2003  nr. 9
 
  Redakcja składa podziękowania Siostrom Misjonarkom Miłości z Katowic oraz Panu Walterowi Serra, Dyrektorowi VELAR Editrice za pomoc merytoryczną i udostępnienie archiwum zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Święta za życia 1   
 
 Ganxhe znaczy "pączek kwiatu" 2   
 
 Czas powołania 3   
 
 W służbie ubogim Kalkuta 4   
 
 O godne umieranie 5   
 
 Miejsce Niepokalanego Serca 6   
 
 Misjonarka wśród trędowatych 7   
 
 Dzień powszedni misjonarek miłości 8   
 
 Dzieci wyrwane śmierci 9   
 
 Życie jest darem Boga 10   
 
 Świat dziękuje Matce Teresie 11   
 
 Matka Teresa w Polsce 12   
 
 "Dotknąć Jezusa w ubogich" 13   
 
 Osierociła świat 14   
 
 Sześć zasadniczych kroków15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Matka Teresa w Polsce
 
  W naszym kraju gościliśmy ją wielokrotnie. Przyjeżdżała, odkąd w 1983 r. misjonarki miłości podjęły służbę w Polsce. Witali ją hierarchowie Kościoła i tłumy wiernych. Przyjmowała śluby zakonne od nowicjuszek, przyglądała się pracy sióstr, otwierała nowe domy misjonarek miłości. Gdy podczas otwarcia jednego z nich, w Szczecinie, zobaczyła w pokoju wspólnotowym więcej krzeseł niż było sióstr, uznała to za przejaw zbytku. Podczas tych wizyt można było ją zobaczyć również wśród bezdomnych na Dworcu Wschodnim w Warszawie i wśród więźniów zakładu karnego na Służewcu.
 
 
  
Matka Teresa w czasie pobytów w Polsce zawsze składała wizytę Prymasowi Polski kard. Józefowi Glempowi.
 
 
 
 
 
  
Modlitwa w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
 
 
 
 
 Stołówka stała się aulą

10 lat temu doktorat honoris causa nadał Matce Teresie Uniwersytet Jagielloński. Zdarzenie było bezprecedensowe - zrezygnowano bowiem z dwu wymaganych zawsze recenzji ekspertów. Uznano, że przyjęcie godności doktora honorowego przez Matkę Teresę będzie przede wszystkim zaszczytem dla samego Uniwersytetu.


Sędziwa misjonarka miłości w końcu maja 1993 r. przybyła do Warszawy, by wziąć udział w ślubowaniu sióstr swego zgromadzenia w kościele św. Jana Chrzciciela. W Warszawie również odbyła się uroczystość nadania doktoratu honorowego. Była to bardzo nietypowa ceremonia. Aulę uniwersytecką zastąpiła sala, w której na co dzień wydaje się posiłki bezdomnym, a wśród gości byli podopieczni misjonarek miłości - ludzie ubodzy i kalecy. Zaszczyt wręczenia dyplomu doktorskiego Matce Teresie przypadł w udziale rektorowi UJ Andrzejowi Pelczarowi, krewnemu
bpa Józefa Sebastiana Pelczara, zaliczonego niedawno w poczet świętych.

 
  Zdjęcia: Ryszard Rzepecki
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba