2003  nr. 9
 
  Redakcja składa podziękowania Siostrom Misjonarkom Miłości z Katowic oraz Panu Walterowi Serra, Dyrektorowi VELAR Editrice za pomoc merytoryczną i udostępnienie archiwum zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Święta za życia 1   
 
 Ganxhe znaczy "pączek kwiatu" 2   
 
 Czas powołania 3   
 
 W służbie ubogim Kalkuta 4   
 
 O godne umieranie 5   
 
 Miejsce Niepokalanego Serca 6   
 
 Misjonarka wśród trędowatych 7   
 
 Dzień powszedni misjonarek miłości 8   
 
 Dzieci wyrwane śmierci 9   
 
 Życie jest darem Boga 10   
 
 Świat dziękuje Matce Teresie 11   
 
 Matka Teresa w Polsce 12   
 
 "Dotknąć Jezusa w ubogich" 13   
 
 Osierociła świat 14   
 
 Sześć zasadniczych kroków15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Osierociła świat
 
  5 września 1997 r. świat pogrążył się żałobie. Zmarła Matka Teresa, która sama uchroniła przed śmiercią niezliczone tysiące istnień ludzkich. Mówiono tego dnia, że odeszła "żyjąca święta".
 
 
Telefon od Ojca Świętego
 
  Lata wyczerpującej pracy wśród rzesz ludzi cierpiących, lata znaczone ciągłym odmawianiem sobie prawa do odpoczynku, nie pozostały bez wpływu na zdrowie Matki Teresy. Chorowała już od dłuższego czasu. Czuła, że słabnie. W 1990 r. poprosiła o zwolnienie z obowiązków przełożonej zakonu. Nikt nie umiał jednak wskazać godnej następczyni, musiała więc pozostać na stanowisku.
Pracowała mimo nasilających się dolegliwości, mimo ataków serca i zapalenia płuc, a także drobnych wypadków. Unikała jednak rekonwalescencji w łóżku. Nie słuchała zaleceń lekarzy. Pewnego razu, gdy zwichnęła nogę, zatelefonował do niej sam Ojciec Święty Jan Paweł II, by nakłonić ją do pobytu w szpitalu. Dopiero w marcu 1997 r. od obowiązków przełożonej uwolniła ją siostra Nirmala. Wybór misjonarki kierującej kontemplacyjną gałęzią zakonu podkreślał wolę utrzymania jego modlitewnego charakteru.
 
 
  
Mimo ciężkich schorzeń, na które cierpiała w ostatnich latach życia, zawsze na jej twarzy można było dojrzeć uśmiech.

Fot. Wojciech Łączyński

 
 
 
Milion żałobników
 
  Matka Teresa zasnęła w Panu 5 września 1997 r. Jej pogrzeb był wielką manifestacją żałobną. Władze idyjskie nadały ceremonii rangę państwową. Zwłoki zmarłej złożono w otwartej białej trumnie i przewieziono ulicami Kalkulty na tej samej lawecie armatniej, na której przed laty odprowadzono ojców niepodległości Indii - Mahatmę Gandhiego i Jawaharlala Nehru. Zmarłą zakonnicę w samej Kalkucie żegnał tego dnia - jak szacowano - milion ludzi. We Mszy św. koncelebrowanej przez wysłannika Jana Pawła II, watykańskiego sekretarza stanu kard. Angelo Sodano, uczestniczyło wiele znanych osobistości z całego świata. Swoim odejściem osierociła cały świat.
 
 
 
 W drodze na ołtarze

5 września 1998 r., dokładnie rok po śmierci Matki Teresy, do misjonarek miłości w Kalkucie zgłosiła się 30-letnia mieszkanka miasta, gospodyni domowa Monika Besra. Cierpiała z powodu guza żołądka, który urósł do takich rozmiarów, że kobieta wydawała się być w siódmym miesiącu ciąży. Przyszła modlić się o cud do Matki Teresy.


Gdy weszła do kościoła, ujrzała zdjęcie Matki Teresy. Poczuła, jak z fotografii w jej kierunku płynie światło i doznała olśnienia. Wzruszone cierpieniem kobiety siostry przyłączyły się do jej modlitw. Wieczorem Monika Besra położyła się spać. Gdy się obudziła, zdumiona stwierdziła, że olbrzymi guz zniknął. Przypadek został szczegółowo zbadany przez specjalną komisję, która potwierdziła cudowne uzdrowienie.


Dziś wiele ludzi przyznaje, że odzyskało zdrowie dzięki wstawiennictwu Matki Teresy, lecz to właśnie przypadek Moniki Besry otworzył drogę do podjęcia formalności w sprawie beatyfikacji wielkiej orędowniczki ubogich, trędowatych i konających. Uroczystość zaliczenia jej w poczet błogosławionych odbędzie się 19 października br. Jest rzeczą znamienną, że termin ceremonii Jan Paweł II połączył z terminem jubileuszu swego pontyfikatu.

 
 
  
Matka Teresa spoczywa w grobie w domu macierzystym misjonarek miłości w Kalkucie.

Fot. Agnieszka Turska

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba