2004  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi OFM z Komisariatu Ziemi Œwiętej, Kustoszowi Sanktuarium Najœwiętszej Rodziny - Księdzu Józefowi Jakubcowi oraz Kostoszowi Sanktuarium Dziecištka Jezus w Jodłowej - Księdzu Franciszkowi Cieœli za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Wielkie dzieło Świętej Rodziny 1   
 
 Tu słowo ciałem się stało 2   
 
 Wybrana przez Boga 3   
 
 Maryja i Elżbieta 4   
 
 Potomek królewskiego rodu 5   
 
 Dni powszednie Józefa 6   
 
 Czas spełnionych proroctw 7   
 
 Pasterze przed Mędrcami 8   
 
 W ciszy nazartańskiego domu 9   
 
 Rodzina - nasze Nazaret 10   
 
 Sanktuarium rodzin 11   
 
 Boskie Dzieciątko 12   
 
 Jezulatko z Pragi 13   
 
 Dzieciątko z Jodłowej 14   
 
 Świadectwa z księgi 15   
 
 Rzymianie mówią: Santo Bambino 16   
 
 Oni widzieli... 17   
 
 Litania do Najświętszej Rodziny18   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Maryja i Elżbieta
 
  Niedaleko Jerozolimy, w osadzie Ain Karem, żyła krewna Maryi, znacznie starsza od Niej - Elżbieta. Mąż Elżbiety, Zachariasz, był kapłanem. Małżonkowie, mimo wielu lat związku, nie mieli potomka. Pewnego razu, gdy Zachariasz pełnił posługę kapłańską, ukazał mu się anioł Gabriel. Niebieski posłaniec przekazał zaskoczonemu mężczyźnie, że doczeka się syna. Była to zapowiedź przyjścia na świat Jana, tego samego, który wiele lat później udzieli chrztu Panu Jezusowi.
 
 
  
Nawiedzenie św. Elżbiety
 
 
 
Błogosławionaś między niewiastami
 
  O tym, że Elżbieta została brzemienna, Maryja dowiedziała się od anioła Gabriela blisko pół roku później od tego wydarzenia. Zaraz wybrała się w odwiedziny do Elżbiety. Weszła do domu Zachariasza w Ain Karem i powitała krewną. W tym momencie Elżbieta poczuła, że dzieciątko poruszyło się w jej łonie, a Duch Święty napełnił ją. Wzruszona tym wydarzeniem Elżbieta rzekła do Maryi: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
Maryja odpowiedziała jej na to słowami, które obecnie nazywamy hymnem Magnificat (Łk 1, 46-55). Hymn ten jest wyrazem bezgranicznego oddania się Bogu i głębokiej wiary w Jego wszechmoc. Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
 
 
  
Maryja z Nazaretu

W 1999 r. piękna figura Maryi pielgrzymowała z Nazaretu do Polski. Nawiedziła m.in. duchową stolicę Polski - Częstochowę. Na Jasną Górę z radością przybywali pielgrzymi, by oddać hołd Nazaretańskiej Pani i wyprosić sobie liczne łaski.

Fot. Janusz Rosikoń

 
 
 Zawsze blisko Jezusa

Matka Boża towarzyszyła Synowi od pierwszych do ostatnich chwil Jego ziemskiego życia. Cieszyła się z Jego narodzin w grocie w Betlejem, wychowywała Go. A gdy rozpoczął nauczanie i zaczęło otaczać Go wielu ludzi, odsunęła się na dalszy plan, lecz nadal była w pobliżu. Spotykamy Ją w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał cudu przemienienia wody w wino. Współczujemy Jej, gdy nie może przedostać się do Syna przez tłum cisnących się do Niego ludzi. Widzimy Ją też na Golgocie w chwili męczeńskiej śmierci Jezusa na krzyżu. Po śmierci umiłowanego Syna żyła jeszcze prawdopodobnie przez około 20 lat pod opieką św. Jana. A gdy nadszedł czas, została z duszą i ciałem wzięta do nieba.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba