2004  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi OFM z Komisariatu Ziemi Œwiętej, Kustoszowi Sanktuarium Najœwiętszej Rodziny - Księdzu Józefowi Jakubcowi oraz Kostoszowi Sanktuarium Dziecištka Jezus w Jodłowej - Księdzu Franciszkowi Cieœli za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Wielkie dzieło Świętej Rodziny 1   
 
 Tu słowo ciałem się stało 2   
 
 Wybrana przez Boga 3   
 
 Maryja i Elżbieta 4   
 
 Potomek królewskiego rodu 5   
 
 Dni powszednie Józefa 6   
 
 Czas spełnionych proroctw 7   
 
 Pasterze przed Mędrcami 8   
 
 W ciszy nazartańskiego domu 9   
 
 Rodzina - nasze Nazaret 10   
 
 Sanktuarium rodzin 11   
 
 Boskie Dzieciątko 12   
 
 Jezulatko z Pragi 13   
 
 Dzieciątko z Jodłowej 14   
 
 Świadectwa z księgi 15   
 
 Rzymianie mówią: Santo Bambino 16   
 
 Oni widzieli... 17   
 
 Litania do Najświętszej Rodziny18   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Sanktuarium rodzin
 
  W niedalekim sąsiedztwie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (Kraków) znajduje się świątynia poświęcona Najświętszej Rodzinie. Stanowi ona wotum dziękczynne za troskę Kościoła, a zwłaszcza za niestrudzoną walkę Ojca Świętego Jana Pawła II, o życie i zachowanie praw człowieka, małżeństwa i rodziny. W tym kościele, który w 1994 r. uzyskał status sanktuarium, oddaje się szczególną cześć Świętej Rodzinie, u niej wierni szukają pomocy i obrony w trudnych sprawach.
 
 
  
Sanktuarium Najświętszej Rodziny

Fot. Mariusz Wilk

 
 
 
Dzieła pomocy rodzinie
 
  Dzisiejsze czasy niosą szczególne zagrożenie dla rodziny: bieda, zepsucie moralne, brak czasu dla Boga w życiu codziennym. Przy Sanktuarium Najświętszej Rodziny działają różnorakie stowarzyszenia, których głównym celem jest pomoc rodzinie. Obok Żywego Różańca i Różańca Rodzin działa tu m.in. Ruch Światło - Życie skupiający młodzież i dzieci, centrum dla bezrobotnych, świetlice środowiskowe. Cenną pomoc dla parafian świadczą Poradnia Rodzinna oraz Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Rodzina". Najuboższymi mieszkańcami osiedla opiekują się Zespół Charytatywny oraz pracownicy Baru "Malwa", gdzie wydawane są darmowe posiłki. W domu parafialnym przy sanktuarium mają swoje miejsce spotkań młodzi niepełnosprawni, tworzący Środowiskowy Dom Samopomocy "Klub Aktywności".
 
 
  
Ojciec Święty z wielką radością przyjął wiadomość o powstaniu Sanktuarium Najświętszej Rodziny. Powiedział: Musicie wygrać walkę o rodzinę!

Na zdjęciu: proboszcz Parafii Najświętszej Rodziny, ks. Józef Jakubiec

Fot. arch. Sanktuarium Świętej Rodziny

 
 
 
 
 Najświętsza Rodzino . . .

- dziękujemy za wsparcie w ciągu 42 lat małżeństwa

- dziękuję za zdrowie i pracę

- błagam o zgodę w naszej rodzinie

- dopomóż moim bliskim wrócić na drogę życia sakramentalnego

- spraw, aby rodzice dzieci poczętych otaczali je miłością i cieszyli się z ich narodzenia

- proszę o uzdrowienie żony, aby czwarta operacja okazała się niepotrzebna

- dziękuję za wysłuchanie mojej prośby, że moja córka znalazła wyjście z trudnej sytuacji

- proszę o pomoc mojemu siostrzeńcowi Krzyśkowi w uwolnieniu się od uzależnienia

- proszę o miłość i zgodę w naszej rodzinie i o skruszenie zatwardziałego serca Małgorzaty

- o rozwagę dla Agnieszki, aby nie rozbijała rodziny

- wspomóż inicjatywę ludzi, którzy nie mogą znaleźć pracy i chcą założyć własną firmę

- proszę o zbawienie wszystkich moich bliskich zmarłych

- proszę o pomoc w ponownym otrzymaniu renty i zmianę postępowania szwagra w stosunku do mojej mamy

- dziękuję za wysłuchanie mojej prośby i za łaskę, którą otrzymała moja wnuczka

- otocz swą opieką media katolickie, Radio Maryja, Telewizję TRWAM, aby nie zabrakło chętnych do wspierania tych dzieł modlitwą, cierpieniem i darem serca

- dziękujemy, że jesteś z nami i prosimy o odmianę serca siostry i brata, o nawrócenie grzeszników i stałą pracę dla córki

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba