2004  nr. 4
 
  Redakcja składa podziękowania Matce Przełożonej Sióstr Dominikanek Klauzurowych z klasztoru „Na Gródku” w Krakowie oraz Matce Julii Stanisławie Bakalarz Przełozonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr œw. Dominika za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Święta, która została doktorem kościoła 1   
 
 Córka farbiarza 2   
 
 Dominikańska tercjanka 3   
 
 Życie w cierniowej koronie 4   
 
 Sytgmaty - znaki od Pana 5   
 
 Święta trudnych czasów 6   
 
 Na progu życia wiecznego 7   
 
 Siena - miasto św. Katarzyny 8   
 
 Bazylika św. Dominika 
w Sienie
9   
 
 Cuda sieneńskiej Świętej 10   
 
 Za wstawiennictwem świętej 11   
 
 Kościół i klasztor 
Mniszek Dominikańskich 
"Na Gródku" w Krakowie
12   
 
 Litania 
do św. Katarzyny ze Sieny
13   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Kościół i klasztor 
Mniszek Dominikańskich 
"Na Gródku" w Krakowie
 
  Przy krakowskich Plantach wznosi się gmach zwracający uwagę przechodniów potężnymi rozmiarami. Rozmieszczone na jego murach okna strzelnicze świadczą o tym, że był to niegdyś obiekt obronny. Dziś jest to klasztor ss. dominikanek, zwany popularnie klasztorem "na Gródku". Mniszki dominikańskie, czyli Siostry Dominikanki Klauzurowe obrały sobie św. Katarzynę ze Sieny za mistrzynię życia kontemplacyjnego.
 
 
Gródek, czyli mały gród
 
  W XIV w. na tym miejscu znajdował się dwór krakowskiego wójta Alberta, który stanął na czele buntu niemieckiej części mieszczaństwa przeciw panowaniu w Małopolsce Władysława Łokietka. Łokietek rozprawił się z buntownikami i zburzył siedzibę nieposłusznego wójta, a na jej miejscu zbudował obronny zameczek zwany Gródkiem - w odróżnieniu od wielkiego grodu, czyli Wawelu.
W XVII w. Gródek zakupiła kasztelanowa Anna Lubomirska i ufundowała tu klasztor dla sióstr dominikanek. Według tradycji kościół i klasztor (pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej) to wotum dziękczynne kasztelanowej za zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem.
 
 
  
Msza św. w kościele Matki Bożej Śnieżnej na krakowskim Gródku. Siostry nawet podczas Eucharystii przebywają za klauzurą na chórze.

Fot. Franciszek Mróz

 
 
 Modlitwa, praca, radość

Św. Dominik założył pierwszy klasztor mniszek po to, by swoją modlitwą i pokutą wspomagały apostolski wysiłek braci dominikanów. Siostry idąc za przykładem św. Katarzyny zanoszą także gorliwe modlitwy za Ojca Świętego i cały świat:

Wołaj, wołaj ku Mnie! (...) przez wołanie twoje chciałbym okazać miłosierdzie światu.
 
  Słowa Pana Jezusa do św. Katarzyny
 
  Św. Katarzyna nazwała duchowość św. Ojca Dominika swobodną, radosną i promienną. Jest ona taką, gdy zachowa się równowagę pomiędzy modlitwą, pracą, studium Pisma Świętego i adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Patronką gródeckich sióstr jest Najświętsza Maryja Panna Śnieżna. Ku Jej czci 5 sierpnia w kościele "na Gródku" odbywa się uroczysty odpust.
SS. Dominikanki "na Gródku" ul. Mikołajska 21
31 - 027 Kraków, tel. (0-12) 422 79 25
e-mail: grodek@dominikanie.pl
Napisała Aleksandra Skalik z "Gródka"
 
 
Informacje o całej wspólnocie dominikańskiej, a także o tercjarzach znajdą Państwo pod internetowym adresem: www.dominikanie.pl oraz www.tercjarze.dominikanie.pl
 
 
  
Za klasztornym murem...
Spójrzmy, jak wygląda dzień powszedni dominikańskich mniszek klauzurowych, które całe życie spędzają za klasztornym murem.

Fot. Adam Bujak (arch. Sióstr Dominikanek "Na Gródku")

 
 
 Matka Boża Śnieżna
 
 
  
 
 
 

Obraz w ołtarzu głównym kościoła, przedstawiający scenę związaną z budową Bazyliki Matki Bożej Śnieżnej w Rzymie, podarował siostrom dominikankom z Gródka w XVII w. papież Urban VIII.

Jaka była historia budowy tego największego rzymskiego kościoła ku czci Matki Bożej? Otóż żyjący w IV w. bogaty obywatel rzymski Jan i jego żona, nie mając potomstwa, postanowili spadkobierczynią uczynić Najświętszą Maryję Pannę. Małżonkowie modlili się, by Matka Boża objawiła im swoją wolę co do rozporządzenia majątkiem. Maryja wysłuchała ich prośby i potwierdziła to cudem: 5 sierpnia, gdy w Rzymie panują wielkie upały, jedno z rzymskich wzgórz pokryło się śniegiem. Najświętsza Panna objawiła się we śnie każdemu z małżonków oraz papieżowi Liberiuszowi i wyraziła życzenie, by tam, gdzie spadł śnieg, zbudowano kościół ku Jej czci. Tak też się stało. W następnych latach w miejscu kościoła wzniesiono okazałą bazylikę, zwaną Santa Maria Maggiore, czyli Matki Bożej Większej.

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba