2004  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi OFM z Komisariatu Ziemi Œwiętej, Kustoszowi Sanktuarium Najœwiętszej Rodziny - Księdzu Józefowi Jakubcowi oraz Kostoszowi Sanktuarium Dziecištka Jezus w Jodłowej - Księdzu Franciszkowi Cieœli za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Wielkie dzieło Świętej Rodziny 1   
 
 Tu słowo ciałem się stało 2   
 
 Wybrana przez Boga 3   
 
 Maryja i Elżbieta 4   
 
 Potomek królewskiego rodu 5   
 
 Dni powszednie Józefa 6   
 
 Czas spełnionych proroctw 7   
 
 Pasterze przed Mędrcami 8   
 
 W ciszy nazartańskiego domu 9   
 
 Rodzina - nasze Nazaret 10   
 
 Sanktuarium rodzin 11   
 
 Boskie Dzieciątko 12   
 
 Jezulatko z Pragi 13   
 
 Dzieciątko z Jodłowej 14   
 
 Świadectwa z księgi 15   
 
 Rzymianie mówią: Santo Bambino 16   
 
 Oni widzieli... 17   
 
 Litania do Najświętszej Rodziny18   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Rodzina - nasze Nazaret
 
  Święta Rodzina stanowi wzór dla wszystkich rodzin chrześcijańskich, gdyż w niej pierwsze miejsce zajmował Bóg. W rodzinnym domu w Nazaret Syn Boży został otoczony miłością i opieką, których tak bardzo potrzebuje każde dziecko. W roku 1994 - z okazji Roku Rodziny - Jan Paweł II napisał List do rodzin. Nazwał w nim wspólnotę rodzinną "sanktuarium życia". Przypomniał także, że Zbawiciel wkroczył w dzieje świata właśnie poprzez rodzinę, w której się narodził i wzrastał.
 
 
 
 . . . byłem dzieckiem nie narodzonym i przyjęliście Mnie. . .

25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dokładnie 9 miesięcy przed narodzinami Pana Jezusa, obchodzony jest Dzień Świętości Życia. To także dzień obrony życia. Kościół od samego początku bronił świętości życia. Jakże celne i zapadające w serce są słowa Ojca Świętego Jana Pawła II - wielkiego orędownika cywilizacji miłości:


"Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie" (Mt 25, 34-36). Oczywiście, że tę listę można przedłużyć i znalazłaby się w niej niezliczona ilość spraw, które składają się na życie małżeńskie i rodzinne. Na pewno znalazłoby się tam także takie zdanie: "Byłem dzieckiem nie narodzonym i przyjęliście Mnie, pozwoliliście Mi się urodzić. Byłem dzieckiem i staliście się dla mnie rodziną. Byłem dzieckiem osieroconym, a adoptowaliście Mnie, wychowując jak własne dziecię". I jeszcze dalej: "Pomagaliście wątpiącym i zagrożonym matkom przyjąć dziecię nie narodzone i urodzić je, pomagaliście wielodzietnym rodzinom, rodzinom w różnorodnych trudnościach utrzymywać i wychowywać potomstwo, którym Bóg je obdarzył."

  
  Jan Paweł II, List do rodzin
 
 
 
 Nie zabijaj

Prawo Boże w stosunku do życia ludzkiego jest jednoznaczne i kategoryczne. Bóg zakazuje: "Nie zabijaj" (por. Wj 20,13). Żaden ludzki prawodawca nie może więc powiedzieć: wolno ci zabijać, masz prawo zabijać czy nawet powinieneś zabijać.


W ostatnich dziesięcioleciach można zauważyć podnoszące na duchu obudzenie sumień: odnosi się to zarówno do myśli współczesnej, jak i do opinii publicznej. Zwłaszcza wśród młodych wzrasta świadomość szacunku do życia od jego poczęcia. Szerzą się ruchy na rzecz życia ("pro life"). Stanowi to zaczyn nadziei dla przyszłości rodziny i całej ludzkości.

  
  Jan Paweł II, List do rodzin
 
 
 
 

Niechaj Święta Rodzina, ikona i wzór każdej ludzkiej rodziny, pomoże postępować każdemu w duchu Nazaretu; niech pomoże postępować każdej rodzinie pogłębić świadomość własnego posłannictwa w społeczeństwie i Kościele przez słuchanie słowa Bożego, modlitwę i braterskie współżycie! Niech Maryja, Matka pięknej miłości, i Józef, Opiekun Odkupiciela, towarzyszą wszystkim swą stałą opieką.
  
  Jan Paweł II, List do rodzin
 
 
 
 

Niech wszyscy ojcowie będą jak św. Józef mężami sprawiedliwymi, gotowymi do wszelkich poświęceń dla dobra swoich rodzin. Miłość ich żon i dzieci niech wynagradza im wszystkie trudy.
  
  Jan Paweł II, rozważanie przed modlitwą Anioł Pański (2000 r.)
 
 
Kult Świętej Rodziny
 
  Najświętsza Rodzina odbiera szczególną cześć w wielu polskich świątyniach. Do najbardziej znanych miejsc kultu należą m.in.: sanktuarium Świętej Rodziny w Miedniewicach (diecezja łowicka), Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannej (diecezja radomska).
 
 
  
Łaskami słynący obraz Świętej Rodziny w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu pochodzi z XVII w. i jest wotum dziękczynnym za cud uzdrowienia.

Fot. archiwum

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba