2003  nr. 9
 
  Redakcja składa podziękowania Siostrom Misjonarkom Miłości z Katowic oraz Panu Walterowi Serra, Dyrektorowi VELAR Editrice za pomoc merytoryczną i udostępnienie archiwum zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Święta za życia 1   
 
 Ganxhe znaczy "pączek kwiatu" 2   
 
 Czas powołania 3   
 
 W służbie ubogim Kalkuta 4   
 
 O godne umieranie 5   
 
 Miejsce Niepokalanego Serca 6   
 
 Misjonarka wśród trędowatych 7   
 
 Dzień powszedni misjonarek miłości 8   
 
 Dzieci wyrwane śmierci 9   
 
 Życie jest darem Boga 10   
 
 Świat dziękuje Matce Teresie 11   
 
 Matka Teresa w Polsce 12   
 
 "Dotknąć Jezusa w ubogich" 13   
 
 Osierociła świat 14   
 
 Sześć zasadniczych kroków15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Świat dziękuje Matce Teresie
 
  Matka Teresa wkroczyła w obszary nędzy omijane zwykle przez potężne organizacje charytatywne. Budziło to powszechny podziw dla zakonnicy. Przyznając niezliczone ordery i nagrody, świat dziękował jej za to, czego dokonała.
 
 
Długa lista
 
  Ogromną pracę skromnej zakonnicy wysoko cenił już papież Paweł VI. Wyrazem tego było przyznanie Matce Teresie przez Watykan w 1971 r. Nagrody Pokoju im. Papieża Jana XXIII. Wysokimi wyróżnieniami uhonorowało ją też wiele instytucji świeckich, państwowych i międzynarodowych. W 1962 r. jako pierwsza kobieta otrzymała od prezydenta Indii nagrodę Padmashree, w 1975 r. przyznano jej Międzynarodową Nagrodę im. Alberta Schweitzera, w 1977 r. słynny Uniwersytet w Cambridge nadał jej doktorat honoris causa z teologii, w 1980 r. dostała Klejnot Indii, najważniejsze odznaczenie tego kraju. Pełna lista wyróżnień zajęłaby kilka stron.
Najważniejsza była Pokojowa Nagroda Nobla. Matka Teresa otrzymała ją, choć nie przyczyniła się do zakończenia żadnej wojny, ani nie uczestniczyła w jakichkolwiek negocjacjach pokojowych. Do tradycji uroczystości noblowskich w Oslo należy bankiet w hotelu Continental. Matka Teresa zrezygnowała z niego, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze wraz z całą kwotą nagrody i zebranymi w Norwegii darowiznami zawiozła do Kalkuty swoim ubogim.
 
 
 
 W obronie nienarodzonych

Nagrodę Nobla Matka Teresa odebrała w grudniu 1979 r. w Oslo. Poprosiła wtedy o wspólne odmówienie modlitwy, a później powiedziała do zgromadzonych: "Największym zagrożeniem dla pokoju jest dziś aborcja, ponieważ to wojna bezpośrednia, to zabójstwo, mord dokonany rękami matki". Trzeba pamiętać, że w tym czasie w Norwegii złagodzono przepisy dotyczące aborcji. Wystąpienie Matki Teresy w Oslo stało się donośnym wołaniem o życie dla nienarodzonych.
 
 
 
 Tramwajem po nagrodę

Zapraszana do pałaców, podejmowana przez głowy państw i możnych tego świata pozostała jednak zawsze sobą - osobą skromną, unikającą blichtru współczesnego świata. Na uroczystość wręczenia Nagrody Pokoju im. Papieża Jana XXIII z udziałem korpusu dyplomatycznego przyjechała rzymskim tramwajem. Na bankiecie z okazji przyznania jej brytyjskiej Nagrody Templetona poprosiła o łyk wody zamiast zaproponowanego szampana. Zawsze podkreślała, że wręczane jej nagrody nie są dla niej, ale dla ludzi, którymi się zajmuje.
 
 
 
 Blisko Jana Pawła II

Wielokrotnie z Matką Teresą spotykał się papież Jan Paweł II. Z ogromnym uznaniem traktował jej pełną poświęcenia pracę na rzecz najuboższych i bardzo cenił głęboką duchowość. Gdy postanowiła wycofać się z życia publicznego, przekonywał ją, że będąc jednym z najbardziej autentycznych świadków Jezusa powinna być wszędzie tam, gdzie jest "prośba o ewangelizację i o dawanie świadectwa miłości Boga do wszystkich ludzi". Papież Polak wysoko oceniał również uniwersalny charakter dzieła Matki Teresy. W rozważaniach wygłoszonych w Castel Gandolfo dwa dni po śmierci Misjonarki Miłości powiedział, że zostawiła ona wymowny przykład wszystkim wierzącym i niewierzącym. Później osobiście zaangażował się w jej proces beatyfikacyjny. Uchylił - rzecz wyjątkowa w dziejach Kościoła - zasadę, która zezwala rozpocząć proces beatyfikacyjny najwcześniej pięć lat po śmierci kandydata na ołtarze.
 
 
  
Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II i Matki Teresy przed Domem Czystego Serca (Kalkuta, 1986 r.).

Fot. Ryszard Rzepecki

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba