2003  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Szczepanowi Praśkiewiczowi OCD, Ojcu Włodzimierzowi Tochmańskiemu OCD, Ojcu Albertowi Wachowi OCD oraz Ojcu Tadeuszowi Janowiakowi OCarm za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Znak pielgrzymi 1   
 
 Ogród Boga 2   
 
 Prorok Ognia 3   
 
 Karmelitańscy pustelnicy 4   
 
 Szkaplerz szatą Maryi 5   
 
 Nosili szkaplerz... 6   
 
 Oczyma artystów 7   
 
 Ze szkaplerzem 
na stolicę piotrową
8   
 
 Znak szkaplerza dziś 9   
 
 Klasztor jak latarnia 10   
 
 Karmelici na piasku 11   
 
 Sanktuarium Szkaplerza 12   
 
 Karmel w Czernej 13   
 
 Oddany Polsce i Karmelowi 14   
 
 Litania 
do Matki Bożej Szkapleznej
15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Znak pielgrzymi
 
  Szkaplerz jest znakiem pielgrzymim. To jest znak, który każdemu z osobna, kto go otrzymał, ręce do niego wyciągając i przyjmując go, mówi: Jesteś w drodze. Mówi to w każdej chwili i przypomina to w ciągu dnia, przypomina wieczorem i każdego poranka. Jesteś w drodze!
 
  kard. Franciszek Macharski
 
 
  
Matka Boża przekazuje szkaplerz, czyli swoją szatę, karmelicie św. Szymonowi Stockowi.
 
 
  Szkaplerz karmelitański wygląda niepozornie: to dwa niewielkie skrawki tkaniny połączone tasiemkami. Jednak ci, którzy go noszą, wiedzą, że to niezwykły znak. Wszak to symbol przymierza z Najświętszą Panną i wyraz całkowitego zawierzenia Jej, szczególnie w chwili przejścia do życia wiecznego. Matka Boża obiecała bowiem: "Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego". Ludzie noszący tę "szatę Maryi" mówią o roli, jaką odgrywa ona w ich życiu - przypomina bowiem o powinnościach katolika i umacnia w wierze.
Gdy mówimy o szkaplerzu karmelitańskim, nasze myśli wędrują ku kolebce karmelitów - Górze Karmel w Ziemi Świętej, gdzie żył biblijny prorok Eliasz. To właśnie jego świadectwo wiary dało początek karmelitańskiej wspólnocie.

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba