2005  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania Panu Piotrowi Molla, Pani Giannie Emanueli Molla, Pani Krystynie Zając, Ks. Stanisławowi Fertowi, Ks. Jarosławowi Kwietniowi, Ks. Piotrowi Pawlinie, Ks. Jackowi Plocie, Ks. Krystianowi Szenowskiemu, Ks. Stanisławowi Podziornemu, Ks. Piotrowi Gąsiorowi i Ks. Stanisławowi Walterowi za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie archiwum i zdjęć.  
 
 
 Święta naszych czasów 1   
 
 Wszystko dla Jezusa 2   
 
 W akcji Katolickiej 3   
 
 Ścieżki posłannictwa 4   
 
 Małżeństwo i macierzyństwo 5   
 
 Ofiara w imię miłości 6   
 
 Święta Joanno, 
wstawiaj się za nami!
7   
 
 Droga na ołtarze 8   
 
 Wspaniała żona, kochająca matka, 
mądry lekarz
9   
 
 Z ziemi włoskiej do Polski 10   
 
 Przesłanie męża Świętej 11   
 
 Przybyła w Dzień Matki 12   
 
 Tu Papież dziękował obrońcom życia 13   
 
 Moja siostra Joanna 14   
 
 Święta wśród lekarzy i chorych 15   
 
 Modlitwa za wstawiennictwem 
św. Joanny Beretta Molla
16   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  W akcji Katolickiej
 
  W roku 1922, roku przyjścia na świat Joanny, papież Pius XI ogłosił encyklikę "Ubi arcano", w której określone zostały ramy organizacyjne dla Akcji Katolickiej. Papież pragnął, by Akcja przyczyniła się do odnowienia życia katolickiego w rodzinie i społeczeństwie. Matka Joanny Maria Beretta aktywnie działała w Akcji Katolickiej. Ona też wprowadziła córkę do tego ruchu, gdy dziewczynka miała 12 lat. Dla Joanny Akcja Katolicka była drugim po domu rodzinnym miejscem formowania swej postawy duchowej.
 
 
Przede wszystkim modlitwa
 
  Po przeprowadzce rodziny Beretta do Genui - Quinto al Mare Joanna zaczęła aktywnie uczestniczyć w pracach Akcji Katolickiej. Proboszczem miejscowej parafii był ks. Mario Righetti. Widząc, jak głęboko religijną osobą jest matka Joanny, nakłonił ją do podjęcia się kierowania żeńską gałęzią stowarzyszenia. Wtedy Joanna zaczęła również brać udział w pracach Akcji Katolickiej. Wraz z innymi wolontariuszkami włączyła się w pomoc osobom starszym. Stosunkowo szybko młoda Beretta stała się przewodniczką dla innych. Wkrótce uznano, że powinna zacząć pełnić ważniejsze funkcje w Akcji Katolickiej.

Gdy skończyła 18 lat, powierzono jej opiekę nad grupą dziewczynek liczących od 6 do 9 lat. Pracując z dziewczętami, Joanna podkreślała przede wszystkim znaczenie modlitwy w życiu chrześcijanina. Zachęcała swoje podopieczne, by nigdy nie zaniedbywały rozmowy z Panem Bogiem. Wielką wagę przywiązywała do nawiedzania Najświętszego Sakramentu i zachęcała młodsze koleżanki do codziennego przyjmowania Komunii św.
{srodytul}
Wiara radośnie przeżywana
 
  W pracy z młodzieżą Joannę wyróżniała niespożyta energia i ogromna kreatywność. Szukała własnych metod wychowywania młodych dziewcząt, które powierzono jej opiece. Dlatego często zabierała swoje podopieczne na rekolekcje na wieś. W czasie wycieczek w chwilach odpoczynku wspólnie śpiewano. Joanna pokazywała, że wiarę można przeżywać zarówno samotnie - w ciszy i skupieniu, jak i radośnie w gronie przyjaciół.

Trudno nie zauważyć, że w tej radości, której tak wiele było w pracy Joanny z jej młodymi podopiecznymi z Akcji Katolickiej, było coś z ducha późniejszych spotkań Jana Pawła II z młodzieżą świata. Lecz Papież Polak miał zasiąść na tronie Piotrowym dopiero pół wieku później. W czasach Joanny był to zupełnie nowy sposób przeżywania wiary. Do dziś spotkania te są wspominane przez ich uczestniczki jako wyjątkowe przeżycia religijne.
 
 
  
Z koleżankami z Akcji Katolickiej.

Fot. arch. Krystyny Zając

 
 
 "Akcja Katolicka jest ofiarą"

Pracy w Akcji Katolickiej Joanna poświęcała wiele czasu i wysiłku. Opieka nad grupą najmłodszych dziewcząt była dla niej początkiem długiej drogi, z której nie zeszła do końca życia, podejmując się coraz bardziej odpowiedzialnych zadań. Aż trudno uwierzyć, jak potrafiła godzić działalność społeczną z późniejszymi licznymi obowiązkami żony, matki i lekarza.

Szczególnie bliskie Joannie było wezwanie pomysłodawcy Akcji Katolickiej hrabiego Mario Fani, który w II połowie XIX w. powiedział: "Konieczne jest działanie!". Joanna uważała, że hasło to pozostaje nieustannie aktualne. Dlatego sama nawoływała: "Tym, co się liczy jest: pracować, a nie spać. (...) Akcja Katolicka jest ofiarą".

 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba