2003  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Szczepanowi Praśkiewiczowi OCD, Ojcu Włodzimierzowi Tochmańskiemu OCD, Ojcu Albertowi Wachowi OCD oraz Ojcu Tadeuszowi Janowiakowi OCarm za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Znak pielgrzymi 1   
 
 Ogród Boga 2   
 
 Prorok Ognia 3   
 
 Karmelitańscy pustelnicy 4   
 
 Szkaplerz szatą Maryi 5   
 
 Nosili szkaplerz... 6   
 
 Oczyma artystów 7   
 
 Ze szkaplerzem 
na stolicę piotrową
8   
 
 Znak szkaplerza dziś 9   
 
 Klasztor jak latarnia 10   
 
 Karmelici na piasku 11   
 
 Sanktuarium Szkaplerza 12   
 
 Karmel w Czernej 13   
 
 Oddany Polsce i Karmelowi 14   
 
 Litania 
do Matki Bożej Szkapleznej
15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Karmel w Czernej
 
  Mówi się o tym miejscu, że jest stolicą polskiego Karmelu. Od blisko czterech wieków znajduje się tu kościół i klasztor karmelitów bosych. Działa nowicjat przygotowujący do życia karmelitańskiego. Jest grób wybitnego karmelity - św. Rafała Kalinowskiego. Każdego roku do Czernej przybywa kilkaset pielgrzymek z różnych stron kraju.
 
 
  
Bóg sam wybrał to miejsce.
 
 
  Życie pustelnicze należy do podstawowych form duchowości karmelitańskiej. Dlatego w 1620 r. władze naczelne zakonu poleciły polskiemu prowincjałowi zorganizowanie klasztoru pustelniczego. Roli fundatora podjęła się Agnieszka z Tęczyńskich Firlejowa, wdowa po wojewodzie krakowskim. Gdy zaproponowała zakonnikom wzniesienie eremu w malowniczej dolinie w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ci orzekli, iż "Bóg sam wybrał to miejsce". Klasztor wraz z kościołem pod wezwaniem św. Eliasza Proroka stanął w pobliżu wsi Czerna położonej koło Krzeszowic, ok. 30 km od Krakowa.
Budowa dobiegła końca w 1640 r. W tymże roku biskup przemyski Piotr Gembicki dokonał konsekracji kościoła. Fundatorka nie tylko hojnie wyposażyła świątnię (m.in. w duży ołtarz, dwie puszki z czystego złota do przechowywania komunii, złoty relikwiarz św. Teresy i wiele innych drogocennych sprzętów kościelnych), ale także zagwarantowała stałe utrzymanie żyjącym tu pustelnikom.
Pierwsi zakonnicy wprowadzili się do klasztoru już w 1633 r. W odosobnieniu, za murem otaczającym erem, żyli do początków XIX w. Kilkakroć przeżywali ciężkie chwile w okresach wojen przetaczających się przez Polskę. W okresie zaborów realny wydawał się nawet upadek klasztoru - ostatniego wówczas domu karmelitów bosych na ziemiach polskich. Dopiero u schyłku XIX w. sanktuarium znacznie się wzmocniło, m.in. dzięki pracy św. Rafała Kalinowskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym klasztor rozbudowano i unowocześniono.
Po II wojnie światowej zakon znów jednak przeżywał trudności: stracił swoje lasy (600 ha) i dobra, które zostały zabrane przez komunistów.
 
 
 
 Szkaplerzna Pani z Czernej

Pielgrzymi tłumnie odwiedzają Czerną 16 lipca, w święto Matki Bożej Szkaplerznej. Pragną pomodlić się przed Jej słynącym łaskami wizerunkiem. XVII-wieczny obraz namalowany na miedzianej blasze znajduje się w jednym z bocznych ołtarzy. Wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej karmelici bosi od początku otaczali wielkim szacunkiem. Po zniesieniu klauzury i udostępnieniu kościoła wiernym Madonna z Czernej stała się znana nie tylko okolicznej ludności. Już w połowie XIX w. często przychodziły do Niej pielgrzymki ze Śląska. W podzięce za doznawane łaski wierni pozostawiali liczne wota.
 
 
  
 
 
 

Szczególnej czci Matka Boża Szkaplerzna doświadczyła w ostatnim półwieczu. W 1969 r. karmelici uzyskali od Prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego prawo odprawiania codziennych Mszy św. wotywnych. W 1974 r. ofiarowano Jej drogocenną szatę. A 17 lipca 1988 r. odbyła się podniosła ceremonia udekorowania cudownego obrazu koronami papieskimi. Zdarzenie to przyczyniło się do znacznego wzrostu pielgrzymek i liczby osób przyjmujących szkaplerz.
 
 
  
Koronacji obrazu dokonał 17 lipca 1988 r. ks. kard. Franciszek Macharski.
 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba