2004  nr. 2
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Prowincjałowi Franciszkowi Bieńkowi, Ojcu Romanowi Zajšcowi oraz Ojcu Czesławowi Hensel za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 W służbie tym, którzy cierpią 1   
 
 Żołnierz, awanturnik, 
hazardzista
2   
 
 Właściwa droga 3   
 
 Znak czerwonego krzyża 4   
 
 Poświęcenie bez granic 5   
 
 W 25 krajach świata 6   
 
 Ewangelia miłości i miłosierdzia 7   
 
 Polskie ścieżki kamilianów 8   
 
 Matka Boża Uzdrowienie Chorych 9   
 
 Bezdomni... 10   
 
 Starsi... 11   
 
 ...chorzy są naszymi panami... 12   
 
 Litania do św. Kamila13   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  W służbie tym, którzy cierpią
 
 
  
Daj Boże, abym mógł umierać z rękami zniszczonymi przez miłosierdzie.

św. Kamil de Lellis

 
 
  Chorzy, cierpiący i pracownicy służby zdrowia mają dwóch patronów. Jednym z nich jest św. Jan Boży, założyciel Zakonu Bonifratrów, drugim - św. Kamil de Lellis, zakonodawca Zakonu Posługujących Chorym. O tym ostatnim Jan Paweł II powiedział: Święty Kamil uczy nas słuchać każdego chorego uważnie, po bratersku, uczy nas uczestniczyć w jego zmartwieniach i bólach, których doświadcza, uczy nas osuszać każdą łzę i trwać przy każdym umierającym z pragnieniem dobrego wykorzystania jego ostatnich uczuć, ostatniego oddechu, nawet wtedy, gdy nauka nie pozostawia nadziei po wykorzystaniu całej swojej wiedzy.

W liturgiczne wspomnienie Najświetszej Maryi Panny z Lourdes w sposób szczególny łączymy się duchowo ze wszystkimi, którzy doznają cierpień z powodu chorób.
Ustanawiając w 1993 r. 11 lutego Światowym Dniem Chorego, Ojciec Święty przypomniał: Kościół, który za przykładem Chrystusa zawsze w ciągu swej historii odczuwał potrzebę służenia chorym i cierpiącym, wie, że "w pełnym miłości i wspaniałomyślnym przyjęciu każdego życia ludzkiego, a nade wszystko jeśli jest ono słabe i chore, realizuje się dzisiaj podstawowy wymiar jego misji. Ponadto Kościół nie zaprzestaje podkreślać zbawczego charakteru ofiary cierpienia, które przeżywane z Chrystusem należy do samej istoty odkupienia. Zaś w orędziu na Pierwszy Światowy Dzień Chorego Jan Paweł II napisał zapadające w pamięć słowa: Miłość do cierpiących jest znakiem i miarą poziomu cywilizacji rozwoju narodu.
 
 
 
 Jak kochająca matka

Nade wszystko niech każdy prosi Pana o łaskę matczynego uczucia względem bliźniego, aby mu służyć wszelką miłością w potrzebach duszy i ciała.

Za łaską Bożą bowiem pragniemy służyć wszystkim cierpiącym z miłością, jaką kochająca matka darzy swe jedyne dziecko.

  
  św. Kamil de Lellis
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba