2004  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi OFM, Matce Przełożonej Ludwice Sobczak OP, Ojcu Romanowi Jozefatowi Gohly OFM, Księdzu Prałatowi Andrzejowi Tokarzewskiemu, Ojcu Marianowi Płuciennikowi OFM, Księdzu Kanonikowi Krzysztofowi Maksymiukowi, Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Donarskiemu, Księdzu Kanonikowi Tadeuszowi Górce, Księdzu Prałatowi Władysławowi Gasidle, Księdzu Proboszczowi Edwardowi Jurkowi za pomoc merytorycznš oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Święta Anna Samotrzecia 1   
 
 Maryja od Boga 2   
 
 Góra modlitwy i nadziei 3   
 
 Święta Anno, prośże wnuka 4   
 
 Ukoronowama z wdzięczności 5   
 
 Taka jest wola mego wnuka 6   
 
 Tu widziano Świętą Annę 7   
 
 Święta Anna z Góry Róż 8   
 
 Czyńmy Świętej Annie 
dzięki nieustannie
9   
 
 Jadownicka pieśń do św. Anny 10   
 
 Przymierze świętości i nauki 11   
 
 Litania do św. Anny12   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Święta Anna Samotrzecia
 
  Samotrzecia to staropolskie słowo oznaczające "we troje, razem". Przydomek ten św. Anna zyskała dzięki temu, że zwykle ukazywała się z Wnukiem, czyli Panem Jezusem, i Córką - Matką Bożą. "Syn Boży stał się człowiekiem dlatego, że Maryja stała się Jego Matką. Ona zaś nauczyła się być matką od swojej matki" - to słowa Jana Pawła II. Trudno piękniej wyrazić miłość i szacunek dla Babci Pana Jezusa.
 
 
  
Fot. Jan Uryga
 
 
 Moje imię

Od wieków imię Anna cieszy się niezmienną popularnością pod każdą szerokością geograficzną. Nadaje się je dziewczynkom ze zwykłych rodzin, jak i z rodów królewskich czy książęcych. Często przechodzi ono z pokolenia na pokolenie, z matki na córkę, z babci na wnuczkę. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Ale jeśli będę mieć córeczkę, to dam jej imię "Anna"...
Przychodzi czas, kiedy człowiek zaczyna zastanawiać się, kim jest, skąd pochodzi... Odkrywa wtedy i to, że ktoś kiedyś wybrał dla niego imię, które coś znaczy, za którym kryje się święty patron. To, że moją patronką jest święta Anna, odkryłam mając kilkanaście lat. Przyznaję, że na wieść o tym, iż jest ona mamą Najświętszej Maryi Panny, a więc babcią Pana Jezusa - poczułam się... staro. Pomyślałam nawet o tym, by zacząć używać mego drugiego imienia.
I wtedy zrozumiałam, że bardzo lubię swoje imię i że nie mogłabym się go wyrzec. Zrozumiałam też, że skoro moja patronka jest babcią, to znaczy, że mam babcię, a nie że mam czuć się babcią. Przeprosiłam w duchu św. Annę za ową myśl i poprosiłam ją, żeby rzeczywiście była moją babcią, tym bardziej, że moi dziadkowie już nie żyli. I tak zyskałam babcię, która jest w niebie i której wnukiem jest sam Bóg. Moja babcia może więc wyprosić właściwie wszystko. I wyprasza. Bo często zwracam się do niej, by wstawiła się za mną do swego Wnuka. Każdy człowiek ochrzczony ma swojego patrona. Warto go odkryć i zaprzyjaźnić się z nim. Świętych obcowanie naprawdę "działa".
  
  Anna
 
 
 
 Umiłowana patronka i opiekunka

Od XVI w. w dniu 26 lipca Kościół katolicki obchodzi uroczyste wspomnienie matki Maryi i babci Jezusa. Na ziemiach polskich św. Anna jest bardzo umiłowana przez lud, szczególnie śląski. Czczą ją rodziny, panny młode, kobiety brzemienne, matki, babcie, wdowy, małżeństwa bezdzietne.
Jej postać symbolizuje związki rodzinne, a w jej życiu wiele kobiet widzi podobieństwo do własnych losów.
Jest także patronką szpitali, domów opieki, domów starców, jej pomocy wzywa się podczas szerzących się zaraz, jej opiece polecają się rzeźbiarze, tokarze, bednarze, kupcy, marynarze, prawnicy oraz górnicy kopalni złota.
Liczne wizerunki św. Anny podkreślają jej dostojeństwo i godność oraz jej udział w posłannictwie Maryi. Jest łączniczką pokoleń i pomostem między Starym a Nowym Testamentem.
 
 
 
 Czy wiesz, że:

- Imię Joachim znaczy "przygotowanie Panu" lub "Bóg wzmocni, podniesie", a Anna - "łaska".
- Św. Anna miała narodzić się i umrzeć we wtorek, dlatego wielu wiernych modli się do niej właśnie w tym dniu.

- Szczególną cześć odbierała wśród cesarzy bizantyjskich. W 550 r. cesarz Justynian zbudował pierwszy w Konstantynopolu kościół ku jej czci, do którego potem sprowadzono relikwie Świętej.

- Pierwszym europejskim krajem, gdzie dotarł jej kult była Hiszpania. Jej imieniem nazwano jedną z rzek na południu kraju.

- Imię Anna nosi ponad 20 świętych i błogosławionych.

- Jest patronką kościoła parafialnego w Watykanie.

- Ponad 200 polskich kościołów nosi jej wezwanie.
 
 
  
Sanktuarium św. Anny w Jerozolimie stoi na miejscu, gdzie tradycja lokalizuje dom rodziców Maryi oraz grób św. Anny. W świątyni tej czci się również pamiątkę poczęcia i narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Fot. arch. "Ziemi Świętej"/Paweł Kumelowski

 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba