2004  nr. 4
 
  Redakcja składa podziękowania Matce Przełożonej Sióstr Dominikanek Klauzurowych z klasztoru „Na Gródku” w Krakowie oraz Matce Julii Stanisławie Bakalarz Przełozonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr œw. Dominika za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Święta, która została doktorem kościoła 1   
 
 Córka farbiarza 2   
 
 Dominikańska tercjanka 3   
 
 Życie w cierniowej koronie 4   
 
 Sytgmaty - znaki od Pana 5   
 
 Święta trudnych czasów 6   
 
 Na progu życia wiecznego 7   
 
 Siena - miasto św. Katarzyny 8   
 
 Bazylika św. Dominika 
w Sienie
9   
 
 Cuda sieneńskiej Świętej 10   
 
 Za wstawiennictwem świętej 11   
 
 Kościół i klasztor 
Mniszek Dominikańskich 
"Na Gródku" w Krakowie
12   
 
 Litania 
do św. Katarzyny ze Sieny
13   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Święta, która została doktorem kościoła
 
  Katarzyna ze Sieny - skromna tercjarka dominikańska, która wpłynęła na papieża, by po kilkudziesięciu latach popytu w Awinionie powrócił do Rzymu. Tym samym miała udział w jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach papiestwa. Stworzyła oryginalną teologię, choć nie posiadała wykształcenia. Prowadziła bogatą korespondencję z władcami świeckimi oraz duchownymi piastującymi w hierarchii kościelnej wysokie godności. Jest drugą (po św. Teresie z Avila) kobietą w historii Kościoła, której nadano tytuł Doktora Kościoła. Przez całe życie pracowała dla dobra Chrystusowej owczarni i broniła jej prawowitego pasterza na ziemi.
 
 
  
Fot. archiwum
 
 
  Słowa, które wyrzekła o następcy św. Piotra są aktualne do dziś:

Wydaje mi się, Boże Wiekuisty, że uczyniłeś z papieża kowadło, w które każdy uderza ile chce młotem złych języków lub złych uczynków.

Pozostawiła po sobie zapisy rozmów z Chrystusem, listy i modlitwy.
Ludzie, którzy dokonują rzeczy wybitnych, potrzebują w swej działalności solidnego fundamentu. Jedni znajdują oparcie w powierzonej im władzy lub w potędze oręża. Dla innych źródłem siły bywa wiedza bądź talent. Jedynym oparciem św. Katarzyny Sieneńskiej była łaska Boża. Od wczesnego dzieciństwa jej życiem kierował Jezus Chrystus, a ona całkowicie zawierzyła Jego radom i wskazówkom. To On, ukazując się prostej zakonnicy podczas licznych widzeń, dodawał jej sił w realizacji dzieła, którego w owych czasach nikt inny się nie podjął.
Kiedy więc Ojciec Święty Jan Paweł II mówi, że przykład Świętej ze Sieny jest "wiecznie aktualny", ma na myśli nie tyle konkretne jej czyny (które dziś trudno byłoby naśladować), co raczej absolutne poddanie się woli Bożej. Św. Katarzyna bezgranicznie bowiem zaufała Chrystusowi. Przez całe życie czyniła to, co sześć wieków później Papież Polak wyraził w wielkim wezwaniu: Nie lękajcie się!
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba