2004  nr. 2
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Prowincjałowi Franciszkowi Bieńkowi, Ojcu Romanowi Zajšcowi oraz Ojcu Czesławowi Hensel za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 W służbie tym, którzy cierpią 1   
 
 Żołnierz, awanturnik, 
hazardzista
2   
 
 Właściwa droga 3   
 
 Znak czerwonego krzyża 4   
 
 Poświęcenie bez granic 5   
 
 W 25 krajach świata 6   
 
 Ewangelia miłości i miłosierdzia 7   
 
 Polskie ścieżki kamilianów 8   
 
 Matka Boża Uzdrowienie Chorych 9   
 
 Bezdomni... 10   
 
 Starsi... 11   
 
 ...chorzy są naszymi panami... 12   
 
 Litania do św. Kamila13   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Matka Boża Uzdrowienie Chorych
 
  Już od czasów św. Kamila de Lellis znakiem obecności Maryi w modlitwie i pracy ojców kamilianów jest łaskami słynący obraz Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w kościele św. Marii Magdaleny w Rzymie. Pod tym samym wezwaniem Najświętsza Panna odbiera cześć w wielu kamiliańskich świątyniach na całym świecie.
 
 
  
Obraz Matki Bożej Uzdrowienie Chorych z Tarnowskich Gór
 
 
 
Matka chorych i cierpiących
 
  Kościół pw. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach znajduje się w jednym kompleksie architektonicznym wraz z klasztorem i szpitalem. Wystrój świątyni zachwyca swym pięknem. Panująca tu atmosfera sprzyja skupieniu i refleksji. Stąd wznosi się ku niebu modlitwa Cierpiącego Kościoła. Wierni mówią, że w tym miejscu prośby i dziękczynienia mają niezwykłą moc. Wiele błagań, szczególnie tych o zdrowie, zostaje wysłuchanych. A wszystko za sprawą wizerunku Matki Najświętszej czczonej pod pięknym tytułem - Uzdrowienie Chorych.
Malowidło przedstawia Maryję z Dzieciątkiem. Na Jej szyi widzimy niewielki krzyżyk. Oznacza on łączność Maryi z chorymi i cierpiącymi dziećmi. Zaś gwiazda znajdująca się na prawym ramieniu Madonny to symbol nadziei w ludzkim bólu, udręce i zmaganiach z losem.
Ten wyjątkowy obraz od początku przyciągał ludzi. W Polsce międzywojennej wykształcił się zwyczaj składania Matce Bożej w ofierze dużych świec, czym wierni wypraszali sobie łaski w chorobie i cierpieniu. Wzruszającym dowodem wdzięczności wiernych dla Maryi są liczne wota. Wśród wielu cennych darów znajduje się siedem złotych serc: od dzieci, młodzieży, rodzin, chorych, służby zdrowia, Bractwa i Zakonu. W każdą środę w kościele ojców kamilianów odprawiana jest Nowenna do Matki Bożej Uzdrowienie Chorych. Kult Patronki Chorych wciąż rośnie. Powstająca właśnie w Tarnowskich Górach nowa świątynia będzie nosiła takie samo wezwanie jak Cudowny Obraz.
 
 
 
 Szczególna wspólnota

Bractwo Matki Bożej Uzdrowienie Chorych to grupa osób duchownych i świeckich, zdrowych i chorych pragnących szerzyć nabożeństwo ku czci Patronki wszystkich chorych i cierpiących. Nie jest to organizacja w formalnym sensie tego słowa, ale wspólnota modlitewno-apostolska.
Członkowie Bractwa pragną być apostołami cierpiącego Jezusa Chrystusa, nieść pomoc potrzebującym w ich środowiskach. Chcą także regularnie spełniać drobne dzieła miłosierdzia w postaci dobrych uczynków, umartwień i postanowień składanych Bogu w intencji chorych oraz codziennie wspierać ich swoją modlitwą, a także z cierpliwością znosić własne cierpienie. Opiekę nad Bractwem roztaczają ojcowie kamilianie. Siedziba wspólnoty znajduje się w parafii św. Jana Chrzciciela i św. Kamila w Tarnowskich Górach.

W szeregi Bractwa oo. kamilianie przyjmują po uprzednim zgłoszeniu na adres: Bractwo Matki Bożej Uzdrowienie Chorych, ul. Bytomska 22, 42-606 Tarnowskie Góry.
 
 
 
 Ku czci św. Kamila

 
 
  
Ołtarz poświęcony św. Kamilowi. Oprócz niego w tarnogórskiej świątyni znajdują się m.in. ołtarz główny poświęcony św. Janowi Chrzcicielowi oraz ołtarz Matki Bożej Uzdrowienie Chorych. Wszystkie trzy są wykonane z drzewa dębowego i pozłacane.
 
 
 Z modlitwą i z pomocą

Trudno wymienić wszystkie formy działalności duszpasterskiej i charytatywnej prowadzonej w tarnogórskiej parafii. Do ważniejszych należą rekolekcje i misje głoszone przez duchowieństwo z innych zakonów. Obchodzone są aż trzy odpusty: parafialny - ku czci św. Jana Chrzciciela, zakonny - ku czci św. Kamila i maryjny - ku czci Matki Bożej Uzdrowienie Chorych.

Parafianie działają w ramach różnych inicjatyw. To tylko niektóre z nich: Krucjata Eucharystyczna, Ruch Oazowy "Światło - Życie", Żywy Różaniec Dorosłych i Dzieci, Koło Przyjaciół Misji Kamiliańskich, duszpasterstwo Dzieci Maryi.

Innym przejawem aktywności parafii są pielgrzymki. Głównym celem pielgrzymowania tarnogórzan są oddalone o 8 km Piekary Śląskie słynące z obrazu Matki Bożej Piekarskiej. Tradycja jednej z trzech wyruszających tam co roku pielgrzymek pochodzi z XVII w. i wiąże się ze ślubem złożonym w intencji uchronienia miasta przed zarazą.

Początki działalności charytatywnej w parafiach ojców kamilianów sięgają okresu powojennego. Wielu było wówczas rannych, bezdomnych, głodnych, sierot. Ostatnie lata znów przyniosły wzrost liczby potrzebujących. Parafie udzielają comiesięcznych zapomóg najuboższym rodzinom, prowadzi dożywianie dzieci, dofinansowuje zakup lekarstw dla ludzi starszych i przewlekle chorych. Tutaj osoby starsze i chore nigdy nie czują się opuszczone.
 
 
 
 Cudownie uratowani

W parku klasztornym kamilianów w Tarnowskich Górach znajduje się grota Matki Bożej z Lourdes. Z jej powstaniem wiąże się opowieść o górnikach z sąsiednich Piekar Śląskich.
Podczas pracy w kopalni "Andaluzja" na skutek zasypania chodnika kilku ludzi zostało odciętych od świata. Szukając ratunku, zapuścili się w nieznane sobie rejony kopalni. Po dłuższym błądzeniu wyszli nieoczekiwanie na powierzchnię w... parku kamilianów. Trafili zapewne do nieczynnej kopalni srebra, która istniała kiedyś w Tarnowskich Górach i łączyła się chodnikami z kopalnią w Piekarach. W podzięce za ocalone życie górnicy postanowili wybudować grotę ku czci Matki Bożej z Lourdes. Obietnicy dotrzymali.
 
 
 
 Krzyż na Galgenbergu

Historyczne źródła mówią, że w sierpniu 1683 r., podczas marszu na Wiedeń, w Tarnowskich Górach zatrzymał się Jan III Sobieski. Bogobojny król nie omieszkał wcześniej oddać pokłonu Piekarskiej Pani i prosić Ją o zwycięstwo nad nieprzyjacielem.
Legenda mówi, że właśnie w Piekarach Śląskich władca dowiedział się o zdradzie kilku swoich żołnierzy przekupionych przez Turków. Prawo wojenne mówi, że zdrajców należy ukarać śmiercią. Monarcha nie chciał, aby egzekucja miała miejsce w pobliżu piekarskiego sanktuarium, by nie smucić Pani tego świętego miejsca. Dlatego wyrok wykonano dopiero w Tarnowskich Górach. Odtąd miejsce kaźni spiskowców na życie Jana III Sobieskiego okoliczna ludność nazywa Galgenbergiem, co w języku niemieckim znaczy: wzgórze szubienic. 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba