2003  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Szczepanowi Praśkiewiczowi OCD, Ojcu Włodzimierzowi Tochmańskiemu OCD, Ojcu Albertowi Wachowi OCD oraz Ojcu Tadeuszowi Janowiakowi OCarm za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Znak pielgrzymi 1   
 
 Ogród Boga 2   
 
 Prorok Ognia 3   
 
 Karmelitańscy pustelnicy 4   
 
 Szkaplerz szatą Maryi 5   
 
 Nosili szkaplerz... 6   
 
 Oczyma artystów 7   
 
 Ze szkaplerzem 
na stolicę piotrową
8   
 
 Znak szkaplerza dziś 9   
 
 Klasztor jak latarnia 10   
 
 Karmelici na piasku 11   
 
 Sanktuarium Szkaplerza 12   
 
 Karmel w Czernej 13   
 
 Oddany Polsce i Karmelowi 14   
 
 Litania 
do Matki Bożej Szkapleznej
15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Szkaplerz szatą Maryi
 
  Szczególnym wyrazem karmelitańskiego przymierza z Maryją jest szkaplerz. Ojciec Święty Jan Paweł II w 2001 r. w liście skierowanym do przełożonych karmelitów zwracał uwagę, że ten, kto przyjmuje szkaplerz, zostaje stowarzyszony z Karmelem, który poświęcony jest służbie Matce Najświętszej. Powinniśmy też pamiętać, że poprzez szkaplerz Maryja podaje nam pomocną dłoń. Przyjmując ten dar, otrzymujemy znak Jej wyjątkowej opieki i macierzyńskiej miłości.
 
 
  
Matka Boża ukazująca się św. Szymonowi Stockowi i przekazująca mu szkaplerz (16 lipca 1251 r.) - obraz z feretronu z kościoła oo. karmelitów na Piasku w Krakowie.

Fot. Archiwum Klasztoru Karmelitów na Piasku

 
 
 
Obietnica Maryi
 
  Zanim szkaplerz stał się znakiem przymierza z Maryją, był zwykłym odzieniem zakładanym na habit dla ochrony w czasie pracy. Tę szatę z okrągłym wycięciem pośrodku zakładało się przez głowę tak, że z jednej strony opadała na piersi, z drugiej zaś na plecy, tworząc w ten sposób wygodny fartuch ochronny.
Lecz w połowie XIII w. wydarzyło się coś, co temu kawałkowi tkaniny nadało zupełnie nowe znaczenie. Według tradycji, miało to miejsce w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. w klasztorze Ayelsford w Anglii. Generał karmelitów św. Szymon Stock modlił się do Matki Bożej, prosząc o wsparcie wobec trudności, jakie piętrzyły się przed zakonem od niedawna działającym w Europie. Wówczas Najświętsza Maryja ukazała się pobożnemu zakonnikowi, wypowiadając słowa: "Przyjmij, najmilszy synu, szkaplerz twego zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania".
 
 
  
Św. Szymon Stock, przełożony zakonu karmelitów - miedzioryt z 1773 r.

Fot. Archiwum Klasztoru Karmelitów na Piasku

 
 
 
Papieskie potwierdzenia
 
  71 lat po widzeniu św. Szymona Matka Boża ukazała się ówczesnemu papieżowi Janowi XXII. Przekazała mu kolejne ważne przesłanie - obietnicę, że osoby pobożnie noszące szkaplerz i spełniające powszechne wymagania moralności już w pierwszą sobotę po śmierci zostaną zabrane z czyśćca i doczekają się zbawienia. Potwierdzeniem przez Kościół tej obietnicy stała się tzw. Bulla Sobotnia wydana przez Jana XXII.
Znaczenie szkaplerza łącznie z przywilejem sobotnim zostało uznane w późniejszych czasach przez kilku papieży. Jako pierwszy dokonał tego w 1530 r. Klemens VII, po raz ostatni zaś przywileje szkaplerzne potwierdził Pius XI w 1922 r. Przywileje zostały rozciągnięte poza obręb wspólnoty karmelitańskiej, stając się własnością całego Kościoła. Szczególnym świadectwem szkaplerza jest zapis uczyniony przez św. Siostrę Faustynę w jej głośnym "Dzienniczku". Czytamy w nim m.in.: "Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję Gwiazdą Morza. Ona im przynosi ochłodę".
 
 
 
 

"Habit" Maryi

  Szkaplerz - w jego dzisiejszej postaci - to dwa płatki tkaniny połączone tasiemkami. Obie części szkaplerza mają swoją symbolikę. Część opadająca z tyłu oznacza, że znosząc trudności i przeciwności losu całkowicie poddajemy się woli Bożej. Część przednia jest swego rodzaju przypomnieniem, iż nasze serca powinny zwracać się przede wszystkim ku Boga i bliźnim, a nie przywiązywać do dóbr doczesnych.
  Włożenie szkaplerza stanowi wyraz wewnętrznego poświęcenia się Matce Bożej i wiary w Jej macierzyńską opiekę. Czasem szkaplerz nazywa się ubiorem czy też habitem Maryi. Bo też jest w rzeczywistości on czymś w rodzaju małego habitu zakładanego pod świeckie ubrania.
  Dziś szkaplerz może nosić każdy katolik, doznając płynących z tego tytułu łask. Trzeba jednak pamiętać, że przyjęcie go wiąże się ze zobowiązaniem do autentycznego życia chrześcijańskiego. Szkaplerz nie jest paszportem z wizą do nieba. Nie jest czymś w rodzaju talizmanu. Noszeniu szkaplerza musi towarzyszyć nasza odpowiedź: życie wiarą.
 
 
 
 

Znak szkaplerza przywołuje zatem dwie prawdy: jedna z nich mówi o ustawicznej opiece Najświętszej Maryi Panny, i to nie tylko na drodze życia, ale także w chwili przejścia ku pełni wiecznej chwały; druga to świadomość, że nabożeństwo do Niej nie może ograniczać się tylko do modlitw i hołdów składanych przy określonych okazjach, ale powinna stanowić "habit", czyli nadawać stały kierunek chrześcijańskiemu postępowaniu, opartemu na modlitwie i życiu wewnętrznym poprzez częste przystępowanie do sakramentów i konkretne uczynki miłosierne, co do ciała i co do duszy.
  
  Ojciec Święty Jan Paweł II
 
 
Przywileje Szkaplerza Karmelitańskiego
 
  1. Kto umrze w Szkaplerzu świętym, nie zazna ognia wiecznego, jak to obiecała Matka Boża.
2. Przywilej sobotni czyli obietnica Matki Bożej, potwierdzona przez Stolicę Apostolską, wybawienia z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci tych, którzy pobożnie nosili Szkaplerz, zachowywali czystość według stanu.
3. Noszący Szkaplerz ma zapewnioną opiekę Matki Bożej w życiu i szczególnie w godzinie śmierci.
4. Udział we wszystkich dobrach duchowych całego Zakonu Karmelitańskiego.
 
 
Obowiązki noszących Szkaplerz
 
  1. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.
2. Dniem i nocą nosić na sobie szkaplerz.
3. Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do szkaplerza.
4. Czynić dobrze bliźnim. 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba