2003  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Szczepanowi Praśkiewiczowi OCD, Ojcu Włodzimierzowi Tochmańskiemu OCD, Ojcu Albertowi Wachowi OCD oraz Ojcu Tadeuszowi Janowiakowi OCarm za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Znak pielgrzymi 1   
 
 Ogród Boga 2   
 
 Prorok Ognia 3   
 
 Karmelitańscy pustelnicy 4   
 
 Szkaplerz szatą Maryi 5   
 
 Nosili szkaplerz... 6   
 
 Oczyma artystów 7   
 
 Ze szkaplerzem 
na stolicę piotrową
8   
 
 Znak szkaplerza dziś 9   
 
 Klasztor jak latarnia 10   
 
 Karmelici na piasku 11   
 
 Sanktuarium Szkaplerza 12   
 
 Karmel w Czernej 13   
 
 Oddany Polsce i Karmelowi 14   
 
 Litania 
do Matki Bożej Szkapleznej
15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Oczyma artystów
 
 
  
Z obrazów znajdujących się w kościołach karmelitańskich często spogląda na wiernych Matka Boża Szkaplerzna. Na obrazie z klasztoru karmelitów bosych w Krakowie widzimy Ją w momencie objawienia się św. Szymonowi Stockowi, któremu przekazała obietnicę zbawienia ludzi noszących szkaplerz w chwili śmierci.

Fot. Archiwum Wydawnictwa Karmelitów Bosych

 

 
 
  
Szkaplerz karmelitański pojawia się w słynnym dziele Jana Matejki przedstawiającym Rejtana. Znak jedności z Maryją wyłania się spod rozdartej koszuli posła.

Fot. Archiwum

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba