2003  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Szczepanowi Praśkiewiczowi OCD, Ojcu Włodzimierzowi Tochmańskiemu OCD, Ojcu Albertowi Wachowi OCD oraz Ojcu Tadeuszowi Janowiakowi OCarm za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Znak pielgrzymi 1   
 
 Ogród Boga 2   
 
 Prorok Ognia 3   
 
 Karmelitańscy pustelnicy 4   
 
 Szkaplerz szatą Maryi 5   
 
 Nosili szkaplerz... 6   
 
 Oczyma artystów 7   
 
 Ze szkaplerzem 
na stolicę piotrową
8   
 
 Znak szkaplerza dziś 9   
 
 Klasztor jak latarnia 10   
 
 Karmelici na piasku 11   
 
 Sanktuarium Szkaplerza 12   
 
 Karmel w Czernej 13   
 
 Oddany Polsce i Karmelowi 14   
 
 Litania 
do Matki Bożej Szkapleznej
15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Znak szkaplerza dziś
 
  Obecnie szkaplerz tworzą dwa kawałki brązowego sukna połączone tasiemkami. Często, choć nie ma takiego wymogu, na te kawałki materiału naszyte są wizerunki Najświętszego Serca Jezusa i Matki Bożej Szkaplerznej. Oba wizerunki powinny natomiast być umieszczone na medaliku szkaplerznym, którym można zastąpić tradycyjny szkaplerz.
 
 
Jak nakłada się szkaplerz?
 
  Uroczystość nałożenia szkaplerza rozpoczyna się czytaniem Pisma św., po czym odmawiana jest modlitwa wstawiennicza wiernych i modlitwa błogosławieństwa. Samego nałożenia szkaplerza dokonuje karmelita (lub inny uprawniony ksiądz). Następnie oznajmia włączenie uczestników uroczystości do Rodziny Karmelu i udziela błogosławieństwa. Nałożenie szkaplerza nie musi się wiązać z przystąpieniem do bractwa szkaplerznego. Tylko w wyjątkowych sytuacjach można przekazać poświęcony szkaplerz osobie nieobecnej na uroczystości - np. obłożnie choremu, żołnierzowi lub więźniowi.
 
 
  
Gdy wielu wiernych pragnie przyjąć szkaplerz, kapłan kładzie szkaplerz każdemu na ramieniu.

Fot. Archiwum Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej

 
 
 
Kto może nosić szkaplerz?
 
  Zasadniczo nie ma ograniczeń co do przyjmowania szkaplerza. Można go nakładać zarówno małym dzieciom, jak i umierającym grzesznikom, którzy pragną go założyć. Jeśli ktoś dłuższy czas nie nosił szkaplerza, np. wskutek zaniedbania lub zagubienia, nie musi go na nowo przyjmować z rąk kapłana - może sam go sobie nałożyć, żałując za zaniedbania.
 
 
Jak nosić szkaplerz?
 
  Szkaplerz należy traktować z szacunkiem. Powinno się go mieć zawsze przy sobie, na szyi. Przechowywanie szkaplerza w mieszkaniu mija się z celem - nie czyni zadość wymogom nabożeństwa. Gdy raz przyjmie się szkaplerz, przy późniejszej jego wymianie (również na medalik) nie musi się już dokonywać ponownego poświęcenia. Zniszczony szkaplerz najlepiej spalić.
 
 
Święto szkaplerza
 
  Uroczystemu wspominaniu Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel służy w Kościele Jej święto, które przypada 16 lipca - w dniu przekazania szkaplerza św. Szymonowi Stockowi. Z okazji jubileuszu 700-lecia szkaplerza ówczesny papież Pius XII wystosował list apostolski, w którym przypomniał wiernym: "Nie chodzi tu o rzecz małej wagi, lecz o zdobycie wiecznego zbawienia według obietnicy podanej przez Najświętszą Maryję Pannę". Przed dwoma laty karmelici obchodzili jubileusz 750-lecia szkaplerza. W Polsce główne uroczystości odbyły się w klasztorze na Piasku w Krakowie i w klasztorze w Czernej koło Krakowa. Szczególnie wzruszającą częścią uroczystości było odczytanie specjalnego listu Ojca Świętego do uczestników spotkania. Jan Paweł II zapewnił o więzi duchowej z osobami noszącymi szkaplerz. Jubileusz szkaplerza uczczono też w innych polskich sanktuariach, nie tylko karmelitańskich. Tysiące pielgrzymów przybyło 16 lipca 2001 r. na doroczną uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej na Jasnej Górze.
 
 
 
 

Szkaplerz to sakramentalium

  Czasem możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że szkaplerz jest jednym z sakramentaliów. Przez sakramentalia rozumie się przedmioty (a także błogosławieństwa i modlitwy), będące świętymi znakami Kościoła, które pomagają wiernym osiągać łaski Ducha Świętego. Trzeba jednak pamiętać, że sakramentalia nie gwarantują otrzymania łaski w sposób automatyczny. O wszystkim decyduje postawa osoby je przyjmującej. Jeśli przyjęcie nie jest poparte głęboką wiarą i przestrzeganiem określonych zasad, sakramentalium nie spełni swojej roli.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba