2003  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Szczepanowi Praśkiewiczowi OCD, Ojcu Włodzimierzowi Tochmańskiemu OCD, Ojcu Albertowi Wachowi OCD oraz Ojcu Tadeuszowi Janowiakowi OCarm za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Znak pielgrzymi 1   
 
 Ogród Boga 2   
 
 Prorok Ognia 3   
 
 Karmelitańscy pustelnicy 4   
 
 Szkaplerz szatą Maryi 5   
 
 Nosili szkaplerz... 6   
 
 Oczyma artystów 7   
 
 Ze szkaplerzem 
na stolicę piotrową
8   
 
 Znak szkaplerza dziś 9   
 
 Klasztor jak latarnia 10   
 
 Karmelici na piasku 11   
 
 Sanktuarium Szkaplerza 12   
 
 Karmel w Czernej 13   
 
 Oddany Polsce i Karmelowi 14   
 
 Litania 
do Matki Bożej Szkapleznej
15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Ogród Boga
 
  Toniezwykła góra. U jej stóp rozciąga się bezkresny lazur Morza Śródziemnego, zaś z jej szczytu widać rozległe równiny i wzniesienia, na których rozgrywały się zdarzenia opisane w Starym i Nowym Testamencie.
 
 
  
Karmel to łańcuch wzniesień o długości ponad 20 km położony w północno-zachodnim Izraelu koło miasta portowego Hajfa. Najwyższy punkt tego pasma górskiego osiąga wysokość ponad 520 m n.p.m. Masyw porasta obfita i różnorodna roślinność.

Fot. Archiwum Wydawnicywa Karmelitów Bosych

 
 
 
Góra pustelników
 
  Już starożytni dostrzegali wyjątkowość tego górskiego szczytu. O fascynacji tym miejscem świadczy już sama nazwa - Karmel. Po hebrajsku słowo to oznacza Ogród Boga lub też Winnicę Boga. Można tu bowiem - tak jak w prawdziwym ogrodzie - schronić się przed zgiełkiem świata i codzienną krzątaniną, by kontemplować mądrość Stwórcy, objawiającą się w Jego dziełach. Od wieków Karmel przyciąga ludzi szukających samotności, pragnących pędzić życie pustelnicze wypełnione skupieniem i modlitwą. To właśnie tutaj mieszkał jeden z największych proroków Starego Testamentu - Eliasz. Jego imię oznacza: "Moim Bogiem jest Jahwe".

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba