2004  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi OFM z Komisariatu Ziemi Œwiętej, Kustoszowi Sanktuarium Najœwiętszej Rodziny - Księdzu Józefowi Jakubcowi oraz Kostoszowi Sanktuarium Dziecištka Jezus w Jodłowej - Księdzu Franciszkowi Cieœli za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Wielkie dzieło Świętej Rodziny 1   
 
 Tu słowo ciałem się stało 2   
 
 Wybrana przez Boga 3   
 
 Maryja i Elżbieta 4   
 
 Potomek królewskiego rodu 5   
 
 Dni powszednie Józefa 6   
 
 Czas spełnionych proroctw 7   
 
 Pasterze przed Mędrcami 8   
 
 W ciszy nazartańskiego domu 9   
 
 Rodzina - nasze Nazaret 10   
 
 Sanktuarium rodzin 11   
 
 Boskie Dzieciątko 12   
 
 Jezulatko z Pragi 13   
 
 Dzieciątko z Jodłowej 14   
 
 Świadectwa z księgi 15   
 
 Rzymianie mówią: Santo Bambino 16   
 
 Oni widzieli... 17   
 
 Litania do Najświętszej Rodziny18   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Wielkie dzieło Świętej Rodziny
 
 
  
Fot. archiwum
 
 
  Bóg się rodzi... to pierwsze słowa jednej z najpiękniejszych polskich kolęd. Ewangelia mówi nam, że Bóg narodził się tak jak każdy człowiek, choć nastąpiło to w warunkach o wiele mniej komfortowych niż w przypadku większości z nas. Nawet w tamtych czasach narodziny dziecka z dala od domu, w grocie służącej za skromną stajenkę nie były czymś zwyczajnym. Syn Boży od pierwszych chwil po narodzeniu doświadczał trudów ludzkiego życia.

Pan Jezus narodził się w rodzinie, która troskliwie się Nim opiekowała, zapewniła Mu wykształcenie i przygotowała Go do dojrzałego życia. Pod tym względem dzieciństwo i młodość Jezusa nie różniły się zasadniczo od życia Jego rówieśników. Mimo że Maryja i Józef uczestniczyli w szczególny sposób w wielkim planie Zbawienia, żyli tak samo jak tysiące ubogich rodzin w Galilei.

Może właśnie z tego powodu, że życie Świętej Rodziny było tak zwyczajne, Ewangeliści nie opisali go szczegółowo. Skazani więc jesteśmy na domysły i poszukiwanie innych świadectw. Badacze sięgają zatem do pism apokryficznych oraz posiłkują się ogólną wiedzą historyczną o warunkach życia ludzi przed dwoma tysiącami lat.

Warto jednak podjąć ten trud. W życiu Świętej Rodziny odnajdujemy bowiem liczne dowody całkowitego zawierzenia Bogu i posłusznego wykonywania Jego woli. Historia Pana Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i Józefa opowiada o tym, czego tak często brakuje w naszych domach. Wiele możemy się od Nich nauczyć.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba