2005  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania Panu Piotrowi Molla, Pani Giannie Emanueli Molla, Pani Krystynie Zając, Ks. Stanisławowi Fertowi, Ks. Jarosławowi Kwietniowi, Ks. Piotrowi Pawlinie, Ks. Jackowi Plocie, Ks. Krystianowi Szenowskiemu, Ks. Stanisławowi Podziornemu, Ks. Piotrowi Gąsiorowi i Ks. Stanisławowi Walterowi za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie archiwum i zdjęć.  
 
 
 Święta naszych czasów 1   
 
 Wszystko dla Jezusa 2   
 
 W akcji Katolickiej 3   
 
 Ścieżki posłannictwa 4   
 
 Małżeństwo i macierzyństwo 5   
 
 Ofiara w imię miłości 6   
 
 Święta Joanno, 
wstawiaj się za nami!
7   
 
 Droga na ołtarze 8   
 
 Wspaniała żona, kochająca matka, 
mądry lekarz
9   
 
 Z ziemi włoskiej do Polski 10   
 
 Przesłanie męża Świętej 11   
 
 Przybyła w Dzień Matki 12   
 
 Tu Papież dziękował obrońcom życia 13   
 
 Moja siostra Joanna 14   
 
 Święta wśród lekarzy i chorych 15   
 
 Modlitwa za wstawiennictwem 
św. Joanny Beretta Molla
16   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Tu Papież dziękował obrońcom życia
 
  Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu jest jednym z najważniejszych w świecie miejsc kultu Opiekuna Pana Jezusa. Miejsce to rozsławił przede wszystkim cudowny obraz Świętej Rodziny, który od ponad 300 lat słynie z licznych łask. Uroczystość wprowadzenia relikwii św. Joanny do kaliskiej świątyni miała wyjątkowy charakter ze względu na obecność Laury Molli Panutti - córki Świętej.
 
 
  
Udział dzieci w uroczystościach miał wymiar symbolu.

Fot. arch. "Opiekun - Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej"

 
 
  Kaliskie sanktuarium szczyci się tym, że odwiedził je szczególny obrońca życia nienarodzonych - Ojciec Święty Jan Paweł II. W 1997 r. w Kaliszu Papież złożył podziękowania wszystkim tym, którzy "w poczuciu wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem, swoim sumieniem i narodem bronią ludzkiego życia, godności małżeństwa i rodziny". W murach kaliskiego sanktuarium Papież przypomniał apele św. Matki Teresy z Kalkuty o uszanowanie świętości życia. Niedawne sprowadzenie relikwii św. Joanny Beretty Molli - kobiety, która poświęciła swe życie, by żyć mogło jej dziecko - jest dopełnieniem pamiętnej wizyty. Nieprzypadkowo na dzień wprowadzenia relikwii wybrano pierwszy czwartek miesiąca. W tym dniu w sanktuarium św. Józefa regularnie odprawiane są modlitwy w intencji rodzin i obrony życia poczętych dzieci.
 
 
  
Laura Panutti, córka św. Joanny, z mężem

Fot. arch. "Opiekun - Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej"

 
 
 
Moja święta mama
 
  Mama żyła w normalny sposób, jako żona i matka. Tato wiele razy mówił, że nie spostrzegł, że miał obok siebie świętą. Na pewno była czułą narzeczoną, kochającą i szczęśliwą żoną, najszczęśliwszą matką, dumną ze swoich "dzieciaczków", jak nas nazywała. Ale nie to jest czymś nadzwyczajnym, wprost przeciwnie, tak powinno być w każdej rodzinie. Czymś szczególnym jest zdecydowane przekonanie, że sakrament małżeństwa i powołanie do macierzyństwa było jej życiowym zadaniem, danym przez Boga oraz drogą do nieba. (...)
Jakiś czas po powrocie z pielgrzymki do Lourdes, podczas której prosiła o łaskę rozpoznania swojego prawdziwego powołania, poznała tatę, który także prosił Madonnę, aby mógł spotkać kobietę, która mogłaby być świętą mamą dla jego dzieci. Obydwoje nie mieli wątpliwości: każdy rozpoznał w drugim osobę, którą Bóg od wieków zaplanował, aby przeszli przez życie razem. (...)
I byli w pełni szczęśliwi. To jest więc najważniejszy walor świętości mamy, bardzo dobrze określony przez kardynała Martini: "święta codzienności". Powołanie do świętości jest powszechne i wierni świeccy poprzez małżeństwo i przekazywanie nowego życia, z miłością i duchem wiary, mogą uświęcać się w zwykłym życiu, każdego dnia.

(fragmenty wystąpienia Laury Panutti podczas uroczystości w kaliskim sanktuarium)

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba