2003  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Szczepanowi Praśkiewiczowi OCD, Ojcu Włodzimierzowi Tochmańskiemu OCD, Ojcu Albertowi Wachowi OCD oraz Ojcu Tadeuszowi Janowiakowi OCarm za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Znak pielgrzymi 1   
 
 Ogród Boga 2   
 
 Prorok Ognia 3   
 
 Karmelitańscy pustelnicy 4   
 
 Szkaplerz szatą Maryi 5   
 
 Nosili szkaplerz... 6   
 
 Oczyma artystów 7   
 
 Ze szkaplerzem 
na stolicę piotrową
8   
 
 Znak szkaplerza dziś 9   
 
 Klasztor jak latarnia 10   
 
 Karmelici na piasku 11   
 
 Sanktuarium Szkaplerza 12   
 
 Karmel w Czernej 13   
 
 Oddany Polsce i Karmelowi 14   
 
 Litania 
do Matki Bożej Szkapleznej
15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Karmelici na piasku
 
  Kościół ojców karmelitów dawnej obserwy (zwanych trzewiczkowymi) na Piasku w Krakowie, w którym znajduje się cudowny obraz opiekunki miasta - Matki Bożej Piaskowej, należy do najbardziej znanych krakowskich świątyń. Od wieków szczególną cześć odbiera tu Matka Boża Szkaplerzna. Popularność wśród mieszkańców miasta świątynia zawdzięcza także szczególnej pamiątce, jaką jest ślad stopy św. Królowej Jadwigi - fundatorki klasztoru - utrwalony na murach budynku. Od sześciu lat kościół posiada tytuł Bazyliki Mniejszej nadany przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
 
 
  

Fot. Archiwum Klasztoru Karmelitów na Piasku

 
 
 
Uzdrowiony książe
 
  W dziejach Krakowa rok 1397 zapisał się ważnymi wydarzeniami: przyznaniem młodej Akademii Krakowskiej prawa utworzenia wydziału teologicznego oraz przybyciem tu karmelitów.
Jednak legenda mówi, że pojawienie się karmelitańskich mnichów na krakowskich Garbarach nastąpiło o dwa wieki wcześniej. Polską władał wtedy książę Władysław Herman - brat króla Bolesława Śmiałego (wygnanego z kraju po zabójstwie
św. Stanisława).
Władysław Herman cierpiał z powodu choroby nosa. Pewnego razu w czasie snu ukazała mu się Matka Boża i poleciła, by udał się do miejsca, w którym rosną fiołki na glebie przykrywającej piasek. Władysław Herman wybrał się tam i - według rady Maryi - potarł nos wydobytym z ziemi piaskiem. Wnet dolegliwość, na którą nikt nie znał lekarstwa, minęła. Uszczęśliwiony władca postanowił wznieść świątynię na piasku o cudownych właściwościach.
 
 
  
Ołtarz główny ze sceną nawiedzenia

Fot. Archiwum Klasztoru Karmelitów na Piasku

 
 
 
Pierwsza w Europie
 
  Przybycie karmelitów na ówczesne przedmieście Krakowa (dziś jest to centrum miasta) to zasługa św. Królowej Jadwigi i jej męża, Władysława Jagiełły. Ojcowie sprowadzeni zostali z czeskiej Pragi w XIV w. Świątynia jako pierwsza w Europie otrzymała wezwanie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Usytuowanie poza obrębem średniowiecznych murów miejskich narażało budynki karmelitańskie na różne niebezpieczeństwa. Kościół spłonął podczas oblężenia miasta przez Austriaków w XVI w., był zburzony za czasów potopu szwedzkiego, uległ znacznym uszkodzeniom w okresie konfederacji barskiej. Lecz po każdym nieszczęściu zdołano go odbudować.
 
 
Matka Boża Piaskowa
 
 
  

Fot. Archiwum Klasztoru Karmelitów na Piasku

 
 
  Według dawnego przekazu pomysł namalowania obrazu powziął przed pięciuset laty jeden z karmelitów wyróżniający się zdolnościami artystycznymi. Na miejsce dla swego dzieła wybrał fragment muru nad bocznym wejściem do kościoła. Rozpoczął od nakreślenia zarysu postaci Maryi z Dzieciątkiem, po czym udał się na wieczorną modlitwę. Kiedy przyszedł następnego dnia rano kontynuować pracę, ze zdumieniem stwierdził, że obraz jest już gotowy.
Cudowny wizerunek Matki Bożej przyciągał wielu pielgrzymów i był otaczany głęboką czcią. Jego sława rosła w miarę, jak wychodził cało z kolejnych opresji dziejowych. Nawet Szwedom, którzy zaczęli burzyć mury klasztoru i kościoła, nie udało się obalić ściany z niezwykłym malowidłem. Świadkowie wspominali, że wynajętych do rozbiórki robotników powstrzymała jakaś tajemna siła.
Z czasem opiece Matki Bożej Piaskowej powierzono całe miasto, a Ją samą nazywano "Panią Krakowa". Kopię obrazu umieszczono w tzw. szyi, łączącej krakowski Barbakan z Bramą Floriańską. Gdy podczas konfederacji barskiej Rosjanie szturmowali Kraków, Maryja ponoć ukazała się na murach obronnych, wywołując popłoch w szeregach wroga. Na pamiątkę tamtych wydarzeń w niszy Bramy Floriańskiej wzniesiono ołtarz z wizerunkiem Madonny Piaskowej.
 
 
Stopka Królowej
 
  Uwagę pielgrzymów odwiedzających kościół na Piasku przykuwa metalowa kratka chroniąca narożnik świątyni. Osłania ona kamień, na którym - według podania - utrwalony jest ślad stopy św. Królowej Jadwigi. Monarchini z pewnością odwiedzała teren budowy kościoła. Legenda mówi, że podczas jednej z wizyt zdjęła zabrudzony trzewik, aby dać go do oczyszczenia. W tym czasie wdała się w rozmowę z jednym z kamieniarzy. Przejęta jego trudną sytuacją życiową, ofiarowała mu cenny pierścień. Gdy odeszła, robotnik zauważył, że królowa pozostawiła ślad stopy zaznaczony wapnem na kamieniu. Przyszła mu wtedy do głowy myśl, by odkuć ów ślad w kamieniu.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba