2005  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania Panu Piotrowi Molla, Pani Giannie Emanueli Molla, Pani Krystynie Zając, Ks. Stanisławowi Fertowi, Ks. Jarosławowi Kwietniowi, Ks. Piotrowi Pawlinie, Ks. Jackowi Plocie, Ks. Krystianowi Szenowskiemu, Ks. Stanisławowi Podziornemu, Ks. Piotrowi Gąsiorowi i Ks. Stanisławowi Walterowi za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie archiwum i zdjęć.  
 
 
 Święta naszych czasów 1   
 
 Wszystko dla Jezusa 2   
 
 W akcji Katolickiej 3   
 
 Ścieżki posłannictwa 4   
 
 Małżeństwo i macierzyństwo 5   
 
 Ofiara w imię miłości 6   
 
 Święta Joanno, 
wstawiaj się za nami!
7   
 
 Droga na ołtarze 8   
 
 Wspaniała żona, kochająca matka, 
mądry lekarz
9   
 
 Z ziemi włoskiej do Polski 10   
 
 Przesłanie męża Świętej 11   
 
 Przybyła w Dzień Matki 12   
 
 Tu Papież dziękował obrońcom życia 13   
 
 Moja siostra Joanna 14   
 
 Święta wśród lekarzy i chorych 15   
 
 Modlitwa za wstawiennictwem 
św. Joanny Beretta Molla
16   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Z ziemi włoskiej do Polski
 
  Heroiczny czyn Joanny Beretty Molli stanowi nieocenione wsparcie moralne dla wszystkich, którym leży na sercu obrona życia poczętych dzieci i dobro rodziny. Świadectwo ofiary św. Joanny jest szczególnie wymowne w czasach, gdy w naszym kraju raz po raz odzywają się głosy wzywające do pełnej legalizacji procederu aborcji. Wielką propagatorką kultu włoskiej Świętej jest pani Krystyna Zając, prezes Fundacji "SOS Rodzinie".
 
 
  
Pani Krystyna Zając (z lewej) z Piotrem Mollą, Joanną Emanuelą oraz Laurą Marią, Rzym, 17 maja 2004 r.

Fot. arch. Krystyny Zając

 
 
  Od lat z wielkim zaangażowaniem krzewi Pani w Polsce kult św. Joanny Beretta Molla. Czy zna Pani rodzinę Świętej?
Za wielką łaskę uważam fakt, że dane jest mi nie tylko znać, ale i przyjaźnić się z rodziną Molla. Postać Joanny Molla zafascynowała mnie, zanim jeszcze została ogłoszona świętą. Z czasem zaczęłam sobie uświadamiać, jak bardzo w naszych trudnych czasach potrzebne jest świadectwo jej życia. Ona pokazała, że do świętości powołany jest każdy z nas. Kanonizacja Joanny Molla jest wielkim darem dla Kościoła. W poczet świętych Pańskich została zaliczona kobieta ze wszech miar nowoczesna, której życie może być czytelnym drogowskazem dla milionów współczesnych kobiet.
Jak rozwija się kult Świętej w Polsce?
Najpierw cześć św. Joannie Beretta Molla zaczęły oddawać rodziny wielodzietne. Potem dzięki audycjom Radia Maryja o świętej żonie i matce mogły usłyszeć szersze kręgi polskich katolików. Ogromne znaczenie dla rozwoju kultu św. Joanny w Polsce miało sprowadzenie jej relikwii. Jako pierwsza zaszczytu przyjęcia relikwii włoskiej Świętej dostąpiła parafia pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Łabowej koło Nowego Sącza.
Niektóre uroczystości przekazania relikwii polskim parafiom miały wyjątkowy charakter ze względu na udział rodziny św. Joanny. W ceremonii w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu wzięła udział Laura Panutti - córka Świętej. Zaś w sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu razem z wiernymi modliła się s. Virginia Beretta - rodzona siostra Joanny, która również jest lekarzem.
Czym zajmuje się prowadzona przez Panią Fundacja "S0S Rodzinie"?
Fundacja została powołana, aby wspierać rodziny wielodzietne, gdyż to one są naturalnymi obrońcami życia ludzkiego. Nie jest tajemnicą, że rodziny wielodzietne borykają się z wieloma trudnościami ekonomicznymi. Dlatego organizujemy kongresy, które są pewną formą wspólnego wypoczynku dla całej rodziny. Najbliższy jubileuszowy kongres odbędzie się 13 - 20 sierpnia 2005 r.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba