929 r. bp Zygmunt Łoziński sprowadził nazaretanki do Nowogródka, miasta dzieciństwa Adama Mickiewicza. Siostry zajęły się tu wychowaniem i nauczaniem religijnym dzieci i młodzieży. Ich pracę przerwał wybuch II wojny światowej. Najpierw do miasta wkroczyli sowieci, wyrzucając siostry z klasztoru, a w 1941 r. przyszli Niemcy.
W lipcu 1943 r. doszło do masowych aresztowań. Siostry wyraziły wtedy gotowość oddania życia za ludzi, którym groziła śmierć. Gdy gestapo poszukiwało jedynego ocalałego w Nowogródku kapłana, ks. Aleksandra Zienkiewicza, przełożona zgromadzenia, siostra Maria Stella, ponowiła w imieniu zakonnic gotowość złożenia za niego ofiary z własnego życia. 31 lipca 1943 r. Niemcy polecili siostrom zgłosić się do lokalnego komisariatu. Zamknięto je w piwnicy, a następnego dnia rano, w niedzielę, wywieziono pięć kilometrów za miasto do brzozowego lasu. Zostały ustawione przed plutonem egzekucyjnym. Padły strzały. Śmiercią męczeńską zginęło jedenaście sióstr. Ich ofiara nie poszła na marne. Przeżył zarówno ks. Zienkiewicz jak i inne osoby, za które oddały swe życie. W 2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował męczennice z Nowogródka.
 
 
  
Męczeńska śmierć jedenastu nazaretanek z Nowogródka

Fot. arch. sióstr nazaretanek

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba