2004  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi OFM z Komisariatu Ziemi Œwiętej, Kustoszowi Sanktuarium Najœwiętszej Rodziny - Księdzu Józefowi Jakubcowi oraz Kostoszowi Sanktuarium Dziecištka Jezus w Jodłowej - Księdzu Franciszkowi Cieœli za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Wielkie dzieło Świętej Rodziny 1   
 
 Tu słowo ciałem się stało 2   
 
 Wybrana przez Boga 3   
 
 Maryja i Elżbieta 4   
 
 Potomek królewskiego rodu 5   
 
 Dni powszednie Józefa 6   
 
 Czas spełnionych proroctw 7   
 
 Pasterze przed Mędrcami 8   
 
 W ciszy nazartańskiego domu 9   
 
 Rodzina - nasze Nazaret 10   
 
 Sanktuarium rodzin 11   
 
 Boskie Dzieciątko 12   
 
 Jezulatko z Pragi 13   
 
 Dzieciątko z Jodłowej 14   
 
 Świadectwa z księgi 15   
 
 Rzymianie mówią: Santo Bambino 16   
 
 Oni widzieli... 17   
 
 Litania do Najświętszej Rodziny18   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Wybrana przez Boga
 
  Najświętsza Maryja Panna zajmuje wyjątkowe miejsce w dziejach Zbawienia. Przyjęła odpowiedzialną misję - urodzenia Syna Bożego, a następnie przygotowania Go do dojrzałego życia. Trzeba było niezwykłej odwagi, by podjąć się tych zadań, a później - poddawszy się bez zastrzeżeń woli Bożej - patrzeć na męczeńską śmierć umiłowanego Syna.
 
 
  
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Fot. arch "Ziemi Świętej"

 
 
 
Zwykła dziewczyna
 
  Do czasu Zwiastowania nic nie zapowiadało, że Maryja - córka skromnych ludzi, Joachima i Anny - zostanie wyróżniona spośród tysięcy żydowskich kobiet. Nic więc dziwnego, że nie znamy żadnych szczegółów z Jej dzieciństwa i wczesnej młodości. Najprawdopodobniej urodziła się i mieszkała w Nazarecie. Jako kilkunastoletnia dziewczyna Maryja została poślubiona miejscowemu cieśli. Tu trzeba wyjaśnić, że Maryja nie mieszkała jeszcze u Józefa. Zgodnie z ówczesnym prawem żydowskim narzeczeni byli już małżonkami, ale pełnoprawnym małżeństwem stawali się dopiero po uroczystym wprowadzeniu oblubienicy do domu męża.
 
 
Odwiedziny anioła
 
  Już po zaślubinach z Józefem do Maryi przybył Boży posłaniec - anioł Gabriel. Słowa, które młoda kobieta usłyszała z jego ust, zaskoczyły Ją. Anioł powitał Maryję mówiąc: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (Łk 1, 28). Następnie oznajmił, że Maryja z woli Boga pocznie i urodzi Syna Bożego, któremu nada imię Jezus. Wyjaśnił też, że Dziecko pocznie się z Ducha Świętego i zapewnił, że Maryja będzie osłoniona mocą Najwyższego.
 
 
Wola Boża
 
  Dla nas, którzy dobrze znamy te słowa Ewangelii, zgoda Maryi jest niemal oczywista. Jednak spróbujmy wczuć się w sytuację skromnej córki Joachima i Anny - młodziutkiej Maryi, która dopiero niedawno przestała być dzieckiem i właśnie przygotowuje się do małżeństwa z Józefem. Już sam fakt, że anioł przekazał Jej wolę Bożą, musiał poruszyć Ją do głębi. A cóż dopiero zadanie, które zostało Jej powierzone przez Boga: urodzić Syna Bożego! Była z pewnością przepełniona lękiem, lecz w pokorze przyjęła wolę Bożą.
 
 
 
 
RODZICE MARYI - ŚW. JOACHIM I ŚW. ANNA
 
  Gdy poznajemy życie Najświętszej Maryi Panny, w naturalny sposób nasuwa się pytanie, kim byli Jej rodzice. Jest to równocześnie pytanie o dziadków Pana Jezusa. Niewiele jednak o nich wiemy, gdyż czterej Ewangeliści skupiali uwagę przede wszystkim na Chrystusie. Jedynym źródłem informacji o św. Joachimie i św. Annie jest tradycja.
Postacie dziadków Pana Jezusa, a szczególnie św. Anny, Kościół otoczył wielkim kultem. Od XVI w. ich wspomnienie obchodzimy 26 lipca. W samej tylko Polsce ponad 180 świątyń nosi wezwanie św. Anny. Imię Anna cieszy się też niezmienną popularnością wśród rodziców nadających imiona córkom.
 
 
  
Sen św. Joachima. Choć św. Joachim i św. Anna żyli w dostatku, ich spokój mąciło jedno zmartwienie: mimo upływających lat nie mogli doczekać się dziecka. Oboje byli już w podeszłym wieku, gdy Joachim postanowił udać się na pustynię i przez 40 dni pościć, modląc się do Boga o potomstwo. Bóg wysłuchał prośby pobożnego męża i posłał na pustynię swego anioła, by oznajmił Joachimowi, że jego żona będzie miała dziecko.

Fot. arch "Ziemi Świętej"

 
 
 
 
 
  
Narodziny Najświętszej Maryi Panny. Niebawem św. Anna, mimo podeszłego wieku, wydała na świat córkę. Nadano Jej imię Miriam - czyli Maryja.

Fot. arch "Ziemi Świętej"

 
 
 
ŚWIĘTY DOMEK
 
  Anioł zwiastujący narodziny długo oczekiwanego Mesjasza przybył do jednego z najbardziej niepozornych miejsc na ziemi. Nie do pałacu i nie do któregoś z kapłanów bądź uczonych w Piśmie, ale do małego domku wzniesionego z kamieni. Dzięki szczęśliwemu splotowi okoliczności możemy dziś - po przeszło dwóch tysiącach lat - oglądać mury budynku, w którym według tradycji przyszła na świat i przez długie lata żyła Matka Boża oraz gdzie miało miejsce Zwiastowanie.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba